Ngọc Ngữ

Ngọc Ngữ là ca sĩ mới sẽ biểu diễn lần đầu tiên tại Trung tâm Thúy Nga trong chủ đề “Mừng Tuổi Mẹ” với ca sĩ Hoàng Nhung, hiện anh đang Sống tại Huntington Beach, California.

Bài viết liên quan

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *