Lời bài hát
Hợp âm ĐÀ LẠT CÔ LIÊU  Chiều lên cho đây khóc đó Nắng lên khi mình mất nhau Mây ơi trôi đến phương nào Dừng chân chia bớt cơn sầuGiọt buồn long lanh phiến đá Vỡ tan trong lòng nước xanh Người đi cho mắt thâm sâu Có ai quên thuở ban đầuĐời thay như chiếc áo Tình không nơi nương náu Trên thành phố bâng khuâng, mỗi chiều Mỗi chiều em về gót nhỏ in trên lá Phủ quanh con đường mòn Với nỗi buồn mênh môngĐà Lạt đau ai hay ai biết Nhớ anh thông già hắt hiu Dâng theo con nước ban chiều Hồn em cũng lắm tiêu điềuCòn đâu trăng thanh suối biếc Bóng chim xa đồi ái ân Rừng xanh tan tác cô liêu Nhớ anh sương phủ bóng chiềuCòn đâu trăng thanh suối biếc Bóng chim xa đồi ái ân Rừng xanh tan tác cô liêu Nhớ anh sương phủ bóng chiềuĐời thay như chiếc áo Tình không nơi nương náu Trên thành phố bâng khuâng, mỗi chiều Mỗi chiều em về gót nhỏ in trên lá Phủ quanh con đường mòn Với nỗi buồn mênh môngĐà Lạt đau ai hay ai biết Nhớ anh thông già hắt hiu Dâng theo con nước ban chiều Hồn em cũng lắm tiêu điềuCòn đâu trăng thanh suối biếc Bóng chim xa đồi ái ân Rừng xanh tan tác cô liêu Nhớ anh sương phủ bóng chiềuCòn đâu trăng thanh suối biếc Bóng chim xa đồi ái ân Rừng xanh tan tác cô liêu Nhớ anh sương phủ bóng chiều

Sheet nhạc bài: ĐÀ LẠT CÔ LIÊU

Hợp âm

[topswf swf=”http://tuanhai.do.am/Flash_files08/Dalat_Co_Lieu-Lam_Phuong-Boston.swf” width=”690″ height=”840″]