Sheet nhạc bài: ĐÀ LẠT CÔ LIÊU

Hợp âm

[topswf swf=”http://tuanhai.do.am/Flash_files08/Dalat_Co_Lieu-Lam_Phuong-Boston.swf” width=”690″ height=”840″]

Lời bài hát

Hợp âm ĐÀ LẠT CÔ LIÊU - Hương Lan
Điệu: Boston
Chiều lên cho đây khóc đó
Nắng lên khi mình mất nhau
Mây ơi trôi đến phương nào
Dừng chân chia bớt cơn sầu
Giọt buồn long lanh phiến đá
Vỡ tan trong lòng nước xanh
Người đi cho mắt thâm sâu
Có ai quên thuở ban đầu
Đời thay như chiếc áo
Tình không nơi nương náu
Trên thành phố bâng khuâng, mỗi chiều
Mỗi chiều em về gót nhỏ in trên lá
Phủ quanh con đường mòn
Với nỗi buồn mênh mông
Đà Lạt đau ai hay ai biết
Nhớ anh thông già hắt hiu
Dâng theo con nước ban chiều
Hồn em cũng lắm tiêu điều
Còn đâu trăng thanh suối biếc
Bóng chim xa đồi ái ân
Rừng xanh tan tác cô liêu
Nhớ anh sương phủ bóng chiều
Còn đâu trăng thanh suối biếc
Bóng chim xa đồi ái ân
Rừng xanh tan tác cô liêu
Nhớ anh sương phủ bóng chiều
Đời thay như chiếc áo
Tình không nơi nương náu
Trên thành phố bâng khuâng, mỗi chiều
Mỗi chiều em về gót nhỏ in trên lá
Phủ quanh con đường mòn
Với nỗi buồn mênh mông
Đà Lạt đau ai hay ai biết
Nhớ anh thông già hắt hiu
Dâng theo con nước ban chiều
Hồn em cũng lắm tiêu điều
Còn đâu trăng thanh suối biếc
Bóng chim xa đồi ái ân
Rừng xanh tan tác cô liêu
Nhớ anh sương phủ bóng chiều
Còn đâu trăng thanh suối biếc
Bóng chim xa đồi ái ân
Rừng xanh tan tác cô liêu
Nhớ anh sương phủ bóng chiều