Hợp âm ĐÀ LẠT CÔ LIÊU   Chiều [Am] lên cho đây khóc [A] đó Nắng [Dm] lên khi mình mất [E] nhau Mây ơi trôi đến phương [B] nào Dừng [Bb] chân chia bớt cơn [A] sầu Giọt [Am] buồn long lanh phiến [A] đá Vỡ [Dm] tan trong lòng nước [E] xanh Người [A]......

[topswf swf=”http://tuanhai.do.am/Flash_files08/Dalat_Co_Lieu-Lam_Phuong-Boston.swf” width=”690″ height=”840″]