AI VỀ SÔNG TƯƠNG

Sáng tác Thông Đạt
Nhịp điệu Blues, Slow
Thể loại Tiền chiến
Đã xem 2589

Người đăng:

TRAN Imrich

Level:

Số bài đăng: 2167

Bài này Quang Dũng ca theo điệu Slow (nghe nhẹ nhàng và da diết hơn), các ca sĩ khác đa phần theo điệu Slow Ballad. Nếu thích Elvis Phương hay ca sĩ nào khác các bạn cứ yêu cầu soạn nhé...

Hợp âm dạo (Quang Dũng):   

[A] | [A] | [E] | [E] | [A] | [A] | [G] | [G][Gbm]

[D/Gb] | [Dm] | [Dm] | [A] | [A] | [E] | [E][A] | [E]

[A] Ai có về bên bến sông [Bsus4] Tương,
Nhắn [Bm] người duyên dáng tôi [D] thương, bao ngày ôm mối [A] tơ vương. [A]
[Em7] Tháng với [E] ngày mờ nhuốm đau [A] thương,
Tâm hồn mơ bóng em [Bm] luôn, mong [A] vài lời em ngập [E] hương. [E]

[Asus4] Thu nay [E] về vương áng thê [Bm] lương,
Vắng người duyên dáng tôi [D] thương, mối [Bm7] tình tôi vẫn cô [A] đơn. [A/E]
[Em7] Xa muôn [E] trùng lưu luyến nhớ [A] em,
[Gbm] hoài hình bóng không [Bm] quên, hương [A] tình mộng say [Asus4] dịu êm [E]-[A]

[Gbm] Bao ngày qua [D], thu lại [A] về mang [D] sầu tới [D]
Nàng say tình mới hồn tôi tơi bời,
Nhìn hoa cười [Gbsus4] đón mừng vui duyên [A] nàng:
Tình [A6] thơ ngây từ đây [Bm] nát tan [E] | [E][E] | [Db]

[D] Hoa [D/A] ơi [D] , thôi [A] ngưng cười đùa [Gbm] lả lơi. [Gbm][A]
Cùng tôi buồn đắm đừng vui chi [D] tình,
Đầy bao ngày thắm: dày xéo [A] tâm hồn này lệ sầu hoen [Esus4] ý thu. [E][Bm][E]

[A] Ai có về bên bến sông [Bm] Tương,
Nhắn người duyên dáng tôi [D] thương, sao đành nỡ dứt [A] tơ vương. [Gb/Bb]
[Em7] Ôi duyên [E] hờ từ nay bơ [A/Db] vơ.
Dây [Gbm] tình tôi nắn [E] cung tơ, rút lòng sầu trách [A] người mơ...[A]

[A] | [A] | [E7] | [E7] | [A] | [A] | [G] | [G][Gbm]

[Gbm] | [Dm] | [Dm] | [A] | [A] | [A/E] | [A/E][A] | [E]

[A] Ai có về bên bến sông [Bsus4] Tương,
Nhắn [Bm] người duyên dáng tôi [D] thương, bao ngày ôm mối [A] tơ vương. [A]
[Em7] Tháng với [E] ngày mờ nhuốm đau [A] thương,
Tâm hồn mơ bóng em [Bm] luôn, mong [A] vài lời em ngập [E] hương. [E]

[Asus4] Thu nay [E] về vương áng thê [Bm] lương,
Vắng người duyên dáng tôi [D] thương, mối [Bm7] tình tôi vẫn cô [A] đơn. [A/E]
[Em7] Xa muôn [E] trùng lưu luyến nhớ [A] em,
[Gbm] hoài hình bóng không [Bm] quên, hương [A] tình mộng say [Asus4] dịu êm [E]-[A]

[Gbm] Bao ngày qua [D], thu lại [A] về mang [D] sầu tới [D]
Nàng say tình mới hồn tôi tơi bời,
Nhìn hoa cười [Gbsus4] đón mừng vui duyên [A] nàng:
Tình [A6] thơ ngây từ đây [Bm] nát tan [E] | [E][E] | [Db]

[D] Hoa [D/A] ơi [D] , thôi [A] ngưng cười đùa [Gbm] lả lơi. [Gbm][A]
Cùng tôi buồn đắm đừng vui chi [D] tình,
Đầy bao ngày thắm: dày xéo [A] tâm hồn này lệ sầu hoen [Esus4] ý thu. [E][Bm][E]

[A] Ai có về bên bến sông [Bm] Tương,
Nhắn người duyên dáng tôi [D] thương, sao đành nỡ dứt [A] tơ vương. [Gb/Bb]
[Em7] Ôi duyên [E] hờ từ nay bơ [A/Db] vơ.
Dây [Gbm] tình tôi nắn [E] cung tơ, rút lòng sầu trách [A] người mơ...

x

D/Gb

1235

Thế tay

x

Bsus4

23

Thế tay

x

Asus4

12

Thế tay

x

Gbsus4

34

Thế tay

x

Esus4

23

Thế tay

x

Gb/Bb

234
VI

Thế tay

x

A/Db

1234
VI

Thế tay

Hợp âm dạo:

[Bb] | [Bb] | [Gm] | [Gm] | [Eb] | [Eb] | [F] | [Gm7]

[Bb] Ai có về bên bến sông [F] Tương,
Nhắn [Dm] người duyên dáng tôi [Eb] thương,
Bao [F] ngày ôm mối [Bb] tơ vương. [Db]
[Eb] Tháng với [F] ngày mờ nhuốm đau [Dsus4] thương,
Tâm [Dm] hồn mơ bóng em [Csus4] luôn,
Mong [D] vài lời em ngập [F] hương. [F/A]
[Bb] Thu nay về vương áng thê [Csus4] lương,
Vắng [Dm7] người duyên dáng tôi [Eb] thương,
Mối [Bbsus4] tình tôi vẫn cô [Bb] đơn. [E/B]
[Cm] Xa muôn [Dm] trùng lưu luyến nhớ [Gm] em,
[Dm] hoài hình bóng không [Eb] quên,
Hương [Dm] tình mộng say [Cm] dịu êm [Gb]-[Ab]-[Bb]

[Eb] Bao ngày qua [Bb] , thu lại về mang [Cm7] sầu tới [Eb][Gm]
Nàng say tình [Gsus4] mới hồn tôi tơi [Eb] bời,
Nhìn hoa cười đón mừng vui duyên [Fsus4] nàng:
Tình [Gm] thơ ngây từ đây [C] nát tan [F] | [Ab][Bb]

Hoa [Eb] ơi [Bb], thôi ngưng cười đùa [Eb] lả lơi. [Eb][Gm]
Cùng tôi buồn đắm đừng vui chi [Eb] tình,
Đầy bao ngày thắm: dày xéo tâm [Dm] hồn này
Lệ [Cm] sầu hoen [F] ý thu. [F][Abm][F][Gm]-[Am]
[Bb] Ai có về bên bến [Dm7] sông Tương,
Nhắn người duyên dáng tôi [Eb] thương,
Sao [Bb] đành nỡ dứt tơ vương. [G/B]
[Cm] Ôi duyên [Dm] hờ từ nay bơ [Gm] vơ.
Dây [Dm] tình tôi nắn [Cm] cung tơ,
Rút [Dm] lòng sầu trách [Bb] người mơ…[Eb]

[Eb] | [Eb] | [Cm7] | [Bb] | [Bb] | [Eb] | [Cm7] | [Gm][Gm]

[Ebm] | [Ebm] | [Bb] | [Cm] | [F] | [Fm/Ab] | [F][Gm]-[Am7]

[Bb] | [Gm] | [Gm] | [Eb] | [Eb] | [F] | [F] | [Gm]

[Bb] Ai có về bên bến sông [F] Tương,
Nhắn [Dm] người duyên dáng tôi [Eb] thương,
Bao [F] ngày ôm mối [Bb] tơ vương. [Db]
[Eb] Tháng với [F] ngày mờ nhuốm đau [Dsus4] thương,
Tâm [Dm] hồn mơ bóng em [Csus4] luôn,
Mong [D] vài lời em ngập [Ab] hương. [Gb] | [F]
[Bb] Thu nay về vương áng thê [Dm] lương,
Vắng [Dm7] người duyên dáng tôi [Eb] thương,
Mối [Bbsus4] tình tôi vẫn cô [Bb] đơn. [Fsus4]
[Cm] Xa muôn [Dm] trùng lưu luyến nhớ [Gm] em,
[Dm] hoài hình bóng không [Eb] quên,
Hương [Dm] tình mộng say [Cm] dịu êm [Gb]-[Ab]-[Bb]

[Eb] Bao ngày qua [Bb] , thu lại về mang [Cm7] sầu tới [Eb][Gm]
Nàng say tình [Gsus4] mới hồn tôi tơi [Eb] bời,
Nhìn hoa cười đón mừng vui duyên [F] nàng:
Tình [Gm] thơ ngây từ đây [Cm] nát tan [F] | [Ab][Bb]

[Eb] Hoa ơi [Bb], thôi ngưng cười đùa [Eb] lả lơi. [Eb][Gm]
Cùng tôi buồn đắm đừng vui chi [Eb] tình,
Đầy bao ngày thắm: dày xéo tâm [Dm] hồn này
Lệ [Cm] sầu hoen [F] ý thu. [F][Abm][F][Gm]-[Am]
[Bb] Ai có về bên bến [Dm7] sông Tương,
Nhắn người duyên dáng tôi [Eb] thương,
Sao [Bb] đành nỡ dứt tơ vương. [E/B]
[Cm7] Ôi duyên [Dm] hờ từ nay bơ [Gm] vơ.
Dây [Dm] tình tôi nắn [Cm] cung tơ,
Rút [Dm] lòng sầu trách [Bb] người mơ…[Cm7]-[Bb][Eb]-[F]
[Eb] Ôi duyên [Dm] hờ từ nay [Gm] bơ vơ.
Dây [Dm] tình tôi nắn [Eb] cung tơ,
Rút [Bb] lòng sầu trách người mơ…[Eb][Fsus4]
[Cm] Ôi duyên [Dm] hờ từ nay [Gm] bơ vơ.
Dây [Dm7] tình tôi nắn [Cm] cung tơ,
Rút [Dm] lòng sầu trách [Bb] người mơ…
x

Gm

34
III

Thế tay

x

Gm7

1
III

Thế tay

x

Dsus4

123

Thế tay

x

Csus4

34

Thế tay

x

Bbsus4

34

Thế tay

x

Cm

234
III

Thế tay

x

Cm7

23
III

Thế tay

x

Gsus4

1234

Thế tay

x

Fsus4

34

Thế tay

x

Abm

1234

Thế tay

x

Ebm

1234

Thế tay

x

Fm/Ab

234

Thế tay

 

[A] Ai có về bên bến sông [E] Tương,
Nhắn [A] người duyên dáng tôi [F#m] thương, bao ngày ôm mối tơ [A] vương.
[D] Tháng với [E7] ngày mờ nhuốm đau [A] thương,
Tâm hồn mơ bóng em [E] luôn, mong [F#m] vài lời em ngập [E7] hương.

[A] Thu nay về vương áng thê [E] lương,
Vắng [A] người duyên dáng tôi [F#m] thương, mối tình tôi vẫn cô [A] đơn.
[D] Xa muôn [E7] trùng lưu luyến nhớ [A] em,
Mơ hoài hình bóng không [E] quên, hương [F#m] tình mộng say dịu [A] êm

[D] Bao ngày qua, thu [A] lại về mang sầu [F#m] tới
Nàng say tình [A] mới hồn tôi tơi [F#m] bời,
Nhìn hoa cười đón mừng vui duyên [A] nàng:
Tình thơ [F#m] ngây từ đây nát [E] tan

[D] Hoa ơi, thôi [A] ngưng cười đùa lả [D] lơi.
Cùng tôi buồn [A] đắm đừng vui chi [D] tình,
Đầy bao ngày [D] thắm: dày xéo tâm hồn này lệ sầu hoen ý [E7] thu.

[A] Ai có về bên bến sông [E] Tương,
Nhắn [A] người duyên dáng tôi [F#m] thương, sao đành nỡ dứt tơ [A] vương.
[D] Ôi duyên [E7] hờ từ nay bơ [A] vơ.
Dây tình tôi nắn cung [E] tơ, rút [F#m] lòng sầu trách [E7] người [A] mơ…

Bình luận yêu cầu hợp âm

0 bình luận
Sắp xếp theo
  • Hãy để lại bình luận đầu tiên cho bài hát này!