AI VỀ SÔNG TƯƠNG

Sáng tác : Thông Đạt
Thể loại : Tiền chiến
Giai điệu : Blues : Slow
Đã xem :
Avatar thành viên TRAN Imrich
Người đăng : TRAN Imrich
Level :
Số bài đăng : 3270

Sheet nhạc

AI VỀ SÔNG TƯƠNG - Quang Dũng

Hợp âm dạo (Slow):   

[A] | [A] | [E] | [E] | [A] | [A] | [G] | [G][Gbm]

[D/Gb] | [Dm] | [Dm] | [A] | [A] | [E] | [E][A] | [E]

[A] Ai có về bên bến sông [B] Tương,
Nhắn [Bm] người duyên dáng tôi [D] thương,
Bao ngày ôm mối [A] tơ vương. [A]
[Em7] Tháng với [E] ngày mờ nhuốm đau [A] thương,
Tâm hồn mơ bóng em [Bm] luôn,
Mong [A] vài lời em ngập [E] hương. [E]

[Asus4] Thu nay [E] về vương áng thê [Bm] lương,
Vắng người duyên dáng tôi [D] thương,
Mối [Bm7] tình tôi vẫn cô [A] đơn. [A/E]
[Em7] Xa muôn [E] trùng lưu luyến nhớ [A] em,
[Gbm] hoài hình bóng không [Bm] quên,
Hương [A] tình mộng say [A] dịu êm [E]-[A]

[Gbm] Bao ngày qua [D], thu lại [A] về mang [D] sầu tới [D]
Nàng say tình mới hồn tôi tơi bời,
Nhìn hoa cười [Gb] đón mừng vui duyên [A] nàng:
Tình [A6] thơ ngây từ đây [Bm] nát tan [E] | [E][E] | [Db]

[D] Hoa [D/A] ơi [D] , thôi [A] ngưng cười đùa [Gbm] lả lơi. [Gbm][A]
Cùng tôi buồn đắm đừng vui chi [D] tình,
Đầy bao ngày thắm: dày xéo [A] tâm hồn này
Lệ sầu hoen [Esus4] ý thu. [E] | [Bm] | [E]

[A] Ai có về bên bến sông [Bm] Tương,
Nhắn người duyên dáng tôi [D] thương,
Sao đành nỡ dứt [A] tơ vương. [Gb/Bb]
[Em7] Ôi duyên [E] hờ từ nay bơ [A/Db] vơ.
Dây [Gbm] tình tôi nắn [E] cung tơ, rút lòng sầu trách [A] người mơ...[A]

[A] | [A] | [E7] | [E7] | [A] | [A] | [G] | [G][Gbm]

[Gbm] | [Dm] | [Dm] | [A] | [A] | [A/E] | [A/E][A] | [E]

[A] Ai có về bên bến sông [B] Tương,
Nhắn [Bm] người duyên dáng tôi [D] thương,
Bao ngày ôm mối [A] tơ vương. [A]
[Em7] Tháng với [E] ngày mờ nhuốm đau [A] thương,
Tâm hồn mơ bóng em [Bm] luôn,
Mong [A] vài lời em ngập [E] hương. [E]

[Asus4] Thu nay [E] về vương áng thê [Bm] lương,
Vắng người duyên dáng tôi [D] thương,
Mối [Bm7] tình tôi vẫn cô [A] đơn. [A/E]
[Em7] Xa muôn [E] trùng lưu luyến nhớ [A] em,
[Gbm] hoài hình bóng không [Bm] quên,
Hương [A] tình mộng say [Asus4] dịu êm [E]-[A]

[Gbm] Bao ngày qua [D], thu lại [A] về mang [D] sầu tới [D]
Nàng say tình mới hồn tôi tơi bời,
Nhìn hoa cười [Gb] đón mừng vui duyên [A] nàng:
Tình [A6] thơ ngây từ đây [Bm] nát tan [E] | [E][E] | [Db]

[D] Hoa [D/A] ơi [D] , thôi [A] ngưng cười đùa [Gbm] lả lơi. [Gbm][A]
Cùng tôi buồn đắm đừng vui chi [D] tình,
Đầy bao ngày thắm: dày xéo [A] tâm hồn này
Lệ sầu hoen [E] ý thu. [E] | [Bm] | [E]

[A] Ai có về bên bến sông [Bm] Tương,
Nhắn người duyên dáng tôi [D] thương,
Sao đành nỡ dứt [A] tơ vương. [Gb/Bb]
[Em7] Ôi duyên [E] hờ từ nay bơ [A/Db] vơ.
Dây [Gbm] tình tôi nắn [E] cung tơ,
Rút lòng sầu trách [A] người mơ...

A

123

E

123

G

123

Gbm

34

D/Gb

1235

Dm

123

B

234

Bm

234

D

123

Em7

234

Asus4

12

Bm7

23

A/E

123

Gb

234

A6

Db

234

D/A

123

Esus4

23

Gb/Bb

234
VI

A/Db

1234
VI

E7

1234

Hợp âm dạo:

[Bb] | [Bb] | [Gm] | [Gm] | [Eb] | [Eb] | [F] | [Gm7]

[Bb] Ai có về bên bến sông [F] Tương,
Nhắn [Dm] người duyên dáng tôi [Eb] thương,
Bao [F] ngày ôm mối [Bb] tơ vương. [Db]
[Eb] Tháng với [F] ngày mờ nhuốm đau [Dsus4] thương,
Tâm [Dm] hồn mơ bóng em [C] luôn,
Mong [D] vài lời em ngập [F] hương. [F/A]

[Bb] Thu nay về vương áng thê [Csus4] lương,
Vắng [Dm7] người duyên dáng tôi [Eb] thương,
Mối [Bbsus4] tình tôi vẫn cô [Bb] đơn. [E/B]
[Cm] Xa muôn [Dm] trùng lưu luyến nhớ [Gm] em,
[Dm] hoài hình bóng không [Eb] quên,
Hương [Dm] tình mộng say [Cm] dịu êm [Gb]-[Ab]-[Bb]

[Eb] Bao ngày qua [Bb] , thu lại về mang [Cm7] sầu tới [Eb][Gm]
Nàng say tình [Gsus4] mới hồn tôi tơi [Eb] bời,
Nhìn hoa cười đón mừng vui duyên [Fsus4] nàng:
Tình [Gm] thơ ngây từ đây [C] nát tan [F] | [Ab][Bb]

Hoa [Eb] ơi [Bb], thôi ngưng cười đùa [Eb] lả lơi. [Eb][Gm]
Cùng tôi buồn đắm đừng vui chi [Eb] tình,
Đầy bao ngày thắm: dày xéo tâm [Dm] hồn này
Lệ [Cm] sầu hoen [F] ý thu. [F][Abm][F][Gm]-[Am]

[Bb] Ai có về bên bến [Dm7] sông Tương,
Nhắn người duyên dáng tôi [Eb] thương,
Sao [Bb] đành nỡ dứt tơ vương. [G/B]
[Cm] Ôi duyên [Dm] hờ từ nay bơ [Gm] vơ.
Dây [Dm] tình tôi nắn [Cm] cung tơ,
Rút [Dm] lòng sầu trách [Bb] người mơ…[Eb]

[Eb] | [Eb] | [Cm7] | [Bb] | [Bb] | [Eb] | [Cm7] | [Gm][Gm]

[Ebm] | [Ebm] | [Bb] | [Cm] | [F] | [Fm/Ab] | [F][Gm]-[Am7]

[Bb] | [Gm] | [Gm] | [Eb] | [Eb] | [F] | [F] | [Gm]

[Bb] Ai có về bên bến sông [F] Tương,
Nhắn [Dm] người duyên dáng tôi [Eb] thương,
Bao [F] ngày ôm mối [Bb] tơ vương. [Db]
[Eb] Tháng với [F] ngày mờ nhuốm đau [Dsus4] thương,
Tâm [Dm] hồn mơ bóng em [Csus4] luôn,
Mong [D] vài lời em ngập [Ab] hương. [Gb] | [F]
[Bb] Thu nay về vương áng thê [Dm] lương,
Vắng [Dm7] người duyên dáng tôi [Eb] thương,
Mối [Bbsus4] tình tôi vẫn cô [Bb] đơn. [Fsus4]
[Cm] Xa muôn [Dm] trùng lưu luyến nhớ [Gm] em,
[Dm] hoài hình bóng không [Eb] quên,
Hương [Dm] tình mộng say [Cm] dịu êm [Gb]-[Ab]-[Bb]

[Eb] Bao ngày qua [Bb] , thu lại về mang [Cm7] sầu tới [Eb][Gm]
Nàng say tình [Gsus4] mới hồn tôi tơi [Eb] bời,
Nhìn hoa cười đón mừng vui duyên [F] nàng:
Tình [Gm] thơ ngây từ đây [Cm] nát tan [F] | [Ab][Bb]

[Eb] Hoa ơi [Bb], thôi ngưng cười đùa [Eb] lả lơi. [Eb][Gm]
Cùng tôi buồn đắm đừng vui chi [Eb] tình,
Đầy bao ngày thắm: dày xéo tâm [Dm] hồn này
Lệ [Cm] sầu hoen [F] ý thu. [F][Abm][F][Gm]-[Am]
[Bb] Ai có về bên bến [Dm7] sông Tương,
Nhắn người duyên dáng tôi [Eb] thương,
Sao [Bb] đành nỡ dứt tơ vương. [E/B]
[Cm7] Ôi duyên [Dm] hờ từ nay bơ [Gm] vơ.
Dây [Dm] tình tôi nắn [Cm] cung tơ,
Rút [Dm] lòng sầu trách [Bb] người mơ…[Cm7]-[Bb][Eb]-[F]

[Eb] Ôi duyên [Dm] hờ từ nay [Gm] bơ vơ.
Dây [Dm] tình tôi nắn [Eb] cung tơ,
Rút [Bb] lòng sầu trách người mơ…[Eb] | [F]

[Cm] Ôi duyên [Dm] hờ từ nay [Gm] bơ vơ.
Dây [Dm7] tình tôi nắn [Cm] cung tơ,
Rút [Dm] lòng sầu trách [Bb] người mơ…

Bb

234

Gm

34
III

Eb

1234

F

234

Gm7

1
III

Dm

123

Db

234

Dsus4

123

C

123

D

123

F/A

23

Csus4

34

Dm7

2

Bbsus4

34

E/B

123

Cm

234
III

Gb

234

Ab

234

Cm7

23
III

Gsus4

1234

Fsus4

34

Abm

1234

Am

123

G/B

134

Ebm

1234

Fm/Ab

234

Am7

12

 

[A] Ai có về bên bến sông [E] Tương,
Nhắn [A] người duyên dáng tôi [F#m] thương, bao ngày ôm mối tơ [A] vương.
[D] Tháng với [E7] ngày mờ nhuốm đau [A] thương,
Tâm hồn mơ bóng em [E] luôn, mong [F#m] vài lời em ngập [E7] hương.

[A] Thu nay về vương áng thê [E] lương,
Vắng [A] người duyên dáng tôi [F#m] thương, mối tình tôi vẫn cô [A] đơn.
[D] Xa muôn [E7] trùng lưu luyến nhớ [A] em,
Mơ hoài hình bóng không [E] quên, hương [F#m] tình mộng say dịu [A] êm

[D] Bao ngày qua, thu [A] lại về mang sầu [F#m] tới
Nàng say tình [A] mới hồn tôi tơi [F#m] bời,
Nhìn hoa cười đón mừng vui duyên [A] nàng:
Tình thơ [F#m] ngây từ đây nát [E] tan

[D] Hoa ơi, thôi [A] ngưng cười đùa lả [D] lơi.
Cùng tôi buồn [A] đắm đừng vui chi [D] tình,
Đầy bao ngày [D] thắm: dày xéo tâm hồn này lệ sầu hoen ý [E7] thu.

[A] Ai có về bên bến sông [E] Tương,
Nhắn [A] người duyên dáng tôi [F#m] thương, sao đành nỡ dứt tơ [A] vương.
[D] Ôi duyên [E7] hờ từ nay bơ [A] vơ.
Dây tình tôi nắn cung [E] tơ, rút [F#m] lòng sầu trách [E7] người [A] mơ…

A

123

E

123

F#m

34

D

123

E7

1234
Chia sẻ:

Những hợp âm sử dụng

  A

  123

  E

  123

  G

  123

  Gbm

  34

  D/Gb

  1235

  Dm

  123

  B

  234

  Bm

  234

  D

  123

  Em7

  234

  Asus4

  12

  Bm7

  23

  A/E

  123

  Gb

  234

  A6

  Db

  234

  D/A

  123

  Esus4

  23

  Gb/Bb

  234
  VI

  A/Db

  1234
  VI

  E7

  1234

Bình luận
0 bình luận
Sắp xếp theo

Chưa có bình luận nào mới

Hợp âm cùng ca sĩ

Sheet nhạc

QUÊ NGHÈO

Sáng tác: Phạm Duy
Hợp âm dạo (Elvis Phương): [Am] | [Am7] | [F6] | [Am] | [F] [G] | [Gm] | [C] | [C] | [C] | [C] Làng [C] tôi không xa [F] kinh kỳ sáng [C] chói Có [Dm] những cánh đồng cát [G] dài Có [Dm] lũy tre già tả [F] tơi [G] Ruộng...
Sheet nhạc

CHIỀU MỘT MÌNH QUA PHỐ

CHIỀU MỘT MÌNH QUA PHỐ - Elvis Phương Nhịp: 3/4, tempo: 187, điệu: Slow Rock ===== [Em] | [Em] | [Dbm] | [Dbm] | [Em] | [Em] | [Gbm]  [Bm] | [Bm] | [Bm] | [Dbm] | [Dbm] | [Em6] | [Bm]  [Dbm] | [Dbm] | [Em6] | [Bm] | [C]...

TRẢ LÃI ĐỜI NHAU

TRẢ LÃI ĐỜI NHAU - Elvis Phương Hợp âm dạo (Slow Rock): [Dm] | [Dm] | [Gm] | [Bb] | [C] | [C] | [F] | [F] [Gm] | [C] | [F] | [Dm] | [Dm/A] | [A] | [Dm] | [Dm] Tôi đã [Dm] vay em niềm tin yêu bất tận [Dm] | [D] Để bây [Dm...
Sheet nhạc

ANH VẪN BIẾT (Et pourtant)

Sáng tác: Charles Aznavour
  Anh đã hay [Cm] trước sẽ có sẽ có một [Eb] sáng đẹp trời Sẽ có một [G] sáng một sáng không [Cm] như bao ngày Ta không [Ab] còn nồng ân ái môi nhạt [Eb] môi ôi hững hờ Dẫu xa [Fm] nhau dẫu xa [Bb] nhau. Anh sẽ khôn...
Sheet nhạc

NGƯỜI LÌA XA

Sáng tác: Alain Barrière
  Hợp âm dạo: [F] | [C] | [C] | [F] | [F] | [C] | [C7] | [Am7]-[F] | [F] | [F] (Elvis Phương & Ngọc Lan, Capo I.) Người lìa [F] xa .....! Rồi thì trong [Am/C] tim thật là buốt [F] giá Thương đau ôi trong vài tuầ...
Sheet nhạc

SƠN NỮ CA

Sáng tác: Trần Hoàn
Nhịp: 3/4, tempo: 104 ===== Intro:  [C] | [Em] | [A7] | [F] | [G]  Một đêm trong [C] rừng vắng Ánh trăng chênh chếch đầu ghềnh thấp [Dm] thoáng bóng cô sơn nữ miệng cười [C] xinh xinh Một đêm trong [C] rừng núi Có anh lữ...
Sheet nhạc

KHÚC NHẠC NGÀY XUÂN

Sáng tác: Nhật Bằng
KHÚC NHẠC NGÀY XUÂN - Elvis Phương Điệu: Slow Intro (Capo I.):  [A] | [A] | [E7]-[A] | [E7] | [A]  [A] Ngàn hoa thắm tươi hé môi mừng chào đón xuân [D] Bầy chim tung cánh [A] bay trên muôn cành cùng hát [E7] vang [A] Tín...

CHIỀU HOANG

Sáng tác: Lam Phương & Khánh Băng
CHIỀU HOANG - Elvis Phương Nhịp: 4/4, tempo: 67, điệu: Slow Rock ===== Intro - Capo I: [Am] | [C] | [D] | [F] | [Am] | [E] | [Am] | [E] [Am] | [C] | [D] | [F] | [Am] | [E] | [Am] | [E] 1. [Am] Ðường chiều hoang [C] vắng...
Sheet nhạc

THÀ NHƯ GIỌT MƯA

Sáng tác: Phạm Duy
THÀ NHƯ GIỌT MƯA - Elvis Phương Hợp âm dạo (Valse): [Am] | [Dm] | [G] | [C] | [Bb] | [Am] | [F] | [E] | [Am] | [Am] | [Am] [Am] Thà như giọt mưa vỡ trên tượng đá Thà như giọt [G] mưa khô trên tượng đá [Am] Thà như mưa [F...
Sheet nhạc

BÀI THÁNH CA BUỒN

Sáng tác: Nguyễn Vũ
BÀI THÁNH CA BUỒN - Elvis Phương Hợp âm dạo (Slow): [B] | [E] | [Ebm] | [Dbm] | [B] | [Dbm] | [A] | [Gb] | [A] | [Gb] Bài thánh ca [Amaj7] đó còn nhớ không [B] em [B] | [E] Noel năm nào chúng mình [B] có nhau [Gb] | [Dbm...