Lời bài hát

Bài này Quang Dũng ca theo điệu Slow (nghe nhẹ nhàng và da diết hơn), các ca sĩ khác đa phần theo điệu Slow Ballad. Nếu thích Elvis Phương hay ca sĩ nào khác các bạn cứ yêu cầu soạn nhé...

Hợp âm dạo (Quang Dũng):   

 

 

Ai có về bên bến sông Tương,
Nhắn người duyên dáng tôi thương, bao ngày ôm mối tơ vương. 
Tháng với ngày mờ nhuốm đau thương,
Tâm hồn mơ bóng em luôn, mong vài lời em ngập hương. 

Thu nay về vương áng thê lương,
Vắng người duyên dáng tôi thương, mối tình tôi vẫn cô đơn. 
Xa muôn trùng lưu luyến nhớ em,
Mơ hoài hình bóng không quên, hương tình mộng say dịu êm -

Bao ngày qua , thu lại về mang sầu tới 
Nàng say tình mới hồn tôi tơi bời,
Nhìn hoa cười đón mừng vui duyên nàng:
Tình thơ ngây từ đây nát tan   

Hoa ơi , thôi ngưng cười đùa lả lơi.   
Cùng tôi buồn đắm đừng vui chi tình,
Đầy bao ngày thắm: dày xéo tâm hồn này lệ sầu hoen ý thu.     

Ai có về bên bến sông Tương,
Nhắn người duyên dáng tôi thương, sao đành nỡ dứt tơ vương. 
Ôi duyên hờ từ nay bơ vơ.
Dây tình tôi nắn cung tơ, rút lòng sầu trách người mơ...

 

 

Ai có về bên bến sông Tương,
Nhắn người duyên dáng tôi thương, bao ngày ôm mối tơ vương. 
Tháng với ngày mờ nhuốm đau thương,
Tâm hồn mơ bóng em luôn, mong vài lời em ngập hương. 

Thu nay về vương áng thê lương,
Vắng người duyên dáng tôi thương, mối tình tôi vẫn cô đơn. 
Xa muôn trùng lưu luyến nhớ em,
Mơ hoài hình bóng không quên, hương tình mộng say dịu êm -

Bao ngày qua , thu lại về mang sầu tới 
Nàng say tình mới hồn tôi tơi bời,
Nhìn hoa cười đón mừng vui duyên nàng:
Tình thơ ngây từ đây nát tan   

Hoa ơi , thôi ngưng cười đùa lả lơi.   
Cùng tôi buồn đắm đừng vui chi tình,
Đầy bao ngày thắm: dày xéo tâm hồn này lệ sầu hoen ý thu.     

Ai có về bên bến sông Tương,
Nhắn người duyên dáng tôi thương, sao đành nỡ dứt tơ vương. 
Ôi duyên hờ từ nay bơ vơ.
Dây tình tôi nắn cung tơ, rút lòng sầu trách người mơ...

Sheet nhạc bài: AI VỀ SÔNG TƯƠNG

Hợp âm