Bài này Quang Dũng ca theo điệu Slow (nghe nhẹ nhàng và da diết hơn), các ca sĩ khác đa phần theo điệu Slow Ballad. Nếu thích Elvis Phương hay ca sĩ nào khác các bạn cứ yêu cầu soạn nhé… Hợp âm dạo (Quang Dũng):    [A] | [A] | [E] | [E] |......