HÀ NỘI MÙA VẮNG NHỮNG CƠN MƯA

Thể loại : Quê hương
Giai điệu : Slow Rock
Đã xem :
Avatar thành viên bantinhcamuadong
Người đăng : bantinhcamuadong
Level :
Số bài đăng : 929
Sheet nhạc

HÀ NỘI MÙA VẮNG NHỮNG CƠN MƯA - Cẩm Vân

Hợp âm dạo (Slow Rock):

[Bm] | [G] | [Bm] | [Bm]  [Bm] | [Bm] | [G] | [G] | [Bm] 

[Bm]| [A] | [A] | [G] | [Gb] | [Gb] | [G] | [A] | [Bm] | [Bm] 

Hà Nội mùa [Gb] này vắng những cơn [Bm] mưa. [Bm]
Cái rét đầu [Em] đông khăn [A] em bay hiu hiu gió [D] lạnh [Gb]
Hoa sữa thôi [Em] rơi, em bên tôi một chiều tan [Bm] lớp. [Bm]
Đường Cổ Ngư [Gb] xưa chầm chậm bước ta [Bm] về [Bm]

Hà Nội mùa này chiều không buông [Em] nắng,
Phố [A] vắng nghiêng nghiêng cành cây khô,
Quán [Bm] cóc liêu xiêu một [E] câu thơ.
[Gb] Hồ Tây... Hồ Tây tím [Bm] mờ [G]

Hà Nội mùa [G] này lòng bao nỗi [E] nhớ.
Ta [A] nhớ đêm nao lạnh [D] đôi tay,
Hơi [Bm] ấm trao em tuổi [E] thơ ngây.
[A] Tưởng như... [Gb] tưởng như [Gb]... còn [Bm] đây [B]

Hợp âm solo:

[Bm] | [Bm] | [Bm] | [G] | [Bm] | [Bm] | [G] | [G] | [Bm]

[Bm] | [Am] | [Am] | [G] | [Gb] | [Gb] | [G] | [A] | [Bm] | [B]

Hà Nội mùa [Gbm] này vắng những cơn [Bm] mưa. [Bm]
Cái rét đầu [Em] đông khăn [A] em hiu hiu gió [D] lạnh.[Gb]
Hoa sữa thôi [Em] rơi, em bên tôi một chiều tan [Bm] lớp. [Bm]
Đường Cổ Ngư [Gb] xưa chầm chậm bước ta [Bm] về [Bm]

Hà Nội mùa này chiều không buông [Em] nắng,
Phố [A] vắng nghiêng nghiêng cành [Gb] cây khô,
Quán [Bm] cóc liêu xiêu một [Em] câu thơ.
[Gb] Hồ Tây... [E] Hồ Tây tím [Bm] mờ [G]

Hà Nội mùa [G] này lòng bao nỗi [Em] nhớ.
Ta [A] nhớ đêm nao lạnh [D] đôi tay,
Hơi [Bm] ấm trao em tuổi [E] thơ ngây.
[A] Tưởng như... tưởng [Gb] như còn [Bm] đây. [Bm]
Hơi ấm trao em tuổi [Em] thơ ngây.
[Dbm] Tưởng như... tưởng [Gb7] như [Gb7]... còn [Bm] đây...[Bm]

[Bm] | [Bm] | [Bm] | [G] | [Bm] | [Bm] | [G] | [G] | [Bm]

[Bm] | [Am] | [Am] | [G] | [Gb] | [Gb] | [G] | [A] | [Bm] | [B]

Bm

234

G

123

A

123

Gb

234

Em

23

D

123

E

123

B

234

Am

123

Gbm

34

Dbm

1234

Gb7

23

[Cm] | [Cm] | [Fm] | [G] | [Cm] | [Cm] | [Fm] | [G] | [G] | [G]

Hà Nội mùa [G] này vắng những [Cm] cơn mưa. [Cm]
Cái rét [Fm] đầu đông khăn em bay hiu hiu [Eb] gió lạnh [Cm]
Hoa sữa [Fm] thôi rơi, em [Ab] bên tôi một chiều [G] tan lớp. [G]
Đường Cổ [Dm] Ngư xưa [G] chầm chậm bước [C] ta về [Cm]

Hà Nội mùa này chiều không [Fm] buông nắng,
Phố [Bb] vắng nghiêng nghiêng cành [Eb] cây khô,
Quán [Cm] cóc liêu xiêu một [Db] câu thơ.
[G] Hồ Tây… Hồ Tây [Cm] tím mờ [Cm]

Hà Nội mùa này lòng bao nỗi [Fm] nhớ.
Ta [Bb] nhớ đêm nao lạnh [Eb] đôi tay,
Hơi [C] ấm trao em tuổi [Cm] thơ ngây.
[D] Tưởng như… [G] tưởng như [G]… còn [Cm] đây [Cm]

Hợp âm solo:

[Fm] | [C] | [Db] | [C] | [Fm] | [Cm] | [Db] | [Cm] | [Fm]

[Eb] | [Db] | [C] | [Fm] | [Ab] | [Bb] | [C] | [Cm] | [Cm]

[Cm] | [C] | [Fm] | [G] | [Cm] | [Cm] | [Fm] | [G] | [G]

Hà Nội [G] mùa này vắng những cơn [C] mưa. [Cm]

Cái rét [Fm] đầu đông khăn em bay hiu hiu [Eb] gió lạnh [Cm]
Hoa sữa [Fm] thôi rơi, em [Ab] bên tôi một chiều [G] tan lớp. [G]
Đường Cổ [Dm] Ngư xưa [G] chầm chậm bước [C] ta về [Cm]

Hà Nội mùa này chiều không [Fm] buông nắng,
Phố [Bb] vắng nghiêng nghiêng cành [Eb] cây khô,
Quán [Cm] cóc liêu xiêu một [Db] câu thơ.
[G] Hồ Tây… Hồ Tây [Cm] tím mờ [Cm]

Hà Nội mùa này lòng bao nỗi [Fm] nhớ.
Ta [Bb] nhớ đêm nao lạnh [Eb] đôi tay,
Hơi [C] ấm trao em tuổi [Cm] thơ ngây.
[D] Tưởng như… [G] tưởng như [G]… còn [Cm] đây [Cm]

Hà Nội mùa này chiều không [Fm] buông nắng,
Phố [Bb] vắng nghiêng nghiêng cành [Eb] cây khô,
Quán [Cm] cóc liêu xiêu một [Db] câu thơ.
[G] Hồ Tây… Hồ Tây [Cm] tím mờ [Cm]

Hà Nội mùa này lòng bao nỗi [Fm] nhớ.
Ta [Bb] nhớ đêm nao lạnh [Eb] đôi tay,
Hơi [C] ấm trao em tuổi [Fm] thơ ngây.
[Dm] Tưởng như… [G] tưởng như [G]… còn [Cm] đây [Cm]

[Fm] | [Bb] | [Eb] | [Ab] | [Dm] | [G] | [Cm] | [C] |

[Fm] | [D] | [Eb] | [Ab] | [Fm] | [G] | [C] | [C] | [Cm]

Cm

234
III

Fm

34

G

123

Eb

1234

Ab

234

Dm

123

C

123

Bb

234

Db

234

D

123

Bình luận yêu cầu hợp âm

0 bình luận
Sắp xếp theo
  • Hãy để lại bình luận đầu tiên cho bài hát này!