NỖI BUỒN GÁC TRỌ

Sáng tác Hoài Linh & Mạnh Phát
Nhịp điệu Ballad
Thể loại Nhạc vàng
Đã xem 1684

Người đăng:

TRAN Imrich

Level:

Số bài đăng: 2167

Hợp âm dạo (Duy Khánh):

[Bm] | [Bm] | [A] | [Gbm7] | [Bm] | [A] | [E][E]

[Bm] | [Bm] | [A] | [A] | [G] | [Gbm7] | [Bm]

Gác lạnh về [F] khuya cơn [Bm] gió lùa [A][Bm]
Trăng gầy nghiêng bóng cài song thưa [G] |[G]
Nhớ ai mà [A] ánh đèn hiu [D] hắt
[B] vàng nhẹ nhẹ [E] đưa
Tưởng [Em7] như bước lê hè [Dbm] phố. [G][Gb/Db]

Có người con [A] gái buông [Bm] tóc thề [A][Bm]
Thu về e [A] ấp chuyện vu [G] quy [G][G]
Kết lên tà [D] áo màu hoa cưới
Gác [B] trọ buồn đơn [Em] côi
Phố [Bbm] nhỏ vắng thêm một [Bm] người. [A][Bm][Bm]

ĐK:
Bâng khuâng gác vắng khêu tim đèn [G] đêm
Nhớ [A] nhung đi vào [D] quên [Ebm]
Sông [Em] sâu cố [Bm] nhân ơi đi về [Gbm] đâu
Gửi hồn chìm vào đôi [Dbm] mắt
Ái [Bm] ân chưa [D/Gb] tròn để ngàn [Gb] đời nhớ [Bm] nhau.

Phố nhỏ đường mưa trơn lối về [A][Bm]
Trăng sầu nhân [A] thế đậu trên [G] mi [G][G]
Có ai ngồi [A] đếm mùa nhung [D] nhớ
Nỗi niềm đầy lại [Em] vơi
Mỗi [Gb] mùa tiễn đưa một [Bm] người. [Bsus4][Bm] 

[Bm] | [Bm] | [A] | [Bm] | [Asus4] | [G] | [G][Bm]

[Asus4] | [D] | [B/Eb] | [E] | [Dbm] | [Dbm] | [D] | [Gb/Db]

Có người con [A] gái buông [Bm] tóc thề [A][Bm]
Thu về e [A] ấp chuyện vu [G] quy [G][G]
Kết lên tà [D] áo màu hoa cưới
Gác [B] trọ buồn đơn [Em] côi
Phố [Bbm] nhỏ vắng thêm một [Bm] người. [A][Bm][Bm]

ĐK:
Bâng khuâng gác vắng khêu tim đèn [G] đêm
Nhớ [A] nhung đi vào [D] quên [Ebm]
Sông [Em] sâu cố [Bm] nhân ơi đi về [Gbm] đâu
Gửi hồn chìm vào đôi [Dbm] mắt
Ái [Bm] ân chưa [D/Gb] tròn để ngàn [Gb] đời nhớ [Bm] nhau.

Phố nhỏ đường mưa trơn lối về [A][Bm]
Trăng sầu nhân [A] thế đậu trên [G] mi [G][G]
Có ai ngồi [A] đếm mùa nhung [D] nhớ
Nỗi niềm đầy lại [Em] vơi
Mỗi [Gb] mùa tiễn đưa một [Bm] người. 

x

Gbm7

1234

Thế tay

x

Dbm

1234

Thế tay

x

Gb/Db

234

Thế tay

x

Ebm

1234

Thế tay

x

D/Gb

1235

Thế tay

x

Bsus4

23

Thế tay

x

Asus4

12

Thế tay

x

B/Eb

1234

Thế tay

Hợp âm dạo (Bolero):

[Gm] | [Gm] | [Gm] | [Gm] | [Gm] | [Dsus4]

Gác lạnh về [Dm] khuya cơn gió [Gm] lùa [Gm]
Trăng gầy nghiêng bóng cài song thưa [Gm]
Nhớ ai mà [Bb] ánh đèn hiu hắt
[Gm] vàng nhẹ nhẹ [C] đưa
Tưởng như bước lê hè [Am] phố. [Dm]-[Gm]

Có người con [Dm] gái buông [Gm] tóc thề [Gm] | [Gm]
Thu về e ấp chuyện vu [Gsus4] quy [Gm][Gm]
Kết lên tà áo màu hoa [Bb] cưới
Gác [Eb] trọ buồn đơn [Cm] côi
Phố [Dm] nhỏ vắng thêm [Gm] một người. [Gm][Gm]

ĐK:
Bâng [C] khuâng gác vắng khêu tim [F] đèn đêm
Nhớ [Dm] nhung đi vào [Bb] quên [Ebm]
Sông [C] sâu cố [Gm] nhân ơi đi về [Dm] đâu
Gửi hồn chìm vào đôi [F] mắt
Ái ân chưa [Dm] tròn để ngàn đời nhớ [Gm] nhau.

Phố nhỏ đường [Dm] mưa trơn lối [Gm] về [Gm][Gm]
Trăng sầu nhân thế đậu trên [Gm] mi [Gm][Gm]
Có ai ngồi đếm mùa nhung [Bb] nhớ
Nỗi [Eb] niềm đầy lại [C] vơi
Mỗi [Dm] mùa tiễn đưa [Gm] một người. 

x

Gm

34
III

Thế tay

x

Dsus4

123

Thế tay

x

Gsus4

1234

Thế tay

x

Cm

234
III

Thế tay

x

Ebm

1234

Thế tay

Bình luận yêu cầu hợp âm

0 bình luận
Sắp xếp theo
  • Hãy để lại bình luận đầu tiên cho bài hát này!