Lời bài hát
 Em không buồn nữa chị ơi Em không buồn nữa chị ơi Vì đau thương quen rồi, tìm quên trong nụ cười Vẫn yêu đời vẫn thương người nổi trôi.Em yêu đời lắm chuyện vui Em thương người sống lẻ loi Dù ai toan trao lời, để lấp che mất đời Em vẫn cười em vẫn cười chị ơi.Từ giã chốn sách trường, một sớm em lên đường, Đã bước vào gió sương Hồn thơ chưa định hướng, nghe nhạc đời bốn phương Như thầm nhủ người khơi chút tình thương.Em tin rằng có ngày mai Nên không buồn nữa chị ơi Trời sinh ra kiếp người, phải thương nhau trong đời Đã tin rồi em không buồn chị ơi.Em không buồn nữa chị ơi Em không buồn nữa chị ơi Vì đau thương quen rồi, tìm quên trong nụ cười Vẫn yêu đời vẫn thương người nổi trôi.Em yêu đời lắm chuyện vui Em thương người sống lẻ loi Dù ai toan trao lời, để lấp che mất đời Em vẫn cười em vẫn cười chị ơi.Từ giã chốn sách trường, một sớm em lên đường, Đã bước vào gió sương Hồn thơ chưa định hướng, nghe nhạc đời bốn phương Như thầm nhủ người khơi chút tình thương.Em tin rằng có ngày mai Nên không buồn nữa chị ơi Trời sinh ra kiếp người, phải thương nhau trong đời Đã tin rồi em không buồn chị ơi.

Sheet nhạc bài: EM KHÔNG BUỒN NỮA CHỊ ƠI

Hợp âm

[topswf swf=”http://tuanhai.do.am/Flash_Files11/Em_khong_buon_nua_chi_oi-sheet.swf” width=”690″ height=”840″]