Hợp âm dạo (Duy Khánh): [Bm] | [Bm] | [A] | [Gbm7] | [Bm] | [A] | [E][E] [Bm] | [Bm] | [A] | [A] | [G] | [Gbm7] | [Bm] Gác lạnh về [F] khuya cơn [Bm] gió lùa [A][Bm] Trăng gầy nghiêng bóng cài song thưa [G] |[G] Nhớ ai mà [A] ánh......