MỘT THỜI ĐÃ XA

Sáng tác Trường Huy
Nhịp điệu Ballad
Thể loại Nhạc trẻ
Đã xem 6515

Người đăng:

TRAN Imrich

Level:

Số bài đăng: 2089

Hợp âm dạo (Phương Thanh):

[Abm] | [Abm] | [Dbm][Dbm] | [Gb] | [Gb]

[Bsus4] | [B] | [Dbm][Gb] | [B] | [Ab][Dbm]

[Bb][Abm/Eb][Eb][Eb][Eb]

Đừng buồn anh [E] hỡi, khi [Gb] lỡ nói yêu em [Ebm] rồi [Abm]
Bận lòng chi [E] nữa hỡi [Gb] anh, xin hãy quên [B] em đi [B]
Giây phút bên [Dbm] nhau [Bbm]... anh sẽ [B] quên mau [Abm]
Chỉ có em [Dbm] thôi, giữ [Bb] mãi bóng hình [Eb] xưa. [Eb/Bb]

Đời ai cũng [E] có giây [Gb] phút trót yêu [B] dại khờ [Abm]
Và em đã [E] biết, biết [Gb] anh sẽ chẳng yêu [B] em đâu [Ab/C]
Em sẽ không [Dbm] quên [Bbm]... giây phút [B] bên nhau [E/Ab]
Em đã trao [Dbm] anh, trao [Bbm7] anh nụ hôn [Ebm] ấy. [Ebm]

ĐK:
Và em [Abm] biết anh sẽ quên hết
Những bài tình [Dbm] ca viết riêng tặng em
Và em [Gb] biết trái tim anh có
Hình bóng ai [B] kia đâu chỉ riêng [Ebm] em.

Và em [Abm] sẽ không trách anh nữa
Chẳng trách anh [Dbm] đâu [Dbm][E]
Khi ta đến bên [Bb] nhau tình gian [Eb] dối. [Ebm]

Và em [Abm] biết anh sẽ quên hết
Những bài tình [Dbm] ca viết riêng tặng em
Và em [Gb] biết trái tim anh có
Hình bóng ai [B] kia đâu chỉ riêng [Ebm] em.

Và em [Abm] sẽ không trách anh nữa
Chẳng trách [Dbm] anh đâu [Dbm][E]
Khi ta đến bên [E] nhau tình yêu [Abm] dối lừa [Abm]

[Abm] | [Abm] | [Dbm][Dbm] | [Gb/Bb] | [Gb]

[Bsus4] | [Bm] | [Dbm][Gb/Bb] | [B] | [E][Dbm]

[E7][Ebm][Ebm][Ebm][Ebm]

Đừng buồn anh [E] hỡi, khi [Gb] lỡ nói yêu em [B] rồi [Abm]
Bận lòng chi [E] nữa hỡi [Gb] anh, xin hãy quên [B] em đi [Ab/C]
Giây phút bên [Dbm] nhau [Gb/Bb]... anh sẽ [B] quên mau [E/Ab]
Chỉ có em [Dbm] thôi, giữ [Bb] mãi bóng hình [Eb] xưa. [Eb]

Đời ai cũng [E] có giây [Gbsus4] phút trót yêu [B] dại khờ [Abm]
Và em đã [E] biết, biết [Gb] anh sẽ chẳng yêu [B] em đâu [Ab/C]
Em sẽ không [Dbm] quên [Bbm]... giây phút [B] bên nhau [E/Ab]
Em đã trao [Dbm] anh, trao [Bbm7] anh nụ hôn [Ebm] ấy. [Ebm]

ĐK:
Và em [Abm] biết anh sẽ quên hết
Những bài tình [Dbm] ca viết riêng tặng em
Và em [Gb] biết trái tim anh có
Hình bóng ai [B] kia đâu chỉ riêng [Eb] em.

Và em [Abm] sẽ không trách anh nữa
Chẳng trách anh [Dbm] đâu [Dbm][E]
Khi ta đến bên [Bb] nhau tình gian [Eb] dối. [Ebm]

Và em [Abm] biết anh sẽ quên hết
Những bài tình [Dbm] ca viết riêng tặng em
Và em [Gb] biết trái tim anh có
Hình bóng ai [B] kia đâu chỉ riêng [Ebm] em.

Và em [Abm] sẽ không trách anh nữa
Chẳng trách [Dbm] anh đâu [Dbm][E]
Khi ta đến bên [E] nhau tình yêu [Abm] dối lừa [Abm]

Và em [Abm] biết anh sẽ quên hết
Những bài tình [Dbm] ca viết riêng tặng em
Và em [Gb] biết trái tim anh có
Hình bóng ai [B] kia đâu chỉ riêng [Ebm] em.

Và em [Abm] sẽ không trách anh nữa
Chẳng trách [Dbm] anh đâu [Dbm][E]
Khi ta đến bên [Bb] nhau tình gian [Ebsus4] dối [Ebm]

Và em [Abm] biết anh sẽ quên hết
Những bài tình [Dbm] ca viết riêng tặng em
Và em [Gb] biết trái tim anh có
Hình bóng ai [B] kia đâu chỉ riêng [Ebm] em.

Và em [Abm] sẽ không trách anh nữa
Chẳng trách [Dbm] anh đâu [Dbm][E]
Khi ta đến bên [Ebm] nhau tình yêu [B] dối

Và em [Abm] biết anh sẽ quên hết
Những bài tình [Dbm] ca viết riêng tặng em
Và em [Gb] biết trái tim anh có
Hình bóng ai [B] kia đâu chỉ riêng [Ebm] em.

Và em [Abm] sẽ không trách anh nữa
Chẳng trách [Dbm] anh đâu [Dbm][E]
Khi ta đến bên [E] nhau tình yêu [B] dối [Abm] lừa

x

Abm

1234

Thế tay

x

Dbm

1234

Thế tay

x

Bsus4

23

Thế tay

x

Ebm

1234

Thế tay

x

Eb/Bb

12

Thế tay

x

Bbm7

123

Thế tay

x

Gb/Bb

234
VI

Thế tay

x

Gbsus4

34

Thế tay

x

Ebsus4

1234

Thế tay

 

Đừng buồn anh [D#] hỡi, khi [F] lỡ nói yêu [A#] em rồi [Gm]
Bận lòng chi [D#] nữa hỡi [F#] anh, xin hãy quên [A#] em đi [G7]
Giây phút bên [Cm] nhau [F]… anh sẽ [A#] quên mau [Gm]
Chỉ có em [Cm] thôi, giữ [D#] mãi bóng hình [D7] xưa.

Đời ai cũng [D#] có giây [F] phút trót yêu [A#] dại khờ [Gm]
Và em đã [D#] biết, biết [F#] anh sẽ chẳng yêu [A#] em đâu [G7]
Em sẽ không [Cm] quên [F]… giây phút [A#] bên nhau [Gm]
Em đã trao [Cm] anh, trao [D#] anh nụ hôn [D7] ấy.

ĐK:
Và em [Gm] biết anh sẽ quên hết
Những bài tình [Cm] ca viết riêng tặng em
Và em [F] biết trái tim anh có
Hình bóng ai [A#] kia đâu chỉ riêng [D7] em.

Và em [Gm] sẽ không trách anh nữa
Chẳng trách anh [Cm] đâu [D#]
Khi ta đến bên [Am7] nhau tình gian [D7] dối.

Và em [Gm] biết anh sẽ quên hết
Những bài tình [Cm] ca viết riêng tặng em
Và em [F] biết trái tim anh có
Hình bóng ai [A#] kia đâu chỉ riêng [D7] em.

Và em [Gm] sẽ không trách anh nữa
Chẳng trách anh [Cm] đâu [D#]
Khi ta đến bên [Am7] nhau tình gian [D7] dối [D#]
Khi ta đến bên [D7] nhau tình yêu dối [Gm] lừa

x

Gm

34
III

Thế tay

x

Cm

234
III

Thế tay

Bình luận yêu cầu hợp âm

0 bình luận
Sắp xếp theo
  • Hãy để lại bình luận đầu tiên cho bài hát này!

Video hợp âm liên quan