Hợp âm dạo (Duy Khánh): [Dbm] | [Gbm][Esus4] | [Dbm][Dbm] [Gbm][Ebm] | [Dbm][Ab]-[Dbm] Khi em cất tiếng [Dbm] hát lên [Dbm] Ta nghe trái tim ta rực nóng Lòng chợt [Db] đau từng nỗi hoài [Ab] mong Chuyện buồn [Dbm] vui chia ly trùng [Abm] phùng [Abm] Khi em cất tiếng hát [Dbm]......