Hồng Trúc

Ca sĩ Hồng Trúc đã ca rất nhiều bài nhạc trữ tình nhưng không bao giờ lên những sản khấu lớn như Thúy Nga, hoặc ASIA …?

Bài viết liên quan

Leave a Reply

Your email address will not be published.