Lời bài hát
Hợp âm dạo (Duy Khánh):-Anh có nghe tình xưa đã rộn ràng Trên cây cỏ trên ruộng đồng lúa trổ bông Cây Vông ở đầu đường Cây Ô Môi ở trường làng Cùng trổ bông đỏ rưng rưng.   -Anh biết không tiếng ê a của trẻ thơ Phải ngập ngừng vì tiếng súng hằng đêm Mẹ già cũng nức nở không nguyện cầu trọn câu kinh Đêm từng đêm trẻ thơ ngủ giật mình. - ĐK: Đó quê hương ta Một dãy giang sơn tuyệt vời Đó anh em ta da vàng máu đỏ trong tim Đó quê hương ta xin anh giữ lấy vẹn toàn  Góp trăm bàn tay để cùng nhau xây lại từ đầu.  -Anh có nghe tình xưa đã rộn ràng Trên cây cỏ trên ruộng đồng lúa trổ bông Cây Vông ở đầu đường Cây Ô Môi ở trường làng Cùng trổ bông đỏ rưng rưng.   -Anh biết không tiếng ê a của trẻ thơ Phải ngập ngừng vì tiếng súng hằng đêm Mẹ già cũng nức nở không nguyện cầu trọn câu kinh Đêm từng đêm trẻ thơ ngủ giật mình. - ĐK: Đó quê hương ta Một dãy giang sơn tuyệt vời Đó anh em ta da vàng máu đỏ trong tim Đó quê hương ta xin anh giữ lấy vẹn toàn  Góp trăm bàn tay để cùng nhau xây lại từ đầu.

Sheet nhạc bài: MÁU CHẢY VỀ TIM

Hợp âm