Hợp âm dạo: [B] | [B] | [E] | [A] | [Db][Gb] | [Gbsus4] [Db][E] | [E] | [A][Gbm][B][B][E] | [E] | [E] [B] Ðã đôi [E] lần đến với Huế mộng [Gbm][Em] Tôi ôm [B] ấp một tình yêu dịu [E] ngọt Vẻ đẹp [Gbm] Huế......