NHƯ GIÓ VỚI MÂY (剑魂)

V.A
Sáng tác V.A
Nhịp điệu Ballad
Thể loại Nhạc ngoại lời Việt
Đã xem 220

Người đăng :

TRAN Imrich

Level:

Số bài đăng: 2789

Phiên bản

Nhịp: 4/4, tempo: 122
=====

Intro:

[Am] | [C] | [Bb] | [Bb] | [A7] | [C] | [Bb] | [A]

[Dm] Gió mang làn mây [C] cuốn trôi về đâu
[Bb] Gió ơi đừng xa chốn [F] đây
[Dm7] Gió như là em, [C] thổi mát lòng anh
[Bb] Gió ơi đừng xa nhé [F] em.

Tình yêu [Gm] anh trao về em nguyện như [Am] mây gió kia
Cho dù [Bb] qua muôn ngàn năm vẫn [F] thế
Dù ngày [Gm] sau ra làm sao tình yêu [Am] không đổi thay
Ta cùng [Bb] nhau vai kề vai suốt [Am] kiếp. [Am] 

ĐK:
[E] nếu như anh được [Dm] làm mây bay [Am] cùng với gió
Dìu nhau [Bb] đến nơi tận cuối chân [F] trời
Ngày tháng bên nhau không [Dm] rời xa đâu, [Am] dù phong ba
Cầm tay [Bb] nhau vượt lên trên ngút [A] ngàn.

Đừng để đôi ta phải [Dm] rời xa nhau, [Am] đừng rẽ lối
Vì anh [Bb] chỉ muốn yêu [C] mãi một [F] người
Hãy để cho anh được [Dm] gần bên em và [Am7] cùng sánh bước
Tình yêu [Bb] ta sẽ không xa cách [A] rời
Là gió cùng với [Dm] mây. [Dm7] 

[Bb] | [Bb] | [Dm] | [C] | [Bb] | [A] | [Am] 

[Dm] Gió mang làn mây [C] cuốn trôi về đâu
[Bb] Gió ơi đừng xa chốn [F] đây
[Dm7] Gió như là em, [C] thổi mát lòng anh
[Bb] Gió ơi đừng xa nhé [F] em.

Tình yêu [Gm] anh trao về em nguyện như [Am] mây gió kia
Cho dù [Bb] qua muôn ngàn năm vẫn [F] thế
Dù ngày [Gm] sau ra làm sao tình yêu [Am] không đổi thay
Ta cùng [Bb] nhau vai kề vai suốt [Am] kiếp. [Am] 

ĐK:
[E] nếu như anh được [Dm] làm mây bay [Am] cùng với gió
Dìu nhau [Bb] đến nơi tận cuối chân [F] trời
Ngày tháng bên nhau không [Dm] rời xa đâu, [C] dù phong ba
Cầm tay [Bb] nhau vượt lên trên ngút [A] ngàn.

Đừng để đôi ta phải [Dm] rời xa nhau, [C] đừng rẽ lối
Vì anh [Bb] chỉ muốn yêu [C] mãi một [F] người
Hãy để cho anh được [Dm7] gần bên em và [Am7] cùng sánh [C] bước
Tình yêu [Bb] ta sẽ không xa cách [A7] rời
Là gió cùng [Bb] với mây. [C] 

Và nếu như anh được [Dm] làm mây bay [Am] cùng với gió
Dìu nhau [Bb] đến nơi tận cuối chân [F] trời
Ngày tháng bên nhau không [Dm] rời xa đâu, [C] dù phong ba
Cầm tay [Bb] nhau vượt lên trên ngút [A] ngàn.

Đừng để đôi ta phải [Dm] rời xa nhau, [C] đừng rẽ lối
Vì anh [Bb] chỉ muốn yêu [C] mãi một [F] người
Hãy để cho anh được [Dm] gần bên em và [C] cùng sánh bước
Tình yêu [Bb] ta sẽ không xa cách [A] rời
Là gió cùng với [Bb] mây. [A] | [A] | [F] 

x

Gm

34
III

Thế tay

Nhịp: 4/4, tempo: 150
=====

[G] fēng shēng piāo [Dm7] piāo
风   声    飘   飘
The wind fluttering
[C] yǔ yě xiāo [Dm7] xiāo
雨 也 潇   潇
The rain is raining
[Bb] bàn hái shuì bù [Am] zhe
夜 半  还  睡   不 着
I couldn’t sleep at midnight
[Dm7] yōu shāng huái bào
忧  伤    怀   抱
Sad embrace
[C] shuí yǎn lèi diào
谁   眼  泪  掉
Who tears away
[G] chuāng wài yǔ [Dm] dǎ bā [Am] jiāo
窗     外  雨 打 芭 蕉
Outside the window the rain beat down on plantains
màn tiān [G] fán xīng shǎn yào
漫  天   繁  星   闪   耀
Stars are shining all over the sky
rén ér [F] chī chī xiào
人  儿 痴  痴  笑
The man is smirking
bù guǎn [Gm/Bb] lái shì zhǐ kàn jīn [Dm] zhāo
不 管   来  世  只  看  今  朝
No matter in the future, just look at today
pāo kāi [Bb] sù mìng chán rào
抛  开  宿 命   缠   绕
Let go of fate
huà yì [Am] tiáo guǐ dào
画  一 条   轨  道
Let me draw a track
bàn wǒ [G] xiāo yáo qù zǒu yì [Am] zāo [Am]
伴  我 逍   遥  去 走  一 遭
Go for a walk with me

shān wài hái yǒu shān [Dm] bǐ shān gāo
山   外  还  有  山   比 山   高
There are mountains higher than mountains
bàn [C] shān yāo
半  山   腰
Halfway up the hill
yì shēng [Bb] jīng léi yáo [C] huàng shù [F] shāo
一 声    惊   雷  摇  晃    树  梢
A sound of thunder shook the top of the tree
rén wài hái [Dm] yǒu rén wàng bú diào
人  外  还  有  人  忘   不 掉
There are people out there who can’t forget
[C] huái bào
你 怀   抱
Your arms
yè yè [Bb] dōu shì hún qiān mèng [A] rào
夜 夜 都  是  魂  牵   梦   绕
Every night is a dream
ài hèn qíng chóu dōu [Dm] fù tán xiào
爱 恨  情   仇   都  付 谈  笑
Love, hate, love, all laughed
duō [C] jì liáo
多  寂 寥
More lonely
xīng chén [Bb] biàn huàn zhū [C] xiān jié [F] ào
星   辰   变   换   诛  仙   桀  骜
The stars turn into gods
yǐn wú shù yīng xióng [Dm] jìng zhé yāo
引  无 数  英   雄    竞   折  腰
Led countless heroes into submission
jiāng [C] shān duō jiāo
江    山   多  娇
More than jiangshan jiao
fēng yìn [Bb] hún pò yú wǒ jiàn [A] qiào
封   印  魂  魄 于 我 剑   鞘
Seal the soul of my scabbard
yì shēng páo [Dm] xiāo [Dm]
一 声    咆  哮
A loud roar

[Am] | [Am] | [Dm] | [Dm] | [Am] | [Am] 

[Dm] fēng shēng piāo piāo
风   声    飘   飘
The wind fluttering
[C] yǔ yě xiāo xiāo
雨 也 潇   潇
The rain is raining
[C] yè bàn hái shuì bù [F] zhe
夜 半  还  睡   不 着
I couldn’t sleep at midnight
[Dm] yōu shāng huái bào
忧  伤    怀   抱
Sad embrace
[C] shuí yǎn lèi diào
谁   眼  泪  掉
Who tears away
[Bb] chuāng wài yǔ dǎ bā [F] jiāo
窗     外  雨 打 芭 蕉
Outside the window the rain beat down on plantains
màn tiān [G] fán xīng shǎn yào
漫  天   繁  星   闪   耀
Stars are shining all over the sky
rén ér [F] chī chī xiào
人  儿 痴  痴  笑
The man is smirking
bù guǎn [Gm] lái shì zhǐ kàn jīn [Dm] zhāo
不 管   来  世  只  看  今  朝
No matter in the future, just look at today
pāo kāi [Bb] sù mìng chán rào
抛  开  宿 命   缠   绕
Let go of fate
huà yì [Am] tiáo guǐ dào
画  一 条   轨  道
Let me draw a track
bàn wǒ [G] xiāo yáo qù zǒu yì [Am] zāo [Am]
伴  我 逍   遥  去 走  一 遭
Go for a walk with me

shān wài hái yǒu shān [Dm] bǐ shān gāo
山   外  还  有  山   比 山   高
There are mountains higher than mountains
bàn [C] shān yāo
半  山   腰
Halfway up the hill
yì shēng [Bb] jīng léi yáo [C] huàng shù [F] shāo
一 声    惊   雷  摇  晃    树  梢
A sound of thunder shook the top of the tree
rén wài hái [Dm] yǒu rén wàng bú diào
人  外  还  有  人  忘   不 掉
There are people out there who can’t forget
[C] huái bào
你 怀   抱
Your arms
yè yè [Bb] dōu shì hún qiān mèng [A] rào
夜 夜 都  是  魂  牵   梦   绕
Every night is a dream
ài hèn qíng chóu dōu [Dm] fù tán xiào
爱 恨  情   仇   都  付 谈  笑
Love, hate, love, all laughed
duō [C] jì liáo
多  寂 寥
More lonely
xīng chén [Bb] biàn huàn zhū [C] xiān jié [F] ào
星   辰   变   换   诛  仙   桀  骜
The stars turn into gods
yǐn wú shù yīng xióng [Dm] jìng zhé yāo
引  无 数  英   雄    竞   折  腰
Led countless heroes into submission
jiāng [C] shān duō jiāo
江    山   多  娇
More than jiangshan jiao
fēng yìn [Bb] hún pò yú wǒ jiàn [A] qiào
封   印  魂  魄 于 我 剑   鞘
Seal the soul of my scabbard
yì shēng páo [Dm] xiāo [Dm]
一 声    咆  哮
A loud roar

x

Gm/Bb

1234

Thế tay

x

Gm

34
III

Thế tay

Đánh giá của bạn?

Bình luận yêu cầu hợp âm

0 bình luận
Sắp xếp theo
  • Hãy để lại bình luận đầu tiên cho bài hát này!