Trương Tuyết Mai

Tiểu sử

Nhạc sĩ: Trương Tuyết Mai
Tên thật/ tên đầy đủ: Trương Tuyết Mai
Ngày sinh/ Năm sinh/ thành lập: 19/7/1944
Nước/ quốc gia: Việt Nam
Trương Tuyết Mai bắt đầu hoạt động âm nhạc từ khi học ở Trường miền Nam số 8 Hải Phòng. Năm 1965 tốt nghiệp môn flute (sáo sắt) ở Trường Âm nhạc Việt Nam, bà về công tác tại Dàn nhạc Đài Phát thanh Giải phóng (CP90). Từ năm 1974 phục vụ tại chiến trường Trị-Thiên và Khu V trong Đoàn ca nhạc Đài Phát thanh Giải phóng. Từ năm 1975 đến 1981 làm việc tại dàn nhạc Đài TNVN sau chuyển sang làm công tác biên tâp. Từ năm 1981 đến khi nghỉ hưu làm công tác biên tập âm nhạc tại Đài Tiếng nói Nhân dân TP Hồ Chí Minh. Bà bắt đầu sáng tác từ thời chống Mỹ với bài Xe ta ơi lên đường (thơ Huy Cận) được nhiều người biết đến. Gần đây là ca khúc Huế-tình yêu của tôi và nhiều ca khúc khác được xuất bản và sử dụng như Sao anh không là…, Rừng với tình em, Từ ngày ấy….

Tác phẩm

Đã xuất bản: Tuyển tập Huế – tình yêu của tôi (Nhà xuất bản Cửu Long, 1996); 6 ca khúc Trương Tuyết Mai (Nhà xuất bản Văn nghệ thành phố Hồ Chí Minh); 10 tình khúc Trương Tuyết Mai Sao anh không là ….. (DIHAVINA, 1990); băng cassette audio và tuyển tập Rừng với tình em (Nhà xuất bản âm nhạc DIHAVINA, 1996); Album Từ ngày ấy (Trung tâm băng nhạc Bến thành).

Bài viết liên quan

Leave a Reply

Your email address will not be published.