TÌNH BƠ VƠ

Sáng tác Lam Phương
Nhịp điệu Slow
Thể loại Nhạc tình
Đã xem 6013

Người đăng:

bantinhcamuadong

Level:

Số bài đăng: 925

Hợp âm dạo (Đàm Vĩnh Hưng):

[E] | [E] | [Gbm] | [Gbm] | [B7] | [B][E][E]

[A][Gbm] | [Abm] | [E][Gbm] | [B] | [E] | [Bsus4]

Càng nhìn [E] em yêu em hơn và yêu em [Dbm] mãi
Dù phút êm đềm xa [Abm] xưa nay [A] đã đi vào quên [E] lãng [E]
Trời vào [A] thu việt [Gbsus4] Nam buồn lắm em [Abm] ơi
Mây [A/Db] tím đang dâng cao [Gbm] vời
[Gb] tình yêu chưa lên [Bsus4] ngôi [Bsus4]

Ngày mình [E] yêu
Anh đâu hay tình ta gian [Dbsus4] dối
Để [Dbm7] bước phong trần tha [Abm] hương
Em [A] khóc cho đời viễn [E] xứ [E]
Về làm [A] chi rồi [Gbm] em lặng lẽ ra [Abm] đi
Gom [Dbm7] góp yêu thương quê [Gbm] nhà
Dâng [B] hết cho người [E] tình xa [B]

Anh [E] đâu ngờ
Có ngày đàn đứt dây [Bsus4]
Một [B/Eb] phút tim anh ơ [E] hờ
Trọn [Em] kiếp anh vương [B] sầu nhớ [E]

Nói đi [A] em cả [Asus4] đời mình mãi đi [E] tìm
Cả đời mình xây ước [Gb]
Cho ngày mộng được nên [B] thơ
Cuối cùng là tình [E] bơ vơ

Cho anh xin một đêm trăn [Dbm] trối
Tìm đống tro tàn năm [Abm] xưa
Dâng [A] hết cho lần yêu [E] cuối [E]
Rồi từng [A] đêm
Từng [Gbm] đêm nhịp bước cô [Abm] đơn
Em [Dbm] khóc cho duyên hững [Gbm] hờ
Anh [B] chết trong mộng [E] ngày thơ [B]

[E] | [E] | [Gbm] | [Gbm] | [B7] | [B][E][E]

[A][Gbm] | [Abm] | [E][Gbm] | [B] | [E] | [Bsus4]

Anh [E] đâu ngờ
Có ngày đàn đứt dây [B/Eb]
Một phút tim anh ơ [E7] hờ
Trọn [D] kiếp anh vương [B] sầu nhớ [E]

Nói đi [Am] em cả [A] đời mình mãi đi [E] tìm
Cả đời mình xây ước [Gb]
Cho ngày mộng được nên [B] thơ
Cuối cùng là tình [E] bơ vơ

Cho anh xin một đêm trăn [Db] trối
Tìm đống tro tàn năm [Abm] xưa
Dâng [A] hết cho lần yêu [E] cuối [E]
Rồi từng [A] đêm
Từng [Gbm] đêm nhịp bước cô [Abm] đơn
Em [Db] khóc cho duyên hững [Gbm] hờ
Anh [B] chết trong mộng [E] ngày thơ [E]

Rồi từng [A] đêm
Từng [Gbm] đêm nhịp bước cô [Abm] đơn
Em [Db] khóc cho duyên hững [Gbm] hờ... [Gbm][Gbm]
Anh [Gbm] chết trong mộng [G] ngày [A] thơ

[Gbm] | [Abm][Gbm]-[E][Dbm]-[Gbm][B] | [E]

x

Abm

1234

Thế tay

x

Bsus4

23

Thế tay

x

Dbm

1234

Thế tay

x

Gbsus4

34

Thế tay

x

A/Db

1234
VI

Thế tay

x

Dbm7

234

Thế tay

x

B/Eb

1234

Thế tay

x

Asus4

12

Thế tay

Blues:

[Gbm] | [Gbm] | [G] | [G] | [D] | [B]

[Em] | [Gbm] | [G] | [Gbm] | [A] | [A]

Càng nhìn [D] em yêu em hơn và yêu em [Bm] mãi
Dù phút êm đềm xa [Gbm] xưa nay [G] đã đi vào quên [D] lãng [D]
Trời vào [G] thu việt [Em] Nam buồn lắm em [Gbm] ơi
Mây [Bm7] tím đang dâng cao [Em] vời
Mà tình [C] yêu chưa lên [Em] ngôi [A]

Ngày mình [D] yêu
Anh đâu hay tình ta gian [Bm] dối
Để [Bm7] bước phong trần tha [Gbm] hương
Em [G] khóc cho đời viễn [D] xứ [C]
Về làm [G] chi rồi [Em] em lặng lẽ ra [Gbm] đi
Gom [B7] góp yêu thương quê [Em] nhà
Dâng [A7] hết cho người [D] tình xa [A]

Slow Rock:
Anh [D] đâu ngờ
Có ngày đàn đứt dây [A]
Một [G] phút tim anh ơ [D] hờ
Trọn [C] kiếp anh vương [F] sầu nhớ [A]

Nói đi [G] em cả đời mình mãi đi [Dm] tìm
Cả đời mình xây ước [G]
Cho ngày mộng được nên [A] thơ
Cuối cùng là tình [D] bơ vơ

Blues:
Cho anh xin một đêm trăn [Bm] trối
Tìm đống tro tàn năm [Gbm] xưa
Dâng [G] hết cho lần yêu [D] cuối [C]
Rồi từng [G] đêm
Từng [Em] đêm nhịp bước cô [Gbm] đơn
Em [Bm] khóc cho duyên hững [Em] hờ
Anh [A] chết trong mộng [D] ngày thơ [G]

[Gbm] | [Gbm] | [G] | [G] | [D] | [B]

[Em] | [Gbm] | [G] | [Gbm] | [A] | [A]

Càng nhìn [D] em yêu em hơn và yêu em [Bm] mãi
Dù phút êm đềm xa [Gbm] xưa nay [G] đã đi vào quên [D] lãng [C]
Trời vào [G] thu việt [Em] Nam buồn lắm em [Gbm] ơi
Mây [B] tím đang dâng cao [Em7] vời
Mà tình yêu chưa lên [Em] ngôi [A]

Ngày mình [D] yêu
Anh đâu hay tình ta gian [Bm] dối
Để [Bm7] bước phong trần tha [Gbm] hương
Em [G] khóc cho đời viễn [D] xứ [C]
Về làm [G] chi rồi [Em] em lặng lẽ ra [Gbm] đi
Gom [B7] góp yêu thương quê [Em] nhà
Dâng [A7] hết cho người [D] tình xa [A]

Slow Rock:
Anh [D] đâu ngờ
Có ngày đàn đứt dây [A]
Một [G] phút tim anh ơ [D] hờ
Trọn [C7] kiếp anh vương [F] sầu nhớ [A]

Nói đi [G] em cả đời mình mãi đi [Dm] tìm
Cả đời mình xây ước [G]
Cho ngày mộng được nên [A] thơ
Cuối cùng là tình [D] bơ vơ

Blues:
Cho anh xin một đêm trăn [Bm] trối
Tìm đống tro tàn năm [Gbm] xưa
Dâng [G] hết cho lần yêu [D] cuối [C]
Rồi từng [G] đêm
Từng [Em] đêm nhịp bước cô [Gbm] đơn
Em [Bm7] khóc cho duyên hững [Em] hờ
Anh [A] chết [A]… trong mộng ngày [D] thơ [D]

[Bm] | [Bm] | [Gbm] | [G] | [D]

Slow:

[D] | [D] | [Em] | [Em] | [A] | [A] | [D]

[D] | [G] | [G] | [Em] | [A] | [D] | [A]

Càng nhìn [D] em yêu em [Db] hơn và yêu em [Bm] mãi
[G] phút êm đềm xa [Gbm] xưa nay [A] đã đi vào quên [D7] lãng [D7]
Trời vào [G] thu việt Nam buồn lắm em [D/Gb] ơi
Mây [Bm7] tím đang dâng cao [Em] vời
Mà tình [A] yêu chưa lên ngôi [A]

Ngày mình [D] yêu
Anh đâu hay tình ta gian [Bm] dối
Để [G] bước phong trần tha [Gbm] hương
Em [A] khóc cho đời viễn [D] xứ [D]
Về làm [G] chi rồi [Em] em lặng lẽ ra [Gbm] đi
Gom [Bm] góp yêu thương quê [Em] nhà
Dâng [A7] hết cho người [D] tình xa [A]

Anh [D] đâu ngờ
[C] ngày đàn đứt dây [Bm7]
Một [Bb] phút tim anh ơ [D] hờ
Trọn [Bb] kiếp anh vương [F] sầu nhớ [A]

Nói đi [Gm] em cả đời mình mãi đi [D] tìm
Cả đời mình xây ước [Em]
Cho ngày mộng được nên [A] thơ
Cuối cùng là tình [D] bơ vơ

Cho anh xin một đêm trăn [Bm] trối
Tìm đống tro tàn năm [Gbm] xưa
Dâng [A] hết cho lần yêu [D] cuối [D]
Rồi từng [G] đêm
Từng đêm nhịp bước cô đơn
Em [Bm7] khóc cho duyên hững [Em] hờ
Anh [A7] chết trong mộng [D] ngày thơ [D]

[D] | [D] | [Bm] | [G] | [Gbm] | [A] | [D] | [D]

[G] | [G] | [Gbm] | [Bm] | [Em] | [A] | [A] | [A]

Ngày mình [D] yêu
Anh đâu hay tình ta gian [Bm] dối
Để [G] bước phong trần tha [Gbm] hương
Em [A] khóc cho đời viễn [D] xứ [D]
Về làm [G] chi rồi [Em] em lặng lẽ ra [Gbm] đi
Gom [Bm] góp yêu thương quê [Em] nhà
Dâng [A7] hết cho người [D] tình xa [A]

Anh [D] đâu ngờ
[C] ngày đàn đứt dây [Bm7]
Một [Bb] phút tim anh ơ [D] hờ
Trọn [Bb] kiếp anh vương [F] sầu nhớ [A]

Nói đi [Gm] em cả đời mình mãi đi [D] tìm
Cả đời mình xây ước [Em]
Cho ngày mộng được nên [A] thơ
Cuối cùng là tình [D] bơ vơ

Cho anh xin một đêm trăn [Bm] trối
Tìm đống tro tàn năm [Gbm] xưa
Dâng [A] hết cho lần yêu [D] cuối [D]
Rồi từng [G] đêm
Từng đêm nhịp bước cô đơn
Em [Bm7] khóc cho duyên hững [Em] hờ
Anh [A7] chết trong mộng [D] ngày thơ [D]

Rồi từng [G] đêm
Từng đêm nhịp bước cô đơn
Em [B] khóc cho duyên hững [Em] hờ
Anh [A7] chết trong mộng… ngày [D] thơ [D/A] | [A7] | [D] | [D]

 

x

D/Gb

1235

Thế tay

x

Gm

34
III

Thế tay

Bình luận yêu cầu hợp âm

0 bình luận
Sắp xếp theo
  • Hãy để lại bình luận đầu tiên cho bài hát này!

Video hợp âm liên quan