TÌNH BƠ VƠ

Ảnh nhạc sĩ Lam Phương
Sáng tác : Lam Phương
Thể loại : Nhạc tình
Giai điệu : Slow
Đã xem :
Avatar thành viên bantinhcamuadong
Người đăng : bantinhcamuadong
Level :
Số bài đăng : 929
Sheet nhạc

 

TÌNH BƠ VƠ - Đàm Vĩnh Hưng

Hợp âm dạo (Slow):

[E] | [E] | [Gbm] | [Gbm] | [B7] | [B][E][E]

[A] | [Gbm] | [Abm] | [E] | [Gbm] | [B] | [E] | [B]

Càng nhìn [E] em yêu em hơn và yêu em [Dbm] mãi
Dù phút êm đềm xa [Abm] xưa nay [A] đã đi vào quên [E] lãng [E]
Trời vào [A] thu việt [Gbsus4] Nam buồn lắm em [Abm] ơi
Mây [A/Db] tím đang dâng cao [Gbm] vời
[Gb] tình yêu chưa lên [B] ngôi [B]

Ngày mình [E] yêu
Anh đâu hay tình ta gian [D] dối
Để [Dbm7] bước phong trần tha [Abm] hương
Em [A] khóc cho đời viễn [E] xứ [E]
Về làm [A] chi rồi [Gbm] em lặng lẽ ra [Abm] đi
Gom [Dbm7] góp yêu thương quê [Gbm] nhà
Dâng [B] hết cho người [E] tình xa [B]

Anh [E] đâu ngờ
Có ngày đàn đứt dây [B]
Một [B/Eb] phút tim anh ơ [E] hờ
Trọn [Em] kiếp anh vương [B] sầu nhớ [E]

Nói đi [A] em cả [Asus4] đời mình mãi đi [E] tìm
Cả đời mình xây ước [Gb]
Cho ngày mộng được nên [B] thơ
Cuối cùng là tình [E] bơ vơ

Cho anh xin một đêm trăn [Dbm] trối
Tìm đống tro tàn năm [Abm] xưa
Dâng [A] hết cho lần yêu [E] cuối [E]
Rồi từng [A] đêm
Từng [Gbm] đêm nhịp bước cô [Abm] đơn
Em [Dbm] khóc cho duyên hững [Gbm] hờ
Anh [B] chết trong mộng [E] ngày thơ [B]

[E] | [E] | [Gbm] | [Gbm] | [B7] | [B][E][E]

[A][Gbm] | [Abm] | [E][Gbm] | [B] | [E] | [Bsus4]

Anh [E] đâu ngờ
Có ngày đàn đứt dây [B/Eb]
Một phút tim anh ơ [E7] hờ
Trọn [D] kiếp anh vương [B] sầu nhớ [E]

Nói đi [Am] em cả [A] đời mình mãi đi [E] tìm
Cả đời mình xây ước [Gb]
Cho ngày mộng được nên [B] thơ
Cuối cùng là tình [E] bơ vơ

Cho anh xin một đêm trăn [Db] trối
Tìm đống tro tàn năm [Abm] xưa
Dâng [A] hết cho lần yêu [E] cuối [E]
Rồi từng [A] đêm
Từng [Gbm] đêm nhịp bước cô [Abm] đơn
Em [Db] khóc cho duyên hững [Gbm] hờ
Anh [B] chết trong mộng [E] ngày thơ [E]

Rồi từng [A] đêm
Từng [Gbm] đêm nhịp bước cô [Abm] đơn
Em [Db] khóc cho duyên hững [Gbm] hờ... [Gbm][Gbm]
Anh [Gbm] chết trong mộng [G] ngày [A] thơ

[Gbm] | [Abm][Gbm]-[E][Dbm]-[Gbm][B] | [E]

Blues:

[Gbm] | [Gbm] | [G] | [G] | [D] | [B]

[Em] | [Gbm] | [G] | [Gbm] | [A] | [A]

Càng nhìn [D] em yêu em hơn và yêu em [Bm] mãi
Dù phút êm đềm xa [Gbm] xưa nay [G] đã đi vào quên [D] lãng [D]
Trời vào [G] thu việt [Em] Nam buồn lắm em [Gbm] ơi
Mây [Bm7] tím đang dâng cao [Em] vời
Mà tình [C] yêu chưa lên [Em] ngôi [A]

Ngày mình [D] yêu
Anh đâu hay tình ta gian [Bm] dối
Để [Bm7] bước phong trần tha [Gbm] hương
Em [G] khóc cho đời viễn [D] xứ [C]
Về làm [G] chi rồi [Em] em lặng lẽ ra [Gbm] đi
Gom [B7] góp yêu thương quê [Em] nhà
Dâng [A7] hết cho người [D] tình xa [A]

Slow Rock:
Anh [D] đâu ngờ
Có ngày đàn đứt dây [A]
Một [G] phút tim anh ơ [D] hờ
Trọn [C] kiếp anh vương [F] sầu nhớ [A]

Nói đi [G] em cả đời mình mãi đi [Dm] tìm
Cả đời mình xây ước [G]
Cho ngày mộng được nên [A] thơ
Cuối cùng là tình [D] bơ vơ

Blues:
Cho anh xin một đêm trăn [Bm] trối
Tìm đống tro tàn năm [Gbm] xưa
Dâng [G] hết cho lần yêu [D] cuối [C]
Rồi từng [G] đêm
Từng [Em] đêm nhịp bước cô [Gbm] đơn
Em [Bm] khóc cho duyên hững [Em] hờ
Anh [A] chết trong mộng [D] ngày thơ [G]

[Gbm] | [Gbm] | [G] | [G] | [D] | [B]

[Em] | [Gbm] | [G] | [Gbm] | [A] | [A]

Càng nhìn [D] em yêu em hơn và yêu em [Bm] mãi
Dù phút êm đềm xa [Gbm] xưa nay [G] đã đi vào quên [D] lãng [C]
Trời vào [G] thu việt [Em] Nam buồn lắm em [Gbm] ơi
Mây [B] tím đang dâng cao [Em7] vời
Mà tình yêu chưa lên [Em] ngôi [A]

Ngày mình [D] yêu
Anh đâu hay tình ta gian [Bm] dối
Để [Bm7] bước phong trần tha [Gbm] hương
Em [G] khóc cho đời viễn [D] xứ [C]
Về làm [G] chi rồi [Em] em lặng lẽ ra [Gbm] đi
Gom [B7] góp yêu thương quê [Em] nhà
Dâng [A7] hết cho người [D] tình xa [A]

Slow Rock:
Anh [D] đâu ngờ
Có ngày đàn đứt dây [A]
Một [G] phút tim anh ơ [D] hờ
Trọn [C7] kiếp anh vương [F] sầu nhớ [A]

Nói đi [G] em cả đời mình mãi đi [Dm] tìm
Cả đời mình xây ước [G]
Cho ngày mộng được nên [A] thơ
Cuối cùng là tình [D] bơ vơ

Blues:
Cho anh xin một đêm trăn [Bm] trối
Tìm đống tro tàn năm [Gbm] xưa
Dâng [G] hết cho lần yêu [D] cuối [C]
Rồi từng [G] đêm
Từng [Em] đêm nhịp bước cô [Gbm] đơn
Em [Bm7] khóc cho duyên hững [Em] hờ
Anh [A] chết [A]… trong mộng ngày [D] thơ [D]

[Bm] | [Bm] | [Gbm] | [G] | [D]

Nhịp: 3/4, tempo: 90, điệu Slow
=====

[D] | [D] | [Em] | [Em] | [A] | [A] | [D]

[D] | [G] | [G] | [Em] | [A] | [D] | [A]

Càng nhìn [D] em yêu em [Db] hơn và yêu em [Bm] mãi
[G] phút êm đềm xa [Gbm] xưa nay [A] đã đi vào quên [D7] lãng [D7]
Trời vào [G] thu việt Nam buồn lắm em [D/Gb] ơi
Mây [Bm7] tím đang dâng cao [Em] vời
Mà tình [A] yêu chưa lên ngôi [A]

Ngày mình [D] yêu
Anh đâu hay tình ta gian [Bm] dối
Để [G] bước phong trần tha [Gbm] hương
Em [A] khóc cho đời viễn [D] xứ [D]
Về làm [G] chi rồi [Em] em lặng lẽ ra [Gbm] đi
Gom [Bm] góp yêu thương quê [Em] nhà
Dâng [A7] hết cho người [D] tình xa [A]

Anh [D] đâu ngờ
[C] ngày đàn đứt dây [Bm7]
Một [Bb] phút tim anh ơ [D] hờ
Trọn [Bb] kiếp anh vương [F] sầu nhớ [A]

Nói đi [Gm] em cả đời mình mãi đi [D] tìm
Cả đời mình xây ước [Em]
Cho ngày mộng được nên [A] thơ
Cuối cùng là tình [D] bơ vơ

Cho anh xin một đêm trăn [Bm] trối
Tìm đống tro tàn năm [Gbm] xưa
Dâng [A] hết cho lần yêu [D] cuối [D]
Rồi từng [G] đêm
Từng đêm nhịp bước cô đơn
Em [Bm7] khóc cho duyên hững [Em] hờ
Anh [A7] chết trong mộng [D] ngày thơ [D]

[D] | [D] | [Bm] | [G] | [Gbm] | [A] | [D] | [D]

[G] | [G] | [Gbm] | [Bm] | [Em] | [A] | [A] | [A]

Ngày mình [D] yêu
Anh đâu hay tình ta gian [Bm] dối
Để [G] bước phong trần tha [Gbm] hương
Em [A] khóc cho đời viễn [D] xứ [D]
Về làm [G] chi rồi [Em] em lặng lẽ ra [Gbm] đi
Gom [Bm] góp yêu thương quê [Em] nhà
Dâng [A7] hết cho người [D] tình xa [A]

Anh [D] đâu ngờ
[C] ngày đàn đứt dây [Bm7]
Một [Bb] phút tim anh ơ [D] hờ
Trọn [Bb] kiếp anh vương [F] sầu nhớ [A]

Nói đi [Gm] em cả đời mình mãi đi [D] tìm
Cả đời mình xây ước [Em]
Cho ngày mộng được nên [A] thơ
Cuối cùng là tình [D] bơ vơ

Cho anh xin một đêm trăn [Bm] trối
Tìm đống tro tàn năm [Gbm] xưa
Dâng [A] hết cho lần yêu [D] cuối [D]
Rồi từng [G] đêm
Từng đêm nhịp bước cô đơn
Em [Bm7] khóc cho duyên hững [Em] hờ
Anh [A7] chết trong mộng [D] ngày thơ [D]

Rồi từng [G] đêm
Từng đêm nhịp bước cô đơn
Em [B] khóc cho duyên hững [Em] hờ
Anh [A7] chết trong mộng… ngày [D] thơ [D/A] | [A7] | [D] | [D]

 

Cuộn trang
Tốc
độ
1 2 3 4 5
Chia sẻ:
Bình luận
0 bình luận
Sắp xếp theo

Chưa có bình luận nào mới

Hợp âm cùng ca sĩ

Sheet nhạc

ĐỊNH MỆNH BUỒN

Sáng tác: Song Ngọc
ĐỊNH MỆNH BUỒN - Chế Linh Điệu: Slow Rock Hợp âm dạo: [E] | [E] | [E] | [G#m] | [A] [C#m] | [D] | [D] | [Bsus4] | [Bsus4] | [E] Thôi nhé [G#m] em đừng nhiều [E] hận sầu [G#m] | [A] Đừng thương [F#m] tiếc để rồi [Em] xa x...
Sheet nhạc

MỘT LẦN XA BẾN

Sáng tác: Trường Sa
  Một lần xɑ bến bɑo nhiêu là [D] buồn [G] Xɑ xôi hải lý con tàu hoen [A] sương [G] Anh ngước nhìn vì sɑo đêm hẹn [A] rằng Dù [D] cho sông dài ngăn [Bm] lối, Tình [Em] đôi tɑ ƙhông chóng ƿhɑi.[A7] Đời ɑnh theo gió l...
Sheet nhạc

LẦN ĐẦU CŨNG LÀ LẦN CUỐI

Sáng tác: Vũ Chương
  Hợp âm dạo (Chế Linh - Capo I.): [Am] | [Dm] | [G] | [C] | [F] [Dm] | [E] | [E] | [Dm] | [G] | [C] | [F] | [Bm] | [E] | [Am] | [E] Ðừng khóc [Am] nữa, đừng [F7] khóc nữa em Thôi về [Am] đi, về [E] đi, về [Am] đi,...

TỪ NGÀY TÌNH BỎ RA ĐI

Sáng tác: Hoài Linh
  [Am] Từng cơn đau buốt nhói Ba năm [E7] rồi cô đơn tiếp nối Em khơi [Am] nhớ ngày đầu quen nhau Thư dăm [G] lá rồi mình yêu nhau Đôi môi [Am] ấm nóng bỏng tình [Em] sâu hứa hẹn dài [Am] lâu Cớ sao em, cớ sao [Em]...

ĐÊM MÃN KHÓA

Sáng tác: Hoài Nam
ĐÊM MÃN KHÓA - Chế Linh Nhịp: 4/4, tempo: 210, điệu: Bolero ===== [Em] | [Em] | [B] | [B] | [Bm]  Ngày tôi vào quân [Bm] ngũ xa [Gb] vắng mãi không [E] được Làm quen với gió [Bm] sương tìm bạn khắp bốn phương Xa quê hươn...
Sheet nhạc

TÌNH PHAI

Sáng tác: Anh Bằng
  Anh đã cho [Bm] tôi thời gian tuyệt diệu Với chuỗi hôn [F#m] nồng môi ấm hương yêu Nhưng tiếc thay cho [Bm] ngày vui qua [D] mau Trái ân ái kia phai [F#m] màu, trái sầu này dâng lên [F#7] cao Cho đến hôm [Bm] nay...
Sheet nhạc

BIẾT ĐÂU TÌM

Sáng tác: Hoàng Thi Thơ
Hợp âm dạo: [Cm] | [C] | [Fm] | [Bb] | [Bb] [Eb] | [Bbsus4] | [Ab] | [Am] | [Dm] | [Cm] 1. Bao năm mỗi lần nghe hè đến Lòng [Ab] đắm đuối những giờ phút [G] hè xưa Hồn [Eb] lâng lâng như buồn nhớ bâng khuâng Và [G] thươn...

XIN EM ĐỪNG NGOẢNH LẠI

Sáng tác: Lăng Lập
XIN EM ĐỪNG NGOẢNH LẠI - Chế Linh Nhịp: 4/4, tempo: 150, điệu: Slow Surf ===== Intro: [Abm] | [Eb] | [Dbm] | [E/Ab] | [Gb] | [Gb/Db]  [B] | [Ebm] | [Dbm] | [Dbm/Ab] | [Abm] | [Abm]  [Gb] | [Ebm] | [Abm] | [Abm] | [Ebm]-[...
Sheet nhạc

TÂM SỰ NGƯỜI LÍNH TRẺ

TÂM SỰ NGƯỜI LÍNH TRẺ - Chế Linh Điệu: Bolero Từ [Am] khi anh thôi [Em] học, từ [Bdim] khi đôi lứa đôi [Am] đường Từ [G] sông ngăn núi [Am] trở...Tạ [Bdim] từ không nói nên [Am] lời Từ [C] khi gót sông hồ ngược [Am] xuôi...

GIỮA TRỜI THƯƠNG NHỚ

Sáng tác: Mai Văn Hiền
GIỮA TRỜI THƯƠNG NHỚ - Chế Linh Nhịp: 44, tempo: 84, điệu: Bolero ===== [C] | [Am]-[Dm] | [A]-[E] | [Bm]-[Em] | [Am]  [G]-[Am] | [D]-[Am] | [G]-[Am] | [Am] 1. Tôi đứng giữa [Am] trời mà ca lên bài [F] ca Thương [G/B] mến...

Hợp âm cùng giai điệu

ID T41104

Sáng tác: W/n
ID T41104 - W/n & 267 Nhịp: 3/4, tempo: 130, điệu: Slow ===== [Em] Chúng... ta [Gm7] đã kết [Am7] thúc [C] Giờ [Dm7] phải làm sao [F] với... con tim... vỡ [Am6] nát Chết [F] trong lòng [Gm] Mưa... rơi [Em7] hay... nư...
Sheet nhạc

ĐÈN KHUYA

Sáng tác: Lam Phương
ĐÈN KHUYA - Mai Thiên Vân Hợp âm dạo (Slow): [C] | [G] | [F] | [C] | [C#] | [C] | [Dm] | [F] | [C] | [F] | [C] | [G] Không biết đêm [G] nay vì sao [C] tôi buồn [E] | [C] Buồn vì trời [Am] mưa hay bão [Em] trong tim? [D#]...

TRẢ LẠI EM

Sáng tác: Đức Quỳnh
Nhịp: 4/4, tempo: 162 ===== Hợp âm dạo (Tuấn Vũ & Ngọc Lan): [C] | [C] | [Em] | [Em] | [F] | [Fm] | [C] | [A] [Dm] | [Dm] | [Fm] | [Fm] | [G] | [G] | [Em]-[C] | [C] Trả lại [C] em câu [F] yêu mà em đã [C] tặng [C] Tr...

BÔNG BƯỞI CHIỀU XƯA

Sáng tác: Châu Đình An
  Intro (Châu Đình An): [Am] | [Dm] | [Am] | [E] | [Am] | [Am]  [Dm]| [E] | [Am] | [Am] | [Am] | [Am] | [Am] Anh đi Châu thổ mưa buồn vương [E] vãi Mấy hàng dừa [Am] xanh là ngọn mong [E] chờ Em tiễn đưa anh bằng đô...
Sheet nhạc

BẢN TÌNH CUỐI

Sáng tác: Ngô Thụy Miên
BẢN TÌNH CUỐIBẢN TÌNH CUỐI - Lệ Quyên Hợp âm dạo (Slow): [Em] | [Em] | [Am] | [Am] | [D7] | [Dm7] | [G] | [G] [Am] | [B7] | [Em] | [Dbm7] | [Am] | [Bm] | [Bm] | [Em] Mưa [Em] có rơi và nắng có phai Trên [B] cuộc tình yêu...
Sheet nhạc

MÙA XUÂN TRÊN ĐỈNH BÌNH YÊN

Sáng tác: Từ Công Phụng
  Rồi [A] mai có một [C#m] lần tôi đưa [F#m] em Về [E7] trên đỉnh yên bình , hiền [A] hòa Một mùa [E7] xuân lên cao, Hôn [Bm] trên làn tóc xõa theo mây [A] trôi bềnh [F#m] bồng. Rồi [A] mai có một [C#m] lần tôi đưa...
Sheet nhạc

BIẾT BAO GIỜ TRỞ LẠI

Sáng tác: Ngô Thụy Miên
[Gb/Bb] | [Bbm] | [Bbm] | [Bbm] | [Gb] | [Gb]   [Ab] | [Ab] | [Ebm] | [Ebm] | [Bbm] | [Bbm]   [Ebm] | [Ebm] | [Gb] | [Gb] | [F] | [F] Tôi đã [Bbm] đi, tôi vẫn đi [F] |mãi biết bao giờ trở [Bbm] lại [Bbm]  Sài Gòn [Ebm7]...

GIỌT LỆ SẦU

Sáng tác: Lam Phương
Hợp âm dạo (Chế Linh): [Em] | [Em] | [G] | [E] | [C] | [C] [B] | [B] | [Am] | [Am] | [Em] | [Em] | [Gb] | [Gb] | [B] | [B] Giọt [E] lệ này anh [G] cho em hơn [B7] tất cả [B7] Giọt lệ này em đã giết trọn [Em] tim anh [Em]...

CÔ ĐƠN KHÔNG MUỐN VỀ NHÀ

Sáng tác: Mr. Siro
Intro (Mr. Siro): [Ab] | [Ab] | [Ab] | [Cm] | [Ab] [Fm] | [Dbm] | [E] [Ab] Hôm nay thật khác Tinh mơ tôi thức dậy thật [Cm7] sớm [Cm7] [Fm] Cuộn mền và gối [Bb] Vươn vai để lấy hơi thật [Dbm] sâu [Dbm] Giờ đi [Ab] đâu cũ...
Sheet nhạc

I'LL BE SEEING YOU

Sáng tác: V.A
Rythm: 3/4, tempo: 125 ===== Intro: [B] | [B] Verse 1: [Abm]-[B] All your [Ebm] wits [Gb] All of the [Dbm] laughs Your grin [Ab] Stay in my [E] heart [Dbm7] Stay in my mind [Abm] For all of [B] time [Fb]-[B]   Verse 2: B...

Video hợp âm liên quan