Sheet nhạc bài: NGÀY ẤY MÌNH YÊU NHAU

Hợp âm

Ngay ay minh yeu nhau - sheet_001

Ngay ay minh yeu nhau - sheet_002

Lời bài hát

Chế Linh & Giáng Thu:
Ngày ấy mê em, không làm sao biết tên
Nên anh cố đợi chờ có dịp làm quen
Lần đầu tiên anh nói, nói mà run quá đi thôi
"Thưa cô… Thưa cô….", rồi bí lời
Ngày ấy cây si anh trồng ngay lối đi
Ðêm khuya cũng chẳng về. Thứ người lì ghê
Tỏ tình nghe anh nói, cúi đầu em cắn môi
"Thưa ông… Thưa ông…" Thẹn quá chừng!
Rồi thư đi tin lại. Cậy nhờ mối với mai
Anh đưa em dạo phố lần đầu. Lựa màu, lựa màu áo cô dâu...
- "Em chọn màu hoàng yến (này)"
- "Anh lựa màu hoàng oanh (cơ)"
- "Thế thì em giận anh (đó)"
Anh năn nỉ gần chết,
- "Thì gương vỡ lại lành."
Ngày cưới anh đưa em về bên bến mơ
Bao nhiêu gã đợi chờ thất vọng ngẩn ngơ
Chồng hiền như con gái. Cưới vợ xinh quá thôi
Hàng phố ra xem cứ khen hoài…
Ngày ấy mê em, không làm sao biết tên
Nên anh cố đợi chờ có dịp làm quen
Lần đầu tiên anh nói, nói mà run quá đi thôi
"Thưa cô… Thưa cô….", rồi bí lời
Ngày ấy cây si anh trồng ngay lối đi
Ðêm khuya cũng chẳng về. Thứ người lì ghê
Tỏ tình nghe anh nói, cúi đầu em cắn môi
"Thưa ông… Thưa ông…" Thẹn quá chừng!
Rồi thư đi tin lại. Cậy nhờ mối với mai
Anh đưa em dạo phố lần đầu. Lựa màu, lựa màu áo cô dâu...
- "Em chọn màu hoàng yến (này)"
- "Anh lựa màu hoàng oanh (cơ)"
- "Thế thì em giận anh (đó)"
Anh năn nỉ gần chết,
- "Thì gương vỡ lại lành."
Ngày cưới anh đưa em về bên bến mơ
Bao nhiêu gã đợi chờ thất vọng ngẩn ngơ
Chồng hiền như con gái. Cưới vợ xinh quá thôi
Hàng phố ra xem cứ khen hoài…