Thông tin về ca sĩ Thoại Nhân

Hợp âm những bài hát do ca sĩ Thoại Nhân thể hiện

Sáng tác: Trúc Phương
ĐÊM TRÊN VÙNG ĐẤT LẠ - Quang Lập Intro - Bolero: [Bm] | [A] | | [Bm] | [A] | [Bm] | [A] | | [G] | [A]-[Bm] Ngày tạm dừng bước quân [Bm] hành Quán khuya phố [D] nhỏ [Em] trong mưa sự [Bm] tình Vào cuối [G] tháng đến đêm n...

ĐÊM TRÊN VÙNG ĐẤT LẠ - Quang Lập

Intro - Bolero:

[Bm] | [A] | | [Bm] | [A] | [Bm] | [A] | | [G] | [A]-[Bm]

Ngày tạm dừng bước quân [Bm] hành
Quán khuya phố [D] nhỏ [Em] trong mưa sự [Bm] tình
Vào cuối [G] tháng đến đêm này vơi túi [B] nhỏ
Cạn tiền vui buổi [Bm] này nên rượu [D] uống [Gbm] chưa say. [Gb]

Bạn bè mình có dăm [Bm] người
Đứa đi đứa [D] ở [Gb] đứa xa bạt Bm] ngàn
Lòng day [G] dứt lúc nghe [D] hồn loang vết [Gb7] đạn
Thù hằn qua môi buồn nên từ [Db] đó căm [Bm] hờn. [Bm/Gb] | [Bm]

Những đôi [Bm] mươi già nua trước [Gbm] tuổi
Bởi gian truân đất nước còn [G] dài
Đêm sa vũng [Em] lầy thay giấc [Bm] ngủ ban [Gb] ngày
Nên giấc ngủ chưa [Bm] đầy. [A]-[Bm]

Giày trận mòn dốc sương [Bm] mù
Mắt đom đóm [D] lửa [Em] khi nghe đạn [Bm] thù
[D] Đường đất [G] nước bước chân [D] dài chưa biết [Gbm] mỏi
Ngủ [Gbm/Db] ngồi trên xứ [Gb] lạ đêm này có đôi [Bm] mình. [Bm]

[A] | | [Bm] | [A] | [Bm] | [A] | | [G] | [A]-[Bm]

Ngày tạm dừng bước quân [Bm] hành
Quán khuya phố [D] nhỏ [Em] trong mưa sự [Bm] tình
Vào cuối [G] tháng đến đêm này vơi túi [B] nhỏ
Cạn tiền vui buổi [Bm] này nên rượu [D] uống [Gbm] chưa say. [Gb]

Bạn bè mình có dăm [Bm] người
Đứa đi đứa [D] ở [Gb] đứa xa bạt Bm] ngàn
Lòng day [G] dứt lúc nghe [D] hồn loang vết [Gb7] đạn
Thù hằn qua môi buồn nên từ [Db] đó căm [Bm] hờn. [Bm/Gb] | [Bm]

Những đôi [Bm] mươi già nua trước [Gbm] tuổi
Bởi gian truân đất nước còn [G] dài
Đêm sa vũng [Em] lầy thay giấc [Bm] ngủ ban [Gb] ngày
Nên giấc ngủ chưa [Bm] đầy. [A]-[Bm]

Giày trận mòn dốc sương [Bm] mù
Mắt đom đóm [D] lửa [Em] khi nghe đạn [Bm] thù
[D] Đường đất [G] nước bước chân [D] dài chưa biết [Gbm] mỏi
Ngủ [Gbm/Db] ngồi trên xứ [Gb] lạ đêm này có đôi [Bm] mình. [Bm]

Hợp âm
Sáng tác: Ns Mạnh Quỳnh
Intro (Sa Huỳnh): [Bbm] | [Bbm] | [Db] | [Db] | [Eb] | [Eb] | [Gb]  [Gb] | [Ab] | [Ab] | [Fm] | [Fm] | [Bbm] | [Eb]-[Bbm]   Nếu [Ab] có lần [Fm] em gõ [Bbm] cửa... [Fm] ghé [Db] thăm [Bbm] | [Db]  Gác vắng đìu [Fm] hiu k...

Intro (Sa Huỳnh):

[Bbm] | [Bbm] | [Db] | [Db] | [Eb] | [Eb] | [Gb] 

[Gb] | [Ab] | [Ab] | [Fm] | [Fm] | [Bbm] | [Eb]-[Bbm]  

Nếu [Ab] có lần [Fm] em gõ [Bbm] cửa... [Fm] ghé [Db] thăm [Bbm] | [Db] 
Gác vắng đìu [Fm] hiu khung cảnh [Bbm] âm thầm [Bbm] | [Bbm] 
Em ơi [F] người xưa đã ra [Ebm] đi
Không [F] gặp em lúc phân [F/C] ly
Không cho [Ebm] sầu thương đổ bờ [F] mi [F] | [Ab] 

Luyến nhớ [Fm] làm chi sẽ khổ [Bbm] lắm em [Bbm] | [Db] 
Ðếm lá mùa [Fm] thu vương đổ [Bbm] bên thềm [Bbm] | [Bbm] 
Khi sơn [A7] hà nhiều nỗi [Ebm] điêu linh
Ðôi [Ab] bờ đôi ngả [Db] phân tranh
Nghĩ chi [F] nhiều đến [Bbm] chuyện chúng [Ebm] mình [Bbm] | [Bbm]

ĐK:
Ðêm [Gb] nay [Bbm] ngoài xa mịt [Ebm] mờ
Nằm [Ab] đây ôm chiếc ba [Db] lô
Thấy [Bbm] đời như cả [Eb] ý thơ [Ebm] 
Niềm [Ab] vui là [Am] kiếp sống tung [Db] hoành
Là [Gb] chiến đấu cho [Cm] mình
Và [Fm] mong mối tình [Bbm] đẹp xinh [Eb] | [Bbm]

Nếu biết rằng [Fm] tôi đã [Bb] bỏ [Bbm] cố hương [Bbm] | [Db] 
Khoác áo thời [Fm] trai binh lửa [Bbm] lên đường [F] | [Bbm] 
Tôi tin rằng người ấy thêm [Ebm] thương
Vui [Bb] lòng cho kẻ [Db] phong sương
Dấn thân [Fm] miền súng đạn [Bbm] sa... [Ebm] trường [Bbm] | [Bbm] 

[Gb] | [Bb] | [Ebm] | [Ab] | [Db] | [F] | [Eb] | [Eb] | [Ab] 

[Ab] | [Db] | [Gb] | [Cm] | [Fm] | [Bbm] | [Eb] | [Bbm] | [Eb]    

Luyến nhớ [Fm] làm chi sẽ khổ [Bbm] lắm em [Bbm] | [Db] 
Ðếm lá mùa [Fm] thu vương đổ [Bbm] bên thềm [Bbm] | [Bbm] 
Khi sơn [A7] hà nhiều nỗi [Ebm] điêu linh
Ðôi [Ab] bờ đôi ngả [Db] phân tranh
Nghĩ chi [F] nhiều đến [Bbm] chuyện chúng [Ebm] mình [Bbm] | [Bbm]

ĐK:
Ðêm [Gb] nay [Bbm] ngoài xa mịt [Ebm] mờ
Nằm [Ab] đây ôm chiếc ba [Db] lô
Thấy [Bbm] đời như cả [Eb] ý thơ [Ebm] 
Niềm [Ab] vui là [Am] kiếp sống tung [Db] hoành
Là [Gb] chiến đấu cho [Cm] mình
Và [Fm] mong mối tình [Bbm] đẹp xinh [Eb] | [Bbm]

Nếu biết rằng [Fm] tôi đã [Bb] bỏ [Bbm] cố hương [Bbm] | [Db] 
Khoác áo thời [Fm] trai binh lửa [Bbm] lên đường [F] | [Bbm] 
Tôi tin rằng người ấy thêm [Ebm] thương
Vui [Bb] lòng cho kẻ [Db] phong sương
Dấn thân [Fm] miền súng đạn [Bbm] sa... [Ebm] trường [Bbm] | [Bbm] 

Hợp âm