Thông tin về nhạc sĩ Hàn Ni-Thục Chương

Hợp âm Pro chưa có thông tin về nhạc sĩ Hàn Ni-Thục Chương

Hợp âm những bài hát do nhạc sĩ Hàn Ni-Thục Chương sáng tác

VÙNG TRỜI XANH KỶ NIỆM

Hợp âm VÙNG TRỜI XANH KỶ NIỆM - Trường Vũ Intro - Bolero: [Dm] | [C/G] | [Bb] | [C] | [Dm] | [Dm] | [Bb] | [C]  [Bb] | [Bb] | [C] | [Cm] | [Bb] | [Bb] | [Dm] | [Dm]  [Bb] | [Bb] | [C] | [C] | [Bb] | [A] | [Dm] | [G] | [D...