Hợp âm dạo (Thu Phương): [Bm] | [Dbsus4] | [Em] | [Gbm] | [Bm][Bm] [Dbsus4] | [Esus4] | [Bm] | [Em][Gbm][Bm] [Bm] | [Em] | [Gbm7][Bm][Bm][Bm] Dường [Gb] như ai đi ngang [Db] cửa Gió mùa đông bắc [Bm] se lòng Chút [Gbm] lá thu vàng đã [Em]......