GẶP NHAU LÀM NGƠ

Sáng tác Trần Thiện Thanh
Nhịp điệu BEBOP
Thể loại Nhạc tình
Đã xem 3444

Người đăng:

bantinhcamuadong

Level:

Số bài đăng: 925

Hợp âm dạo (Tuấn Vũ & Sơn Tuyền):

[Ab][Bbm] | [Eb] | [Ab] | [Ab] | [Bbm][Eb] | [Ab]

[Ab] Nhớ khi xưa lạ [Bbm] nhau,
Chung một [Eb] đường kẻ trước, người [Dsus4] sau
[Fm] Chàng lặng đi theo [Cm] nàng,
Hát vu [Db] vơ mấy câu nhạc [Ab] tình.
[Fm] Nàng làm như vô [Cm] | tình,
Gái đoan [Db] trang dễ đâu làm [Ab] quen…

Lối đi qua nhà [Bbm] em
Nghe nồng [Eb] nàn mùi Dạ Lý thật [Ab] thơm.
[Cm] Khi đêm sang đom đóm đong đưa,
Giờ nàng đã ngủ [Db] chưa
[Ab] Đi lang thang khuya lắc khuya [Bbm] lơ,
[Db] Đèn nhà ai tắt [Eb] sớm.
[Cm] Gom suy tư thao thức đêm khuya,
Chàng bèn viết lá [Dbmaj7] thư .
[Ab] Hai hôm sau mới [Bbm] dám đưa thư,
[Db] Nàng nhận nhưng làm [Ab] ngơ.

Nhớ khi xưa còn [Bbm] thơ,
Tuy thương [Eb] thầm nhìn nhau cứ lặng [Ab] câm.
[Fm] Chuyện tình yêu ban [Cm] đầu,
Mấy ai [Db] may mắn chung nhịp [Fm] cầu .
Nàng đội hoa theo [Cm] chồng,
Nước mắt [Db] tôi rớt bên bờ [Ab] sông.
Đã không như là [Bbm] mơ,
Nếu tình [Eb] cờ gặp xin cứ làm [Ab] ngơ…[Gm]

[Fm][Cm] | [Fm] | [Ab] | [Bbm] | [Db][Eb] | [Cm]

[Fm][Cm] | [Fm] | [Ab] | [Bbm] | [Db][Ab] | [Ab]

[Bbm] | [Db7][Ab] | [Ab][Bbm] | [Db][Ab]

[Ab] Nhớ khi xưa lạ [Bbm] nhau,
Chung một [Eb] đường kẻ trước, người [Dsus4] sau
[Fm] Chàng lặng đi theo [Cm] nàng,
Hát vu [Db] vơ mấy câu nhạc [Ab] tình.
[Fm] Nàng làm như vô [Cm] | tình,
Gái đoan [Db] trang dễ đâu làm [Ab] quen…

Lối đi qua nhà [Bbm] em
Nghe nồng [Eb] nàn mùi Dạ Lý thật [Ab] thơm.
[Cm] Khi đêm sang đom đóm đong đưa,
Giờ nàng đã ngủ [Db] chưa
[Ab] Đi lang thang khuya lắc khuya [Bbm] lơ,
[Db] Đèn nhà ai tắt [Eb] sớm.
[Cm] Gom suy tư thao thức đêm khuya,
Chàng bèn viết lá [Dbmaj7] thư .
[Ab] Hai hôm sau mới [Bbm] dám đưa thư,
[Db] Nàng nhận nhưng làm [Ab] ngơ.

Nhớ khi xưa còn [Bbm] thơ,
Tuy thương [Eb] thầm nhìn nhau cứ lặng [Ab] câm.
[Fm] Chuyện tình yêu ban [Cm] đầu,
Mấy ai [Db] may mắn chung nhịp [Fm] cầu .
Nàng đội hoa theo [Cm] chồng,
Nước mắt [Db] tôi rớt bên bờ [Ab] sông.
Đã không như là [Bbm] mơ,
Nếu tình [Eb] cờ gặp xin cứ làm [Ab] ngơ…

x

Dsus4

123

Thế tay

x

Cm

234
III

Thế tay

x

Dbmaj7

34

Thế tay

x

Gm

34
III

Thế tay

x

Db7

1234

Thế tay

 

[G] Nhớ khi xưa lạ [Am] nhau,
Chung một [D] đường kẻ trước, người [G] sau
Chàng lặng đi theo [Bm] nàng,
Hát vu [C] vơ mấy [D] câu nhạc [Em] tình.
[Bm] Nàng làm như vô tình,
Gái đoan [C] trang dễ [D] đâu làm [G] quen…

Lối đi qua nhà [Am] em
Nghe nồng [D] nàn mùi Dạ Lý thật [G] thơm.
[Bm] Khi đêm sang đom [Em] đóm đong đưa,
[Bm] Giờ nàng đã ngủ [Em] chưa
[G] Đi lang thang khuya [Am] lắc khuya lơ,
[C] Đèn nhà ai tắt [G] sớm.
[Bm] Gom suy tư thao [Em] thức đêm khuya,
[Bm] Chàng bèn viết lá [Em] thư .
[G] Hai hôm sau mới [Am] dám đưa thư,
[C] Nàng nhận nhưng làm [G] ngơ.

Nhớ khi xưa còn [Am] thơ,
Tuy thương [D] thầm nhìn nhau cứ lặng [G] câm.
[Bm] Chuyện tình yêu ban đầu,
Mấy ai [C] may mắn [D] chung nhịp [Em] cầu .
[Bm] Nàng đội hoa theo chồng,
Nước mắt [C] tôi rớt [D] bên bờ [G] sông.
Đã không như là [Am] mơ,
Nếu tình [D] cờ gặp xin cứ làm [G] ngơ…

[G] Nhớ khi xưa lạ [Am] nhau,
Chung một [D] đường kẻ trước, người [G] sau
Chàng lặng đi theo [Bm] nàng,
Hát vu [C] vơ mấy [D] câu nhạc [Em] tình.
[Bm] Nàng làm như vô tình,
Gái đoan [C] trang dễ [D] đâu làm [G] quen…

Lối đi qua nhà [Am] em
Nghe nồng [D] nàn mùi Dạ Lý thật [G] thơm.
[Bm] Khi đêm sang đom [Em] đóm đong đưa,
[Bm] Giờ nàng đã ngủ [Em] chưa
[G] Đi lang thang khuya [Am] lắc khuya lơ,
[C] Đèn nhà ai tắt [G] sớm.
[Bm] Gom suy tư thao [Em] thức đêm khuya,
[Bm] Chàng bèn viết lá [Em] thư .
[G] Hai hôm sau mới [Am] dám đưa thư,
[C] Nàng nhận nhưng làm [G] ngơ.

Nhớ khi xưa còn [Am] thơ,
Tuy thương [D] thầm nhìn nhau cứ lặng [G] câm.
[Bm] Chuyện tình yêu ban đầu,
Mấy ai [C] may mắn [D] chung nhịp [Em] cầu .
[Bm] Nàng đội hoa theo chồng,
Nước mắt [C] tôi rớt [D] bên bờ [G] sông.
Đã không như là [Am] mơ,
Nếu tình [D] cờ gặp xin cứ làm [G] ngơ…

Bình luận yêu cầu hợp âm

1 bình luận
Sắp xếp theo
    anpham
    anpham Version Đặng Thế Luân, Thùy Dương : https://nhac.vn/gap-nhau-lam-ngo-dang-the-luan-thuy-duong-soPAmX
    Trả lời 2018-07-09 19:11:29

Video hợp âm liên quan