Lời bài hát

Hợp âm dạo (Lệ Quyên): -

-   - -

Nếu chiều nay không có anh, ai sẽ đưa em về?
Trời sắp đổ cơn mưa, sao em còn đứng mãi
Hãy nói một lời, có phải anh giận em?
Có phải anh giận em? -

Nếu ngày mai xa cách nhau, em chẳng nên âu sầu
Trời sắp đổ mưa ngâu, đôi ta chẳng tan vỡ
Dẫu biết tình đầu rất dễ chia lìa nhau
Để chìm vào trong bể dâu…-

Yêu nhau từ độ nào, mấy mùa trăng lên cao
Thiết tha mối duyên đầu, để tình đôi ta bền lâu
Mùa thu lá bay bay thật nhiều
Kỷ niệm càng thương bấy nhiêu -

Nếu tình đôi ta dở dang, anh hãy xem như là
Một giấc ngủ chiêm bao, mai  sau cũng quên hết
 Đôi bóng cuộc đời có lẽ không gặp nhau
Em về kẻo trời  mưa ngâu…-

- -  

- -

Nếu chiều nay không có anh, ai sẽ đưa em về?
Trời sắp đổ cơn mưa, sao em còn đứng mãi
Hãy nói một lời, có phải anh giận em?
Có phải anh giận em? -

Nếu ngày mai xa cách nhau, em chẳng nên âu sầu
Trời sắp đổ mưa ngâu, đôi ta chẳng tan vỡ
Dẫu biết tình đầu rất dễ chia lìa nhau
Để chìm vào trong bể dâu…-

Yêu nhau từ độ nào, mấy mùa trăng lên cao
Thiết tha mối duyên đầu, để tình đôi ta bền lâu
Mùa thu lá bay bay thật nhiều
Kỷ niệm càng thương bấy nhiêu -

Nếu tình đôi ta dở dang, anh hãy xem như là
Một giấc ngủ chiêm bao, mai  sau cũng quên hết
 Đôi bóng cuộc đời có lẽ không gặp nhau
Em về kẻo trời  mưa ngâu…

Sheet nhạc bài: EM VỀ KẺO MƯA

Hợp âm