CHUYỂN BẾN

Thể loại : Tiền chiến
Giai điệu : Slow
Đã xem :
Avatar thành viên bantinhcamuadong
Người đăng : bantinhcamuadong
Level :
Số bài đăng : 929
Sheet nhạc

Hợp âm dạo (Vũ Khanh):

[Eb] | [Eb6] | [Fm] | [Bb] | [Eb] | [Em] | [Fm] | [Gb]

Chiều [Eb] nay sao [Cm] dâng nhanh [Fm] màu tím [Fm]
[Bb] mây bay theo nhau [Eb] về bến [Eb]
Thuyền [Ab] cắm tay [Bb] sào từ [Eb] cuối thu
Ngoài [Gm] kia sông [Fm6] nước như [Bb] đón chờ [Bb]

Thuyền [Eb] ơi sao [C] mê say [Fm] nhiều quá [Ab]
Đường [Bb7] mê không ai ngăn [Eb] cản lối [Eb]
Một [Ab] sớm thu [Bb] về chuyển [Eb] bến xuôi
Về [Fm] nơi đâu [Bb] nữa [Abm] trời [Eb] bến nao [Eb][Ab]

Còn đêm nay nữa ta ngồi [Eb] với nhau [Fm]
Ngước mắt [Gm] trông chờ [Gm] | [C]
Ngày [Fm] mai anh [Bb] đã xa rồi
Tình tan vỡ [Dm] chìm trong [Ab] lãng quên [Bb]

Thuyền [Eb] anh mai [C] ra đi [Fm] rời bến [Fm]
Mình [Bb7] anh ra đi nơi [Eb] triền sóng [Eb]
Tìm [Ab] hướng cho [Bb] lòng tìm [Eb] bến mơ
Từ [Db] nay xa [Bb] cách rồi [Abm]... [Eb] bến xưa [Bb]

[Eb] | [C] | [Fm] | [D] | [Gm] | [Cm] | [F] | [Bb7]

Chiều [Eb] nay sao [Cm7] dâng nhanh [Fm] màu tím [Fm]
[Bb] mây bay theo nhau [Eb] về bến [Eb]
Thuyền [Ab] cắm tay [Bb] sào từ [Eb] cuối thu
Ngoài kia sông [Fm6] nước [F] như [Bb] đón chờ [Cm]

Thuyền [Eb] ơi sao [C] mê say [Fm] nhiều quá [Fm7]
Đường [Bb] mê không ai ngăn [Eb] cản lối [Eb]
Một [Ab] sớm thu [Bb] về chuyển [Eb] bến xuôi
Về [Fm] nơi đâu [Bb] nữa trời [Abm]... [Eb] bến nao [Ab][Ab]

Còn đêm nay nữa [Cm] ta ngồi [Eb] với nhau [Fm]
Ngước mắt [Gm] trông chờ [Gm][Cm7]
Ngày [Fm] mai anh [Bb] đã xa rồi
Tình tan vỡ chìm trong [Ab] lãng quên [Ebm/Bb]

Thuyền anh mai [C] ra đi [Fm] rời bến [Fm]
Mình [Bb] anh ra đi nơi [Eb] triền sóng [Eb]
Tìm [Ab] hướng cho [Bb] lòng tìm [Eb] bến mơ
Từ [Csus4] nay xa [Bb] cách rồi [Abm]... bến [Eb] xưa…

[Em] | [Fm][Bb][Eb][Em] | [Fm][Bb][Eb]

Eb

1234

Eb6

123

Fm

34

Bb

234

Em

23

Gb

234

Cm

234
III

Ab

234

Gm

34
III

Fm6

234

C

123

Bb7

23

Abm

1234

Dm

123

Db

234

D

123

F

234

Cm7

23
III

Fm7

3

Csus4

34

 

Chiều [D] nay sao dâng nhanh màu [A7] tím
Và mây bay theo nhau về [D] bến
Thuyền [G] cắm tay [A7] sào từ cuối thu
Ngoài kia sông nước như đón chờ

Thuyền [D] ơi sao mê say nhiều [A7] quá
đường mê không ai ngăn cản [D] lối
Một sớm [G] thu về [A7] chuyển bến xuôi
Về nơi đâu nữa trời bến [D] nao

Còn [G] đêm nay nữa ta ngồi với [D] nhau
[A7] Ngước mắt trông trời
Ngày mai anh đã xa rồi
Tình tan vỡ chìm trong lãng [D] quên

Thuyền anh mai ra đi rời [A7] bến
Mình anh ra đi nơi trời [D] sóng
Tìm [G] hướng cho [A7] lòng tìm bến mơ
Từ nay xa cách rồi bến [D] xưa

Chiều [D] nay sao dâng nhanh màu [A7] tím
Và mây bay theo nhau về [D] bến
Thuyền [G] cắm tay [A7] sào từ cuối thu
Ngoài kia sông nước như đón chờ

Thuyền [D] ơi sao mê say nhiều [A7] quá
đường mê không ai ngăn cản [D] lối
Một sớm [G] thu về [A7] chuyển bến xuôi
Về nơi đâu nữa trời bến [D] nao

Còn [G] đêm nay nữa ta ngồi với [D] nhau
[A7] Ngước mắt trông trời
Ngày mai anh đã xa rồi
Tình tan vỡ chìm trong lãng [D] quên

Thuyền anh mai ra đi rời [A7] bến
Mình anh ra đi nơi trời [D] sóng
Tìm [G] hướng cho [A7] lòng tìm bến mơ
Từ nay xa cách rồi bến [D] xưa…

D

123

A7

23

G

123

Bình luận yêu cầu hợp âm

0 bình luận
Sắp xếp theo
  • Hãy để lại bình luận đầu tiên cho bài hát này!