Sheet nhạc bài: NHƯ GIỌT SẦU RƠI

Hợp âm

Lời bài hát

Hợp âm dạo (Hồ Hoàng Yến):
Anh còn nhớ gì mùa Đông đã chết
Trên cành soan già mùa Xuân không hẹn đến
Như tình chúng mình tưởng đã chết trong em
Không còn gì đâu em, Không còn gì đâu em
Nhưng tình lỡ rồi, tình xưa đã chết
Trên cội mai già, ngày xưa đã hết
Không hẹn cũng về, dĩ vãng đó đau thương
Kỷ niệm nào cho anh, kỷ niệm nào cho em
Thôi chẳng còn, chẳng còn gì,
Kỷ niệm ơi nhắc nhở chi hoài
Hãy quên đi, hãy quên đi ...
Như mùa xuân đang chết trên cành thiên thu
Chẳng còn, chẳng còn, mùa Xuân đã chết,
Trên cội mai già, tình ta cũng sẽ hết
Nhưng còn tất cả, nỗi nhớ nhớ thương thương,
Kỷ niệm nào cho em, kỷ niệm nào cho em
Thôi chẳng còn, chẳng còn gì,
Kỷ niệm ơi nhắc nhở chi hoài
Hãy quên đi, hãy quên đi ...
Như mùa xuân đang chết trên cành thiên thu
Chẳng còn, chẳng còn, mùa Xuân đã chết,
Trên cội mai già, tình ta cũng sẽ hết
Nhưng còn tất cả, nỗi nhớ nhớ thương thương,
Kỷ niệm nào cho em, kỷ niệm nào cho em
Nhưng còn tất cả, nỗi nhớ nhớ thương thương,
Kỷ niệm nào cho em, kỷ niệm nào ... cho em