Sheet nhạc bài: CHUYỂN BẾN

Hợp âm

Lời bài hát

Hợp âm dạo (Vũ Khanh):
Chiều nay sao dâng nhanh màu tím 
Và mây bay theo nhau về bến 
Thuyền cắm tay sào từ cuối thu
Ngoài kia sông nước như đón chờ 
Thuyền ơi sao mê say nhiều quá 
Đường mê không ai ngăn cản lối 
Một sớm thu về chuyển bến xuôi
Về nơi đâu nữa trời bến nao   
Còn đêm nay nữa ta ngồi với nhau 
Ngước mắt trông chờ   
Ngày mai anh đã xa rồi
Tình tan vỡ chìm trong lãng quên 
Thuyền anh mai ra đi rời bến 
Mình anh ra đi nơi triền sóng 
Tìm hướng cho lòng tìm bến mơ
Từ nay xa cách rồi ... bến xưa 
Chiều nay sao dâng nhanh màu tím 
Và mây bay theo nhau về bến 
Thuyền cắm tay sào từ cuối thu
Ngoài kia sông nước như đón chờ 
Thuyền ơi sao mê say nhiều quá 
Đường mê không ai ngăn cản lối 
Một sớm thu về chuyển bến xuôi
Về nơi đâu nữa trời ... bến nao   
Còn đêm nay nữa ta ngồi với nhau 
Ngước mắt trông chờ  
Ngày mai anh đã xa rồi
Tình tan vỡ chìm trong lãng quên 
Thuyền anh mai ra đi rời bến 
Mình anh ra đi nơi triền sóng 
Tìm hướng cho lòng tìm bến mơ
Từ nay xa cách rồi ... bến xưa…