I’LL BE SEEING YOU

V.A
Sáng tác V.A
Nhịp điệu Slow
Thể loại Nhạc Anh
Đã xem 119

Người đăng :

TRAN Imrich

Level:

Số bài đăng: 2789

Phiên bản

Rythm: 3/4, tempo: 125
=====

Intro:

[B] | [B]

Verse 1:
[Abm]-[B] All your [Ebm] wits
[Gb] All of the [Dbm] laughs
Your grin
[Ab] Stay in my [E] heart
[Dbm7] Stay in my mind
[Abm] For all of [B] time [Fb]-[B]  

Verse 2:
Bridges [Abm7] burn
But [B] I've seen the [Dbm7] worst
And I'm sure
I'll be al-[E] right
I'm [Abm] doing just [E] fine
[Abm] Only for [B] a time [B] | [Dbm] 

Pre-Chorus:
Where do I go from [Abm] here? [Abm] 
Know I'm [Dbm] lonely, but [E] have no fear

Chorus:
'Cause [B] I'll be seeing [Db] you [Db] 
[Abm] Seeing [E] you [E] 
Wherever I [B] go [Dbm7] 
And [B] I'll be
Be with [Dbm] you [Dbm] 
Be with [E] you [E] 
Wherever I'll [B] go [Dbm] 

Verse 3:
[B] Gone but your [B] love
Is all I have [Dbm] left
I'll stand tall
You'll stay in my [E] arms
Won't stay in the dark
[Abm] 'Cause you'll look [B] for me [B] 

Verse 4:
Maybe I'm bound to break
[Dbm] I [B] wanted [Dbm] more
I can't re-[E] sist
The thought of you
Lingers on [B] me now [Gb] 

Pre-Chorus:
[Dbm] (Ooh) Heaven knows [Ebm] no [Abm] tears 
(Ooh) But if [E] only you were [Gb] here

Chorus:
'Cause [B] I'll be [B/Gb] seeing [Dbm] you [Dbm] 
[Dbm] Seeing [E] you [E] 
Wherever I [B] go [B] 
And [B] I'll be
Be with [Dbm] you [Dbm] 
[Ab] Be with [E] you [E] 
Wherever I'll [B] go [B] 

Break:
Ooh, ooh (Oh, oh, [Dbm] oh) [Dbm] 
Ooh, ooh ooh ooh [E] ooh [E]
Ooh, ooh Oh, [B] oh [B] 

Chorus:
'Cause [B] I'll [E] be seeing [Dbm] you [Dbm] 
Seeing [E] you [E] 
[Abm] Wherever I [B] go [B] 

Outro:
And [Bmaj7] I'll [Bsus4] be
Be with [Dbm] you [Dbm] 
Be with [E] you [E] 
Wherever I [B] go

 

x

Abm

1234

Thế tay

x

Ebm

1234

Thế tay

x

Dbm

1234

Thế tay

x

Dbm7

234

Thế tay

x

B/Gb

234

Thế tay

x

Bmaj7

234

Thế tay

x

Bsus4

23

Thế tay

Đánh giá của bạn?

Bình luận yêu cầu hợp âm

0 bình luận
Sắp xếp theo
  • Hãy để lại bình luận đầu tiên cho bài hát này!