DUYÊN TÌNH LÝ NGỰA Ô

Trương Quang Tuấn
Sáng tác Trương Quang Tuấn
Nhịp điệu Chưa chọn
Thể loại Quê hương
Đã xem 652

Người đăng:

TRAN Imrich

Level:

Số bài đăng: 1774

Sheet music

Hợp âm DUYÊN TÌNH LÝ NGỰA Ô

 

Hợp âm dạo: [Gm] | [Fm] | [Gm] | [A] | [D][Fm] | [Gm] | [C] | [G]

Hãy đợi anh [C] về ơi lý ngựa [G] ô
Lóc cóc đường [C] xa quanh co nhịp xe thồ
Tưởng [G] là cưỡi ngựa về [C] thăm [Dm] nhỏ
Lá dặm [C] bông sen cán roi [Bb] đẹp thấy mồ. [Bb]

Hãy đợi anh [C] về ơi lý ngựa [F] ô
Có biết lòng [C] anh thương em từ bao [Cm7] giờ
Ngỡ [G] tình đã hẹn từ muôn [D#/G] thuở
Vẫn đợi trăm [C] năm tiếng em [G] ừa [G]

ĐK:
Ngựa [Bb] ô [F], trong mắt em [Gm] xưa [Gm]
Khớp bạc ngựa [Bb] ô đang chờ em [Gm/D] đó
Tía má bây [Gm] giờ đã biết [C] chưa. [F]

Ngựa [Bb] ô [Dm], ơi lý ngựa [Gm] ô [Gm]
Anh chờ đón [Bb] em cửa dinh rộng [Dm] mở
Sao em hổng dìa (về) lòng anh nhớ [Bb] thương
Mà tình [Dm] anh như là con [F] sóng
Sóng dạt bèo trôi [Dm] tình mênh [Gm] mông.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

author email cookies

Video liên quan