Lm. Văn Chi

Lm. Văn Chi  tên là Paul Chu văn Chi, với những tên biệt hiệu khác là Paul Văn Chi, Văn Uyên, Thu Văn, sinh ngày 14.5.1949, tại Ninh Bình, Việt Nam, Gia Đình có 6 anh chị em, 3 trai, 3 gái. Linh Mục Nhạc Sĩ Văn Chi là người con út trong gia đình, giáp với người anh là Linh Mục Giuse Chu Văn Nghi. Cha chết sớm vào năm 1949 sau khi sinh được khoảng vài tháng, Người Mẹ hiền tần tảo nuôi 6 người con  

Bài viết liên quan

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *