NHỊP CẦU AI BẮC QUA SÔNG

Sáng tác Khuyết danh
Nhịp điệu Rumba, Slow Surf
Thể loại Nhạc tình, Quê hương
Đã xem 1105

Người đăng:

TRAN Imrich

Level:

Số bài đăng: 2089

Hợp âm dạo:

[Dm] | [Dm] | [Am] | [Am] | [C] | [C] | [Em7] | [Em7]

[Dm] | [Am] | [D] | [Am] | [Am] | [Am] | [Am] | [Am]

Đón em [Am] về để thương để nhớ
Những cánh cò [G] bay, bay lả trên đồng
Mấy nhịp cầu [Dm] tre nối liền hai [C] xóm
Đợi dầm [Em] tay em mới dám [Am] qua sông [Cm] | [Am]
Này bờ [Cm] đê nơi thả diều bắt [Dm] bướm
Khói lam [G] chiều nhớ cành rau muống [Abm] đồng [Em] | [Am]
Ai hát đồng [Em] dao trời mưa lâm [A] râm
Cây chanh mà có [E] trái cho con gái có [A] chồng
Tập tầm [D] vông, chị lấy [G] chồng thương má [A] nhớ em [G] | [A]
Nhớ trong [E] đời chùm bông điên [Am] điển
Cánh bướm vàng [G] bay trong ba cánh [Am] đồng
Cùng nhịp cầu [Dm] tre nhớ thời con [Em] gái
Mẹ gặp [C] cha trao tiếng hát ân tình [Cm] | [Am]
Thành nợ [Cm] duyên qua chiếc cầu thân [Em] ái
Nhớ chiếc cầu đã cho bao [Am] kỷ niệm [Em7] | [Am]

[Am] | [Am] | [Am] | [Am] | [Bm] | [Gbm] | [Bm] | [Bm]

[Am] | [Am] | [Am] | [Bm] | [Dm] | [Dm] | [Am] | [Am] | [F/C]

[C] | [Em7] | [Em7] | [Dm] | [Am] | [Dm] | [Am] | [Am] | [Am] | [Am] | [E]

Đón em [Am] về để thương để nhớ
Những cánh cò [G] bay, bay lả trên đồng
Mấy nhịp cầu [Dm] tre nối liền hai [C] xóm
Đợi dầm [Em] tay em mới dám [Am] qua sông [Cm] | [Am]
Này bờ [Cm] đê nơi thả diều bắt [Dm] bướm
Khói lam [G] chiều nhớ cành rau muống [Abm] đồng [Em] | [Am]
Ai hát đồng [Em] dao trời mưa lâm [A] râm
Cây chanh mà có [E] trái cho con gái có [A] chồng
Tập tầm [D] vông, chị lấy [G] chồng thương má [A] nhớ em [G] | [A]
Nhớ trong [E] đời chùm bông điên [Am] điển
Cánh bướm vàng [G] bay trong ba cánh [Am] đồng
Cùng nhịp cầu [Dm] tre nhớ thời con [Em] gái
Mẹ gặp [C] cha trao tiếng hát ân tình [Cm] | [Am]
Thành nợ [Cm] duyên qua chiếc cầu thân [G] ái
Nhớ chiếc [Em] cầu đã cho bao kỷ niệm [Em] | [Am]
Gió chướng [Dm] non sâu bướm vàng bay [G] về
Điên điển vàng về đậu triền [A] sông
Gió chướng [D] non sâu bướm vàng bay [G] về
Điên điển vàng về đậu triền [Am] sông

x

Cm

234
III

Thế tay

x

Abm

1234

Thế tay

Hợp âm dạo (Capo I.):

[Em] | [Em] | [Bm][Bm] | [D] | [D] | [F#m7][F#m7]

[Em] | [Bm][E] | [Bm] | [Bm] | [Bm][Bm] | [Bm]

Đón em [Bm] về để thương để nhớ
Những cánh cò [A] bay, bay lả trên đồng
Mấy nhịp cầu [Em] tre nối liền hai [D] xóm
Đợi dầm [F#m] tay em mới dám [Bm] qua sông [Dm][Bm]
Này bờ [Dm] đê nơi thả diều bắt [Em] bướm
Khói lam [A] chiều nhớ cành rau muống [Bbm] đồng [F#m][Bm]

Ai hát đồng [F#m] dao trời mưa lâm [B] râm
Cây chanh mà có [F#] trái cho con gái có [B] chồng
Tập tầm [E] vông, chị lấy [A] chồng thương má [B] nhớ em [A][B]
Nhớ trong [F#] đời chùm bông điên [Bm] điển
Cánh bướm vàng [A] bay trong ba cánh [Bm] đồng

Cùng nhịp cầu [Em] tre nhớ thời con [F#m] gái
Mẹ gặp [D] cha trao tiếng hát ân tình [Dm][Bm]
Thành nợ [Dm] duyên qua chiếc cầu thân [F#m] ái
Nhớ chiếc cầu đã cho bao [Bm] kỷ niệm [F#m7][Bm]

[Bm] | [Bm] | [Bm][Bm] | [C#m] | [G#m] | [C#m] | [C#m]

[Bm] | [Bm] | [Bm][C#m] | [Em] | [Em] | [Bm][Bm] | [G/D]

[D] | [F#m7][F#m7] | [Em][Bm] | [Em] | [Bm][Bm] | [Bm] | [Bm][F#]

Đón em [Bm] về để thương để nhớ
Những cánh cò [A] bay, bay lả trên đồng
Mấy nhịp cầu [Em] tre nối liền hai [D] xóm
Đợi dầm [F#m] tay em mới dám [Bm] qua sông [Dm][Bm]
Này bờ [Dm] đê nơi thả diều bắt [Em] bướm
Khói lam [A] chiều nhớ cành rau muống [Bbm] đồng [F#m][Bm]

Ai hát đồng [F#m] dao trời mưa lâm [B] râm
Cây chanh mà có [F#] trái cho con gái có [B] chồng
Tập tầm [E] vông, chị lấy [A] chồng thương má [B] nhớ em [A][B]
Nhớ trong [F#] đời chùm bông điên [Bm] điển
Cánh bướm vàng [A] bay trong ba cánh [Bm] đồng

Cùng nhịp cầu [Em] tre nhớ thời con [F#m] gái
Mẹ gặp [D] cha trao tiếng hát ân tình [Dm][Bm]
Thành nợ [Dm] duyên qua chiếc cầu thân [A] ái
Nhớ chiếc [F#m] cầu đã cho bao kỷ niệm [F#m][Bm]

Gió chướng [Em] non sâu bướm vàng bay [A] về
Điên điển vàng về đậu triền [B] sông
Gió chướng [E] non sâu bướm vàng bay [A] về
Điên điển vàng về đậu triền [Bm] sông

x

C#m

234
IV

Thế tay

x

G#m

34
IV

Thế tay

Bình luận yêu cầu hợp âm

0 bình luận
Sắp xếp theo
  • Hãy để lại bình luận đầu tiên cho bài hát này!