Hợp âm DUYÊN TÌNH LÝ NGỰA Ô   Hợp âm dạo: [Gm] | [Fm] | [Gm] | [A] | [D][Fm] | [Gm] | [C] | [G] Hãy đợi anh [C] về ơi lý ngựa [G] ô Lóc cóc đường [C] xa quanh co nhịp xe thồ Tưởng [G] là cưỡi ngựa về [C] thăm [Dm]......