Thông tin về ca sĩ Los Lobos

Hợp âm Pro chưa có thông tin về ca sĩ Los Lobos…

Hợp âm những bài hát do ca sĩ Los Lobos thể hiện

Sheet nhạc

LA BAMBA

Sáng tác: Khuyết danh
  Para bailar la [C] bamba [F] Para bailar la [C] bamba se [F] neces-[G] ita una poca de [C] gracia [F] Una poca de [C] gracia y [F] ostra [G] cosita ay arriba y arr-[C] iba [F] Y arriba y arr-[C] iba por [F] tí ser...