Lời bài hát
Đêm nay thu sang cùng heo may Đêm nay sương lam mờ chân mây Thuyền ai lờ lững trôi xuôi dòng Như nhớ thương ai trùng tơ lòng Trong cây hơi thu cùng heo may Vi vu qua muôn cành mơ say Miền xa lời gió vang thông ngàn Ai oán thương ai tàn mơ vàng Lướt theo chiều gió Một con thuyền, theo trăng trong Trôi trên sông thương, nước chảy đôi dòng Biết đâu bờ bến, thuyền ơi thuyền trôi nơi đâu Trên con sông thương, nào ai biết nông sâu?Nhớ khi chiều sương, cùng ai trắc ẩn tấm lòng. Biết bao buồn thương, thuyền mơ buồn trôi xuôi dòng Bến mơ dù thiết tha, thuyền ơi đừng chờ mong Ánh trăng mờ chiếu, một con thuyền trong đêm thâu Trên sông bao la, thuyền mơ bến nơi đâu.Lướt theo chiều gió Một con thuyền, theo trăng trong Trôi trên sông thương, nước chảy đôi dòng Biết đâu bờ bến, thuyền ơi thuyền trôi nơi đâu Trên con sông thương, nào ai biết nông sâu?Nhớ khi chiều sương, cùng ai trắc ẩn tấm lòng. Biết bao buồn thương, thuyền mơ buồn trôi xuôi dòng Bến mơ dù thiết tha, thuyền ơi đừng chờ mong Ánh trăng mờ chiếu, một con thuyền trong đêm thâu Trên sông bao la, thuyền mơ bến nơi đâu.

Sheet nhạc bài: CON THUYỀN KHÔNG BẾN

Hợp âm