I’m Good (Blue)

Sáng tác : Khuyết danh
Thể loại : Nhạc Anh
Giai điệu : Disco
Đã xem :
Avatar thành viên TRAN Imrich
Người đăng : TRAN Imrich
Level :
Số bài đăng : 3296

Intro:

[Gm] | [Gm] | [Gm7] | [G] | [Gm] | [Gm]

[Gm] I'm good, yeah, I'm feelin' alright
Baby, I'ma have the best fuckin' night of my life
And whe-[Eb] rever it takes me, I'm down for the ride
Baby, don't you know I'm [Gm] good, yeah, I'm feelin' alright
'Cause I'm good, yeah, I'm [F] feelin' alright
Baby, [Cm] I'ma have the best [Gm] fuckin' night of my [Eb] life
And whe-[Cm] rever it takes [Gm] me, I'm down for the ride
Baby, [Cm7] don't you know I'm [Gm] good, yeah, I'm feelin' alright [Gm]

[F]-[Eb] | [Gm]-[F] | [Eb]-[Gm] | [F]-[Eb]

Drop:
Don't you [Gm] know I'm good, yeah, I'm [Dm/F] feelin' alright [Gm]

Verse
You [Eb] know I'm down [Cm] for whatever to-[Gm] night
I don't [Cm] need the finer things in [Gm] life [F]
No [Eb] matter where I go, it's a good [Gm] time, [Eb] yeah
And [Gm] I, I don't need to [Cm] sit in VI-[Gm] P
[Eb] Middle of the floor, that's where I'll [Gm] be
Don't got a [Eb] lot, but that's enough for [Gm] me, [Eb] yeah

Chorus
[C] 'Cause I'm good, yeah, I'm [F] feelin' al-[Eb] right
Baby, [Cm] I'ma have the [Gm] best fuckin' [F] night of my [Eb] life
And [Cm7] wherever it [Gm] takes me, I'm [F] down for the [Eb] ride
Baby, don't you [Gm] know I'm good, yeah, I'm [F] feelin' alright [Gm]

[F]-[Eb] | [Gm]-[F] | [Eb]-[Gm] | [F]-[Eb]

Drop:
Don't you [Gm] know I'm good, yeah, I'm [Dm/F] feelin' alright- [Gm] t

[G]-[F] | [Eb]-[Gm] | [F]-[Eb] | [Gm]-[F]-[Eb]

[Gm7]-[F]-[Eb] | [Gm]-[F]-[Eb] | [Gm]-[F]-[Eb]

Drop:
Don't you [Gm] know I'm good, yeah, I'm [Dm/F] feelin' alright [Gm]

Bridge
So I just let it [G] go, let it [F] go
Oh, na-na-na-na-[Cm] na
No, I don't [Gm] care no more, care no [F] more
Oh, na-na-na-na-[Eb] na
So come on, [Gm] let me know, let me [F] know
Put your hands up, na-na-[Cm] na
No, baby, [Gm] nothing's gonna [F] stop us to-[Gm] night

Chorus
[C] 'Cause I'm good, yeah, I'm [F] feelin' al-[Eb] right
Baby, [Cm] I'ma have the [Gm] best fuckin' [F] night of my [Eb] life
And [Cm7] wherever it [Gm] takes me, I'm [F] down for the [Eb] ride
Baby, don't you [Gm] know I'm good, yeah, I'm [F] feelin' alright [Gm]

Gm

34
III

Gm7

1
III

G

123

Eb

1234

F

234

Cm

234
III

Cm7

23
III

Dm/F

1234

C

123
Chia sẻ:

Những hợp âm sử dụng

Bình luận
0 bình luận
Sắp xếp theo

Chưa có bình luận nào mới

Hợp âm cùng ca sĩ

Không tìm thấy kết quả nào
Gợi ý:

* Chọn đúng chức năng tìm kiếm theo tên Bài hát.
* Loại bỏ các ký tự đặc biệt trong từ khóa (VD: !@#$%^&*?).
* Loại bỏ tên tác giả / ca sĩ ra khỏi từ khóa.

Bạn có thể: