Thông tin về nhạc sĩ David Bowie

Hợp âm những bài hát do nhạc sĩ David Bowie sáng tác

Sheet nhạc

STAY

Sáng tác: David Bowie
STAY - Bonnie Bianco & Pierre Cosso Nhạc phim "Cenerentola '80", điệu: Ballad Intro: [C] | [Em] | [C] | [C] | [G] | [C] You are my [Am] life. You are [Dm] my only one de-[Em] sire! You're the [A/Db] air that I breath...