Sheet nhạc bài: HÀNH KHÚC TỚI TRƯỜNG

Hợp âm

Hanh khuc toi truong_001

Lời bài hát

HÀNH KHÚC TỚI TRƯỜNG - Tốp ca thiếu nhi
Điệu: March
Hợp âm dạo:    
       
Mặt trời lấp ló đằng chân trời xa
Rộn ràng chân bước đều theo tiếng ca
Non sông ta bao la mến yêu sao đất quê hương
Vui như chim reo ca tiềng hát em dười mái trường
Mặt trời lấp ló đằng chân trời xa
Rộn ràng chân bước đều theo tiếng ca
Non sông ta bao la mến yêu sao đất quê hương
Vui như chim reo ca tiềng hát em dười mái trường
La la la la la lá la là là la.
La la la la la lá la là là la
Mặt trời lấp ló đằng chân trời xa
Rộn ràng chân bước đều theo tiếng ca
Non sông ta bao la mến yêu sao đất quê hương
Vui như chim reo ca tiềng hát em dười mái trường
Mặt trời lấp ló đằng chân trời xa
Rộn ràng chân bước đều theo tiếng ca
Non sông ta bao la mến yêu sao đất quê hương
Vui như chim reo ca tiềng hát em dười mái trường
La la la la la lá la là là la.
La la la la la lá la là là la