NOW AND THEN

Sáng tác : John Lennon
Thể loại : Nhạc Anh
Giai điệu : Blues
Đã xem :
Avatar thành viên TRAN Imrich
Người đăng : TRAN Imrich
Level :
Số bài đăng : 2963

NOW AND THEN - The Beatles

Nhịp: 3/4, tempo: 59, điệu: Blues
=====

Intro:

[Am] | [G] | [Am] | [G] | [Am]

Refrain:
I [Am] know it's [G] true [Am]
It's all be-[Em/G] cause of you [Am]
And if I [F/C] make it [F] through
It's [E] all because [E]... of [Am] you [Am/E] | [Am]

Verse 1:
And now and [G] then [Em]-[Am]
If we must [Em/G] start again [Am]
Well, we will [F] know for sure
That [E] I [E]... will [Am] love you [G]

Chorus:
Now and then
I miss [Bm] you [Bm]
Oh, [Em] now and then
I [Am] want you to be [D] there for me
[Am] Always to re-[D] turn to me [Am]

Verse 2:
I know it's [Em/G] true [Am]
It's all because [G] of you [Em7]-[Am]
And if [F] you go away
I [E] know you'll never [Am] stay [Am]  | [C/E]-[G]

Chorus:
Now and then
I miss [Bm] you [Bm]
Oh, [Em] now and then
I [Am] want you to be [D] there for me [Dm]

[Dm] | [C] | [C] | [Dm] | [Dm] | [C] | [C] | [Em] | [Em]

[Am] | [Am] | [D] | [D] | [Dm] | [Dm/F]-[G] | [Am]

Refrain:
I [Am] know it's [G] true [Am]
It's all be-[Em/G] cause of you [Am]
And if I [F] make it through
It's [E] all because [E]... of [Am] you [Am]

[G] | [Em] | [Am] | [Em/G] | [Em7] | [Am] | [G] | [F]-[E]-[Am]

 

Am

123

G

123

Em/G

123

F/C

234

F

234

E

123

Am/E

123

Em

23

Bm

234

D

123

Em7

234

C/E

123

Dm

123

C

123

Dm/F

1234

Bình luận yêu cầu hợp âm

0 bình luận
Sắp xếp theo
  • Hãy để lại bình luận đầu tiên cho bài hát này!