MÈO ĐI CÂU CÁ

Sáng tác Phạm Tuyên
Nhịp điệu Disco
Thể loại Thiếu nhi
Đã xem 794

Người đăng:

TRAN Imrich

Level:

Số bài đăng: 1775

Sheet music

Hợp âm MÈO ĐI CÂU CÁ

[F] Meo meo meo! Có hai chú [Dm] mèo.
Rủ [Gm] nhau đi xa. Tìm [C] nơi lắm [F] cá.
Mèo anh ra bờ sông. Vác cần câu bước [F] vòng.
Mèo [Gm] em ra bờ ao lòng thấy [C] vui biết [F] bao.

Meo meo meo! Đến khi tối [Dm] trời.
Cả [Gm] hai anh em đều [C] không có [F] cá.
Mèo anh trông chờ em. Nên giỏ không có [Dm] gì.
Mèo [Gm] em trông chờ anh giỏ cũng [C] không có [F] gì.

[F] Meo meo meo! Có [Dm] hai chú mèo.
[Bb] lại vào [Gm] nhau nên chẳng [C] câu được [F] cá.
Meo meo meo! Có hai chú [Dm] mèo.
Chẳng [Bb] chịu làm [Gm] chi nên giỏ [C] không có [F] gì. Meo meo meo!

[F] Meo meo meo! Có hai chú [Dm] mèo.
Rủ [Gm] nhau đi xa. Tìm [C] nơi lắm [F] cá.
Mèo anh ra bờ sông. Vác cần câu bước [F] vòng.
Mèo [Gm] em ra bờ ao lòng thấy [C] vui biết [F] bao.

Meo meo meo! Đến khi tối [Dm] trời.
Cả [Gm] hai anh em đều [C] không có [F] cá.
Mèo anh trông chờ em. Nên giỏ không có [Dm] gì.
Mèo [Gm] em trông chờ anh giỏ cũng [C] không có [F] gì.

[F] Meo meo meo! Có [Dm] hai chú mèo.
[Bb] lại vào [Gm] nhau nên chẳng [C] câu được [F] cá.
Meo meo meo! Có hai chú [Dm] mèo.
Chẳng [Bb] chịu làm [Gm] chi nên giỏ [C] không có [F] gì. Meo meo meo!

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

author email cookies