Pierre Cosso

Pierre Cosso là người Ý sinh ngày 24-09-1961 tại Algeria. Anh vừa là diễn viên vừa là nhà soạn nhạc, được biết đến qua các tác phẩm như An American Werewolf in Paris (1997), La boum 2 (1982) and Al cuore si comanda (2003)…

Bài viết liên quan

Leave a Reply

Your email address will not be published.