Pierre Cosso

Pierre Cosso là người Ý sinh ngày 24-09-1961 tại Algeria. Anh vừa là diễn viên vừa là nhà soạn nhạc, được biết đến qua các tác phẩm như An American Werewolf in Paris (1997), La boum 2 (1982) and Al cuore si comanda (2003)…

Đánh giá của bạn về bản hòa âm này
Bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *