STAY

Sáng tác : David Bowie
Thể loại : Nhạc Anh
Giai điệu : Slow Ballad
Đã xem :
Avatar thành viên TRAN Imrich
Người đăng : TRAN Imrich
Level :
Số bài đăng : 3311
Sheet nhạc

STAY - Bonnie Bianco & Pierre Cosso

Nhạc phim "Cenerentola '80", điệu: Ballad

Intro: [C] | [Em] | [C] | [C] | [G] | [C]

You are my [Am] life.
You are [Dm] my only one de-[Em] sire!
You're the [A/Db] air that I breathe to-[D] night...
Won't you [F] stay here be-[G] side me? [C] Stay! [Eb]
[Ab] When I see [Fm] you there's a glow from the stars a-[Cm] bove.
Guess they [F/A] know that I'm so in [Bbm] love...
Yes, I'll [Eb] stay here beside you, [Cm] stay... [F]-[G]
[C] Day after [Am] day feeling [C] low in the evening [Em] sun,
Still you [A/Db] came and you were the [Dm] one.
Now I'll [G] stay here beside you, [C] stay... [Gm]-[C]

[F] Well remembered [G] dreams of a [Em] foolish parade.
Didn't [Am] need to persuade you...
[F] Hungry for a s-[Gm] mile...
In the [Gm/Bb] morning moonlight that'll [Am] be al-[A7] right with [F] you [Dm]-[F]
Take my [C] hand. [C/G]

[C] All I can [Am] do is to [Dm7] dream of you all day [Em] through.
Close my [Am] eyes- all I [Am7] see is [Dm] you.
[G] [C] Yes, I'll [G] stay here beside you [C] stay. [Eb]

[Ab] | [Fm] | [Fm] | [C] | [F] | [Bbm]

[Eb] | [Cm] | [F] | [G]

[C] Stay by my [Am] side!
You're the [B7] air that I breathe to-[Em] night...
All I [A/Db] want is to [E] hold you [Dm] tight!
[F] Yes, I'll [G/B] stay here be-[Em] side you, [Gm] stay fo-[Am] rever...
[D] Here we'll [Dm7] stay to-[C] night, [F] here [Dm] we'll [C] stay...

[C] | [G] | [C]

Chia sẻ:

Những hợp âm sử dụng

Bình luận
0 bình luận
Sắp xếp theo

Chưa có bình luận nào mới

Hợp âm cùng ca sĩ

Không tìm thấy kết quả nào
Gợi ý:

* Chọn đúng chức năng tìm kiếm theo tên Bài hát.
* Loại bỏ các ký tự đặc biệt trong từ khóa (VD: !@#$%^&*?).
* Loại bỏ tên tác giả / ca sĩ ra khỏi từ khóa.

Bạn có thể: