Bonnie Bianco

Bonnie Bianco tên thật là Lory Bianco, sinh ra ở Greensburg bang Pensylvania ngày 19-8-1963. Cô vừa là ca sĩ vừa là diễn viên từ những năm còn rất trẻ.