Bonnie Bianco

Bonnie Bianco tên thật là Lory Bianco, sinh ra ở Greensburg bang Pensylvania ngày 19-8-1963. Cô vừa là ca sĩ vừa là diễn viên từ những năm còn rất trẻ.

Đánh giá bản hòa âm
Bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *