Bonnie Bianco

Bonnie Bianco tên thật là Lory Bianco, sinh ra ở Greensburg bang Pensylvania ngày 19-8-1963. Cô vừa là ca sĩ vừa là diễn viên từ những năm còn rất trẻ.

Bài viết liên quan

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *