Thông tin về ca sĩ Beyoncé

Hợp âm những bài hát do ca sĩ Beyoncé thể hiện…

Hợp âm những bài hát do ca sĩ Beyoncé thể hiện

PERFECT DUET

Sáng tác: Khuyết danh
I found a [Ab] love [Ab] ...for [Fm] me [Fm] Darling, just [Db] dive right in [Db] ... and follow my [Eb] lead [Eb] Well, I found a [Ab] girl [Ab] , beauti-[Fm7] ful and [Fm] sweet Oh, I never [Db] knew you were The some...