BỌT BIỂN

Sáng tác Lam Phương
Nhịp điệu Slow Surf
Thể loại Nhạc tình, Nhạc vàng
Đã xem 158

Người đăng :

TRAN Imrich

Level:

Số bài đăng: 2809

Phiên bản

Nhịp: 4/4, tempo: 120, điệu: Blues
=====

Intro:

[D] | [D] | [Gbm] | [Gbm] | [G] | [Em] | [A] | [D]  

[G] | [G] | [Bm/Gb] | [Bm/Gb] | [G] | [A] | [D] | [Em]  

1.
Nhè nhẹ [D] đôi chân [D], lại gần [Em] đây em [Em] 
Tựa vào [Gbm] vai anh, nghe sóng [Bm] xô trên [Gbm] biển xanh [Gbm] 
Nhè nhẹ [G] đôi tay, nắm lấy [Gbm] mộng lành
Vì tình [Em] đôi ta, tha [G] thiết nhưng sao [D] mỏng manh [A] 

2.
Còn được [D] bên nhau [D], là còn [Em] yêu nhau [Em] 
Mình còn [Gbm] cho nhau, cho [G] cả tương lai [A] về sau [A] 
Một vì [G] sao rơi [G], tan giữa [Gbm] lòng trời [Gbm] 
Nguyện cầu [Em] đi anh ngăn [A] cách sẽ không [D] còn lâu [G]-[A]  

ĐK:
Gió [Em] ơi xin đừng [G] đến, mang [D] giá lạnh về [Gbm7] đêm nay
[G] người yêu ơi tôi [Em] sợ, sợ [A] lạnh sợ phút xa tôi
[Em] Vòng tay anh [A] nhỏ bé biết [D] làm sao che [D/Gb] cho em
Hay [G] anh chỉ là [E] người đứng [A] bên lề đời [D] em [G]-[A]  

3.
Kỷ niệm đẹp [D] trăng mơ [D], tình càng [Em] nên thơ [Em] 
Ngoài trời [Gbm] trăng thanh, sao [G] gió mưa trong [A] lòng em [A] 
Giọt sầu [G] long lanh [A], rơi xuống [Gbm] mi em [Gbm] 
Lệ buồn [Em] quê hương, hay [G] nước mắt cho [Db] người thương [G]-[A]

[D] | [D] | [Gbm] | [Gbm] | [G] | [A] | [A] | [D] | [D] 

[Gbm7] | [Gbm] | [G] | [G] | [Gbm]-[Db]-[D] | [A]    

Còn được [D] bên nhau [D], là còn [Em] yêu nhau [Em] 
Mình còn [Gbm] cho nhau, cho [G] cả tương lai [A] về sau [A] 
Một vì [G] sao rơi [G], tan giữa [Gbm] lòng trời [Gbm] 
Nguyện cầu [Em] đi anh ngăn [A] cách sẽ không [D] còn lâu [G]-[A]  

ĐK:
Gió [Em] ơi xin đừng [G] đến, mang [D] giá lạnh về [Gbm7] đêm nay
[G] người yêu ơi tôi [Em] sợ, sợ [A] lạnh sợ phút xa tôi
[Em] Vòng tay anh [A] nhỏ bé biết [D] làm sao che [D/Gb] cho em
Hay [G] anh chỉ là [E] người đứng [A] bên lề đời [D] em [G]-[A]  

3.
Kỷ niệm đẹp [D] trăng mơ [D], tình càng [Em] nên thơ [Em] 
Ngoài trời [Gbm] trăng thanh, sao [G] gió mưa trong [A] lòng em [A] 
Giọt sầu [G] long lanh [A], rơi xuống [Gbm] mi em [Gbm] 
Lệ buồn [Em] quê hương, hay [G] nước mắt cho [Db] người thương [G]-[A]

x

Gbm7

1234

Thế tay

x

D/Gb

1235

Thế tay

Nhịp: 4/4, tempo: 130, điệu: Blues
=====

Intro:

[Db] | [Db] | [Bbm] | [Bbm] | [B] | [B] | [Ab] | [Eb]

[Db] | [Db] | [Bbm] | [Bbm] | [Gb] | [Ab] | [Db] | [Db]

1.
Nhè nhẹ [Db] đôi chân [Db], lại gần [Ebm] đây em [Ebm]
Tựa vào [Db] vai anh, nghe sóng [Ebm] xô trên [Fm] biển xanh [Fm]
Nhè nhẹ [Gb] đôi tay, nắm lấy [Fm] mộng lành
Vì tình [Ebm] đôi ta, tha [Gb] thiết nhưng sao [Db] mỏng manh [Ab]

2.
Còn được [Db] bên nhau [Db], là còn [Ebm] yêu nhau [Ebm]
Mình còn [Fm] cho nhau, cho [Gb] cả tương lai [Ab] về sau [Ab]
Một vì [Gb] sao rơi [Gb], tan giữa [Fm] lòng trời [Fm]
Nguyện cầu [Ebm] đi anh ngăn [Ab] cách sẽ không [Db] còn lâu [Gb]-[Ab]

ĐK:
Gió [Ebm] ơi xin đừng [Gb] đến, mang [Db] giá lạnh về [Fm7] đêm nay
[Gb] người yêu ơi tôi [Ebm] sợ, sợ [Ab] lạnh sợ phút xa tôi
[Ebm] Vòng tay anh [Ab] nhỏ bé biết [Db] làm sao che [Db/F] cho em
Hay [Gb] anh chỉ là [Eb] người đứng [Ab] bên lề đời [Db] em [Gb]-[Ab]

3.
Kỷ niệm đẹp [Db] trăng mơ [Db], tình càng [Ebm] nên thơ [Ebm]
Ngoài trời [Fm] trăng thanh, sao [Gb] gió mưa trong [Ab] lòng em [Ab]
Giọt sầu [Gb] long lanh [Ab], rơi xuống [Fm] mi em [Fm]
Lệ buồn [Ebm] quê hương, hay [Gb] nước mắt cho [C] người thương [Gb]-[Ab]

[Db] | [Db] | [Fm] | [Fm] | [Gb] | [Ab] | [Ab] | [Db] | [Db]

[Fm7] | [Fm] | [Gb] | [Gb] | [Fm]-[C]-[Db] | [Ab]

Còn được [Db] bên nhau [Db], là còn [Ebm] yêu nhau [Ebm]
Mình còn [Fm] cho nhau, cho [Gb] cả tương lai [Ab] về sau [Ab]
Một vì [Gb] sao rơi [Gb], tan giữa [Fm] lòng trời [Fm]
Nguyện cầu [Ebm] đi anh ngăn [Ab] cách sẽ không [Db] còn lâu [Gb]-[Ab]

ĐK:
Gió [Ebm] ơi xin đừng [Gb] đến, mang [Db] giá lạnh về [Fm7] đêm nay
[Gb] người yêu ơi tôi [Ebm] sợ, sợ [Ab] lạnh sợ phút xa tôi
[Ebm] Vòng tay anh [Ab] nhỏ bé biết [Db] làm sao che [Db/F] cho em
Hay [Gb] anh chỉ là [Eb] người đứng [Ab] bên lề đời [Db] em [Gb]-[Ab]

3.
Kỷ niệm đẹp [Db] trăng mơ [Db], tình càng [Ebm] nên thơ [Ebm]
Ngoài trời [Fm] trăng thanh, sao [Gb] gió mưa trong [Ab] lòng em [Ab]
Giọt sầu [Gb] long lanh [Ab], rơi xuống [Fm] mi em [Fm]
Lệ buồn [Ebm] quê hương, hay [Gb] nước mắt cho [C] người thương [Gb]-[Ab]

x

Ebm

1234

Thế tay

Bình luận yêu cầu hợp âm

0 bình luận
Sắp xếp theo
  • Hãy để lại bình luận đầu tiên cho bài hát này!