Hợp âm dạo (Hương Lan): [C] | [G]-[Cmaj7] | [Gm] | [F] | [Dm] | [G][Em] [Em/B]-[Am] | [C]-[Dm] | [G] | [C] | [G][C/G]-[C] Anh biết em hững [C] hờ Để [C/G] rồi mùa xuân không còn [C] nữa [C/G]-[C] Anh [F] đã nghe [G] mong chờ Đi [Em] vào [G] bóng tối......