GA CHIỀU PHỐ NHỎ

Sáng tác : Nguyễn Vũ
Thể loại : Nhạc vàng
Giai điệu : Slow
Đã xem :
Avatar thành viên bantinhcamuadong
Người đăng : bantinhcamuadong
Level :
Số bài đăng : 929

GA CHIỀU PHỐ NHỎ - Tuấn Vũ

Intro (Slow Rock):

[Bb] | [Bb] | [Bb] | [Dm] | [Fm] | [Bb]  | [Eb] | [B/F#] 

[Ebm] | [G#] | [Bb] | [C/G] | [Cm7] | [F] | [Bb] 

Em nói chiều [Bb] nay em về phố nhỏ hẹn tôi đón em [Eb]
Em viết trong [Cm] thư chờ em anh [F] nhé chuyến tàu cuối [Bb] ngày [Gm/D]
Tôi đến sân [Bb] ga trời chiều lộng [Cm] gió
Hun hút đường [Bb] tàu lất phất mưa [Fsus4] bay
Ga vắng [Cm] thưa chưa người nào [Eb] đến chỉ mỗi mình [Bb] tôi. [Cm]

Bâng khuâng tôi [D] mơ phút giây cùng sánh [Bb] vai em chung [Eb] lối về [F]
Gió đến quyến luyến áo em quyện [Eb] lấy bước chân hai [Bb] chúng mình
Rồi vạn niềm [Fm] vui lâng [Gsus4] lâng xuyến xao hồn [Dm] tôi [Cm]
Còi ngân tiếng [F] dài kìa tàu về bến xôn xao người gọi [Cm] nhau [F]

Từng [Bb] người từng người xuống người có [Gm] đôi
Tôi cố [Ebmaj7] trông mà chẳng thấy em [Bb] đâu
Buồn muốn khóc trong [Cm] mưa bay chiều [Dm] nay [Cm]
Khi người cuối [F] cùng cũng không phải là [Bb] em.

Thơ thẩn mình [Bb] tôi lê từng bước nhỏ về trên lối xưa [Eb]
Mưa đã thôi [Cm] bay trời sầm sập [Eb] tối như hồn tôi [Bb] đây [Gm]
Ngơ ngác chim [Eb] bay tìm về tổ [F] ấm
Rưng rức còi [Bb] tàu chuyển bến sân ga
Lẻ loi trên [Cm] trời vì sao đêm [F] sớm vun vút trời [Bb] mây.

Từng [Bb] người từng người xuống người có [Gm] đôi
Tôi cố [Ebmaj7] trông mà chẳng thấy em [Bb] đâu
Buồn muốn khóc trong [Cm] mưa bay chiều [Dm] nay [Cm]
Khi người cuối [F] cùng cũng không phải là [Bb] em.

Thơ thẩn mình [Bb] tôi lê từng bước nhỏ về trên lối xưa [Eb]
Mưa đã thôi [Cm] bay trời sầm sập [Eb] tối như hồn tôi [Bb] đầy [Gm]
Ngơ ngác chim [Eb] bay tìm về tổ [F] ấm
Rưng rức còi [Bb] tàu chuyển bến sân ga
Lẻ loi trên [Cm] trời vì sao đêm [F] sớm vun vút trời [Bb] mây.

Bb

234

Dm

123

Fm

34

Eb

1234

B/F#

234

Ebm

1234

G#

234
IV

C/G

1234

Cm7

23
III

F

234

Cm

234
III

Gm/D

123

Fsus4

34

D

123

Gsus4

1234

Gm

34
III

Ebmaj7

1234

[Gb] | [Gb] | [Bbm] | [Bbm] | [B] | [B] | [Cm] | [Db]

Em nói chiều [Gb] nay em về phố nhỏ hẹn tôi [Bbm] đón em [Bbm]
Em viết [B] trong thư chờ em anh [Db] nhé chuyến tàu [Gb] cuối ngày [Bb]
Tôi đến sân [B] ga trời chiều lộng [Db] gió
Hun hút đường [Gb] tàu lất phất mưa [Eb] bay
Ga vắng [Abm] thưa chưa người nào [Db] đến chỉ mỗi [Gb] mình tôi. [Bb]

Bâng khuâng [Fm] tôi mơ phút giây cùng [Bb] sánh vai em chung [B] lối về [Db]
Gió đến quyến [Abm] luyến áo em quyện [B] lấy bước chân hai [Gb] chúng mình [Abm]
Rồi vạn niềm [B] vui lâng [Eb] lâng xuyến xao [Abm] hồn tôi [B/Gb]
Còi ngân tiếng [Eb] dài kìa tàu về [Ab] bến xôn xao người [Db] gọi nhau [Db]

Từng [Gb] người từng người [Bbm/F] xuống người [Ebm] có đôi [Ebm]
Tôi [Abm] cố trông mà [Db] chẳng thấy [Gb] em đâu [Gb]
Buồn muốn [Ebm] khóc trong mưa bay [Bbm] chiều nay [Abm]
Khi người [Db] cuối cùng cũng không phải [B] là em. [B]-[Gb]

Thơ thẩn mình tôi lê từng bước nhỏ về trên [Bbm] lối xưa [Bbm]
Mưa đã thôi [B] bay trời sầm sập [Db] tối như hồn [Gb] tôi đây [Gb]
Ngơ ngác chim [B] bay tìm về tổ [Db] ấm
Rưng rức còi [Gb] tàu chuyển bến sân [Eb] ga
Lẻ loi trên [Abm] trời vì sao đêm [Db] sớm vun vút [Gb] trời mây. [Db]

[Gb] | [Gb] | [Bbm] | [Bbm] | [B] | [Db] | [Gb] | [Gb]

[B] | [Db] | [Gb] | [Ebm] | [Abm] | [Db] | [Gb] | [Bb]

Bâng khuâng [F] tôi mơ phút giây cùng [Bb] sánh vai em chung [B] lối về [Db]
Gió đến quyến [Abm] luyến áo em quyện [B] lấy bước chân hai [Gb] chúng mình [Abm]
Rồi vạn niềm [B] vui lâng [Eb] lâng xuyến xao [Abm] hồn tôi [B/Gb]
Còi ngân tiếng [Eb] dài kìa tàu về [Ab] bến xôn xao người [Db] gọi nhau [Db]

Từng [Gb] người từng người [Bbm/F] xuống người [Ebm] có đôi [Ebm]
Tôi [Abm] cố trông mà [Db] chẳng thấy [Gb] em đâu [Gb]
Buồn muốn [Ebm] khóc trong mưa bay [Bbm] chiều nay [Abm]
Khi người [Db] cuối cùng cũng không phải [B] là em. [B]-[Gb]

Thơ thẩn mình tôi lê từng bước nhỏ về trên [Bbm] lối xưa [Bbm]
Mưa đã thôi [B] bay trời sầm sập [Db] tối như hồn [Gb] tôi đây [Gb]
Ngơ ngác chim [B] bay tìm về tổ [Db] ấm
Rưng rức còi [Gb] tàu chuyển bến sân [Eb] ga
Lẻ loi trên [Abm] trời vì sao đêm sớm [Db]… vun vút trời [Gb] mây.

[Gb] | [B] | [B] | [Bm] | [D] | [Gb]

Gb

234

Bbm

123

B

234

Cm

234
III

Db

234

Bb

234

Eb

1234

Abm

1234

Fm

34

B/Gb

234

Ab

234

Bbm/F

234

Ebm

1234

F

234

Bm

234

D

123

Intro:

[Gb]-[Abm] | [B] | [B] | [E] | [E] | [B] | [B][Gb] | [Gb] 

Em nói chiều [B] nay em về phố [E] nhỏ hẹn tôi [Ebm] đón em [Abm]
Em viết [Dbm] trong thư chờ em anh [Gb] nhé chuyến tàu [B] cuối ngày [E/Ab]
Tôi đến sân ga trời chiều lộng [F] gió
Hun hút đường [Dbm] tàu lất phất mưa [Dbsus4] bay
Ga vắng [Gb7] thưa chưa người nào [Gb] đến chỉ mỗi [B] mình tôi. [Ebm]

Bâng khuâng [Eb/Bb] tôi mơ phút giây cùng [B/Eb] sánh vai em chung [E] lối về [E]
Gió đến quyến [Gb] luyến áo em quyện lấy bước chân hai [B] chúng mình [B]
Rồi vạn niềm [Ab] vui lâng lâng xuyến xao [Dbm7] hồn tôi [Dbm]
Còi ngân [E] tiếng dài kìa tàu về [Fm] bến xôn xao người [Gb] gọi nhau [Gb]

Từng [B] người từng người [Ebm] xuống người có đôi [Abm]
Tôi cố [E] trông mà chẳng thấy [B] em đâu [B]
Buồn muốn [Ebm] khóc trong [Dbm] mưa bay chiều nay [Gb]
Khi người cuối [Dbm7] cùng cũng [Gb] không phải là [E] em. [Dbm]-[B]

Thơ thẩn mình tôi lê từng bước [E] nhỏ về trên [Ebm] lối xưa [Abm]
Mưa đã thôi [Dbm] bay trời sầm sập [Gb] tối như hồn [B] tôi đây [Abm]
Ngơ ngác chim [E] bay tìm về tổ [Fm] ấm
Rưng rức còi [B/Eb] tàu chuyển bến sân [Ab] ga
Lẻ loi trên [Dbm] trời vì sao đêm [Gb] sớm vun vút [G] trời mây. [Gb]

[Eb] | [Eb7] | [E] | [E] | [Gb] | [Gb] | [B] | [B][Ab] 

[Ab] | [Dbm] | [Dbm] | [E] | [Dbm] | [Gb] | [Gb]

Từng [B] người từng người [Ebm] xuống người có đôi [Abm]
Tôi cố [E] trông mà chẳng thấy [B] em đâu [B]
Buồn muốn [Ebm] khóc trong [Dbm] mưa bay chiều nay [Gb]
Khi người cuối [Dbm7] cùng cũng [Gb] không phải là [E] em. [Dbm]-[B]

Thơ thẩn mình tôi lê từng bước [E] nhỏ về trên [Ebm] lối xưa [Abm]
Mưa đã thôi [Dbm] bay trời sầm sập [Gb] tối như hồn [B] tôi đây [Abm]
Ngơ ngác chim [E] bay tìm về tổ [Fm] ấm
Rưng rức còi [B] tàu chuyển bến sân [Ab] ga
Lẻ loi trên [Dbsus4] trời vì sao đêm sớm ngun [Gb] ngút [Gb/Bb] trời [B] mây.

[B] | [E] | [E] | [B] | [B] | [Gb] | [Gb]

[B] | [B] | [E] | [E] | [B] | [Gb] | [Gb]

Gb

234

Abm

1234

B

234

E

123

Ebm

1234

Dbm

1234

E/Ab

1

F

234

Gb7

23

Eb/Bb

12

B/Eb

1234

Ab

234

Dbm7

234

Fm

34

G

123

Eb

1234

Eb7

123

Gb/Bb

234
VI

Bình luận yêu cầu hợp âm

0 bình luận
Sắp xếp theo
  • Hãy để lại bình luận đầu tiên cho bài hát này!

Video hợp âm liên quan