Lời bài hát
Hợp âm dạo (Elvis Phương):Trời  thu mưa bay bay Đường khuya  vắng không  người Dìu  em trong cơn mê dài tăm tối Làm  sao cho anh đi vào nắng ấm ban mai Để  giấc mơ đẹp  mãi trong tương  lai.Bàn tay anh xanh xao vì cơn  lốc bao ngày Bờ môi yêu như không còn  hơi ấm  Làm  sao cho anh đi vào thơ  ấu xa xưa Chỉ  có em lòng  vui sau cơn  mưa. Ngày anh gặp đôi mắt  long lanh Lần  đầu anh lạc trong hố  mê say Dường  như ta quen nhau từ  muôn kiếp Vừa gặp  lại ta đã sợ tình  cao bay.Từ khi anh yêu em là anh  biết đợi chờ Chờ  cho mau qua đêm dài  đen tối Mình  yêu nhau đi thôi đừng lo  phút chia tay Chỉ  có em nghìn  sau như  đêm nay.        -Trời  thu mưa bay bay Đường khuya  vắng không  người Dìu  em trong cơn mê dài tăm tối Làm  sao cho anh đi vào nắng ấm ban mai Để  giấc mơ đẹp  mãi trong tương  lai.Bàn tay anh xanh xao vì cơn  lốc bao ngày Bờ môi yêu như không còn  hơi ấm  Làm  sao cho anh đi vào thơ  ấu xa xưa Chỉ  có em lòng  vui sau cơn  mưa. Ngày anh gặp đôi mắt  long lanh Lần  đầu anh lạc trong hố  mê say Dường  như ta quen nhau từ  muôn kiếp Vừa gặp  lại ta đã sợ tình  cao bay.Từ khi anh yêu em là anh  biết đợi chờ Chờ  cho mau qua đêm dài  đen tối Mình  yêu nhau đi thôi đừng lo  phút chia tay Chỉ  có em nghìn  sau như  đêm nay.

Sheet nhạc bài: CHỈ CÓ EM

Hợp âm