Sheet nhạc bài: CHỈ CÓ EM

Hợp âm

Lời bài hát

CHỈ CÓ EM - Elvis Phương
Hợp âm dạo (Ballad):
Trời  thu mưa bay bay
Đường khuya  vắng không  người
Dìu  em trong cơn mê dài tăm tối
Làm  sao cho anh đi vào nắng ấm ban mai
Để  giấc mơ đẹp  mãi trong tương  lai.
Bàn tay anh xanh xao vì cơn  lốc bao ngày
Bờ môi yêu như không còn  hơi ấm 
Làm  sao cho anh đi vào thơ  ấu xa xưa
Chỉ  có em lòng  vui sau cơn  mưa.
 Ngày anh gặp đôi mắt  long lanh
Lần  đầu anh lạc trong hố  mê say
Dường  như ta quen nhau từ  muôn kiếp
Vừa gặp  lại ta đã sợ tình  cao bay.
Từ khi anh yêu em là anh  biết đợi chờ
Chờ  cho mau qua đêm dài  đen tối
Mình  yêu nhau đi thôi đừng lo  phút chia tay
Chỉ  có em nghìn  sau như  đêm nay.
 
   
    -
Trời  thu mưa bay bay
Đường khuya  vắng không  người
Dìu  em trong cơn mê dài tăm tối
Làm  sao cho anh đi vào nắng ấm ban mai
Để  giấc mơ đẹp  mãi trong tương  lai.
Bàn tay anh xanh xao vì cơn  lốc bao ngày
Bờ môi yêu như không còn  hơi ấm 
Làm  sao cho anh đi vào thơ  ấu xa xưa
Chỉ  có em lòng  vui sau cơn  mưa.
 Ngày anh gặp đôi mắt  long lanh
Lần  đầu anh lạc trong hố  mê say
Dường  như ta quen nhau từ  muôn kiếp
Vừa gặp  lại ta đã sợ tình  cao bay.
Từ khi anh yêu em là anh  biết đợi chờ
Chờ  cho mau qua đêm dài  đen tối
Mình  yêu nhau đi thôi đừng lo  phút chia tay
Chỉ  có em nghìn  sau như  đêm nay.