KIÊN GIANG MÌNH ĐẸP LẮM

Sáng tác Lê Giang
Nhịp điệu Slow Ballad, Slow Surf
Thể loại Dân ca Nam Bộ, Quê hương
Đã xem 1864

Người đăng:

TRAN Imrich

Level:

Số bài đăng: 2165

 

Hợp âm dạo: [E] | [E] | [A][E] | [A] | [A]

[F#m] | [F#m] | [B][E] | [E] | [E] (Quang Linh ver.)

Chiều xuống [A] đứng bên cầu nghe sóng biển
Nắng thu [F#m] vàng chiếu rạng bến [A] bờ
Kiên [F#m7] Giang mình đẹp làm [A] sao! [F#m][A]
Bóng [Am] mây sánh đôi bóng núi
Con chim [F#m] nhạn hát điệu tình quê
Một biển [E] trời như có [F#m] mẹ cất tiếng [Em] ru
Trăng nhú [Bm] lên bến cảng quê [A] hương
Trăng cũng [F#m] đẹp, đất cũng [F#] đẹp sao đâu đâu cũng [E] đẹp
Trăng lấp lánh lung linh bến [F#m] nước
Đoàn tàu [E] về lấp loáng bên [A] sông
Màn trời [D] đêm êm ả thanh [E] bình
Đêm bình [F#m] yên hương lúa ngọt [E] ngào
Đêm bình [F#m] yên nghe sóng biển vỗ [E] về [E]

Chiều xuống [A] đứng bên cầu nghe sóng biển
Nắng thu [F#m] vàng chiếu rạng bến [A] bờ
Kiên [F#m7] Giang mình đẹp làm [A] sao! [F#m][A]
Bóng [Am] mây sánh đôi bóng núi
Con chim [F#m] nhạn hát điệu tình quê
Một biển [E] trời như có [F#m] mẹ cất tiếng [Em] ru
Trăng nhú [Bm] lên bến cảng quê [A] hương
Trăng cũng [F#m] đẹp, đất cũng [F#] đẹp sao đâu đâu cũng [E] đẹp
Trăng lấp [C#m] lánh lung linh bến [F#m] nước
Đoàn tàu [E] về lấp loáng bên [A] sông
Màn trời [D] đêm êm ả thanh [E] bình
Đêm bình [F#m] yên hương lúa ngọt [E] ngào
Đêm bình [F#m] yên nghe sóng biển vỗ [E] về [F#m7]

[A] | [A] | [A][A] | [D] | [D][D] | [D][A] | [A] | [A] | [A]

[F#m] | [F#m][E] | [E] | [A][F#m7] | [E] | [A] | [D]

[Bm] | [D] | [E] | [Am][F#m] | [A/E] | [F#m] | [F#m][E] | [E]

2. Nghề đánh [A] cá an nhàn nơi sóng biển
Thấy ăn làm nhớ chuyện thánh thần
Công [F#m] ơn còn tạc lòng [A] dân. [F#m][A]

Có câu hiếu sanh nố [Em] sát
Tâm thiên [F#m] địa cứu nịch phò nguy
Lượng hải [E] hà cơn sóng [F#m] dậy lúc gió [E] qua
Đem tấm [Bm] thân cứu đỡ dân [A] ta.
Nam cũng [F#m] vậy, Bắc cũng vậy
Cho đâu đâu cũng [E] vậy
Công đức [C#] ấy anh linh thế [F#m] ấy
Lòng vẹn [E] lòng như khắc như [A] ghi.
Trùng trùng [D] dâng Nam Hải chi [E] nguyền
Trăm là [F#m] năm hương khói mỗi [E] ngày
Trăm là [F#m] năm hương khói ngày lễ [E] thần.[A]

Chiều xuống [Am] đứng bên cầu nghe sóng biển
Nắng thu [F#m] vàng chiếu rạng bến [A] bờ
Kiên [F#m7] Giang mình đẹp làm [A] sao! [F#m][A]
Bóng [Am] mây sánh đôi bóng núi
Con chim [F#m] nhạn hát điệu tình quê
Một biển [E] trời như có [F#m] mẹ cất tiếng [Em] ru
Trăng nhú [Bm] lên bến cảng quê [A] hương
Trăng cũng [F#m] đẹp, đất cũng [B] đẹp sao đâu đâu cũng [E] đẹp
Trăng lấp [C#] lánh lung linh bến [F#m] nước
Đoàn tàu [E] về lấp loáng bên [A] sông
Màn trời [D] đêm êm ả thanh [E] bình
Đêm bình [F#m] yên hương lúa ngọt [E] ngào
Đêm bình [F#m] yên nghe sóng biển vỗ [E] về [E]

[Am] | [Am] | [A][A] | [D] | [D][D] | [D][A] | [A] | [A] | [E]

[F#m] | [F#m][A] | [Em] | [A][A] | [A] | [Am] | [D][D] | [D]

[D] | [A][A] | [A] | [E][F#] | [F#m] | [E] | [E][A]

x

C#m

234
IV

Thế tay

Bình luận yêu cầu hợp âm

0 bình luận
Sắp xếp theo
  • Hãy để lại bình luận đầu tiên cho bài hát này!