BÀI THÁNH CA BUỒN

Sáng tác Nguyễn Vũ
Nhịp điệu Ballad, Slow
Thể loại Nhạc vàng, Noel - Giáng Sinh
Đã xem 8376

Người đăng :

bantinhcamuadong

Level:

Số bài đăng: 929

Phiên bản

Hợp âm dạo (Elvis Phương):

[B] | [E] | [Ebm] | [Dbm] | [B] | [Dbm] | [A] | [Gb] | [A] | [Gb]

Bài thánh ca [Amaj7] đó còn nhớ không [B] em [B][E]
Noel năm nào chúng mình [B] có nhau [Gb][Dbm]
Long lanh sao trời đẹp thêm môi [Gb] mắt
Áo trắng em bay như cánh [B] thiên thần
Giọt môi [Dbm] hôn dưới tháp [Gb] chuông ngân [Ebm][Gb]

Cùng nhau quỳ dưới tượng Chúa [B] cao sang [Gb] | [E]
Xin cho đôi mình suốt đời [B] có nhau [B/Gb] | [Dbm]
Vang trong đêm lạnh bài ca Thiên [Gb] Chúa
Khẽ hát theo [Db] câu đêm thánh vô [B] cùng
Ôi giọng [Gb] hát em mênh [B] mang buồn [Dbm][B]

Rồi mùa giá [Ebm] buốt cũng qua [Gb] mau
Lời hẹn đầu ai nhớ [E] dài lâu
Rồi một chiều áo trắng thay [B] màu
Em qua [Gb] cầu xác pháo bay sau
Lời nguyện [B] mình Chúa có nghe [Gb] không
Sao bây giờ mình hoài xa [B] vắng
Bao nhiêu [Ab] đêm Chúa xuống dương [Dbm] gian
Bấy nhiêu [Gb] lần anh nhớ [B] người yêu [E][B]

Rồi những đêm thánh đường đón [B] Noel [B][E]
Lang thang qua  miền giáo đường [B] dấu yêu [B][Dbm]
Tiếng thánh ca ngày xưa vang đêm [Gb] tối
Nhớ quá đi thôi giọng hát [B] ai buồn
Đêm thánh [Gb] vô cùng lạnh giá [B] hồn tôi [Dbm][B]

[B] | [B] | [B] | [E] | [B] | [Gb] | [Gb] | [Dbm] | [Dbm]

[Gb] | [Gb] | [B] | [Gb] | [B] | [Dbm] | [B] | [Dbm] | [B]-[E]

[Ebm] | [Dbm] | [B] | [Dbm][A] | [Gb][E] | [B]

Rồi [Gbm] mùa giá buốt cũng qua [Gb] mau
Lời hẹn [Db] đầu ai nhớ dài [E] lâu
Rồi một chiều áo trắng thay [B] màu
Em qua [Gb] cầu xác pháo bay sau
Lời nguyện [B] mình Chúa có nghe [Gb] không
Sao bây giờ mình hoài xa [B] vắng
Bao nhiêu [Ab] đêm Chúa xuống dương [Dbm] gian
Bấy nhiêu [Gb] lần anh nhớ [B] người yêu [E][B]

Rồi những đêm [A] thánh đường đón [B] Noel [B][E]
Lang thang qua  miền giáo đường [B] dấu yêu [B][Dbm]
Tiếng thánh ca ngày xưa vang đêm [Gb] tối
Nhớ quá đi thôi giọng hát [B] ai buồn
Đêm thánh [Gb] vô cùng lạnh giá [B] hồn tôi

[Dbm] | [B][Dbm]-[E] | [Ebm][Dbm] | [B]

[Dbm] | [B] | [Dbm]-[E] | [Ebm][Dbm] | [B]

x

Ebm

1234

Thế tay

x

Dbm

1234

Thế tay

x

Amaj7

123

Thế tay

x

B/Gb

234

Thế tay

Chơi Slow Ballad:

[Asus4] | [Asus4] | [Asus4] | [A] | [D] | [D][Bm][E]

[A] | [A] | [A][A] | [D] | [D] | [Bm][E] | [A][A][A]

Bài thánh ca [B] đó còn nhớ [A] không em [A][Dbm]
Noel năm [D] nào chúng mình [A] có nhau [A][Gbm]
Long lanh sao [Bm] trời đẹp thêm môi [E] mắt
Áo trắng em [Gb] bay như cánh [B] thiên thần
Giọt môi [Bm] hôn dưới tháp [Cm] chuông ngân [E][Dbm]

Cùng nhau quỳ [E/B] dưới tượng Chúa [A] cao sang [A][A]
Xin cho đôi [D] mình suốt đời [Gbm/A] có nhau [A][D]
Vang trong đêm [Bm] lạnh bài ca Thiên [Esus4] Chúa
Khẽ hát theo [Dbm] câu đêm thánh vô [Gbm] cùng
Ôi giọng [E] hát em mênh [A] mang buồn [F][A]

Rồi mùa giá [Gbm] buốt cũng qua [Bm] mau
Lời hẹn [Dbm] đầu ai nhớ [D] dài lâu
Rồi một chiều áo trắng [Dbm] thay màu
Em qua [Bm] cầu xác pháo [E] bay sau
Lời nguyện mình Chúa có [Bm] nghe không
Sao bây [Db] giờ mình hoài [Bm/Gb] xa vắng
Bao nhiêu [Gbm/Db] đêm Chúa xuống [Bm] dương gian
Bấy nhiêu [E] lần anh nhớ [A] người yêu [A][E]

Rồi những đêm thánh đường đón [A] Noel [A][A]
Lang thang qua [D] miền giáo đường [Gbm/A] dấu yêu [A][Gbm7]
Tiếng thánh ca [Bm] ngày xưa vang đêm [A] tối
Nhớ quá đi [Dbm] thôi giọng hát [Gbm] ai buồn
Đêm thánh [Bsus4] vô cùng lạnh [A] giá hồn [F] tôi [A]

[E] | [A] | [D] | [A/Db][D] | [A] | [D] | [Gbm7]

[Bm] | [E][Dbm] | [Gbm][Bm] | [A][F][G]

Rồi mùa [Dbm] giá buốt cũng qua [Bm] mau
Lời hẹn [Db] đầu ai nhớ [D/Gb] dài lâu
Rồi một [D] chiều áo trắng [Dbm] thay màu
Em qua [Bm] cầu xác pháo [E] bay sau
Lời nguyện [Gb] mình Chúa có [Bm] nghe không
Sao bây [Dbm] giờ mình hoài [Bm] xa vắng
Bao nhiêu [Gbm] đêm Chúa xuống [Bm] dương gian
Bấy nhiêu [E] lần anh nhớ [A] người yêu [Em][A]

Rồi những đêm thánh đường đón [A] Noel [A][A]
Lang thang qua [D] miền giáo đường [Gbm] dấu yêu [A][D]
Tiếng thánh ca [Bm] ngày xưa vang đêm [Esus4] tối
Nhớ quá đi [Dbm] thôi giọng hát [Gbm] ai buồn
Đêm thánh [B] vô cùng lạnh giá [A] hồn tôi [F] | [A]

Tiếng thánh ca [Bsus4] ngày xưa vang đêm [Esus4] tối
Nhớ quá đi [Dbm] thôi giọng hát [Gbm] ai buồn
Đêm thánh [E] vô cùng lạnh [A] giá hồn tôi [F][A/Db]

Tiếng thánh ca [Bsus4] ngày xưa vang đêm [Esus4] tối
Nhớ quá đi [Dbm] thôi giọng hát [Gbm] ai buồn
Đêm thánh [E] vô cùng lạnh [A] giá hồn tôi …

x

Asus4

12

Thế tay

x

Dbm

1234

Thế tay

x

Cm

234
III

Thế tay

x

Gbm/A

1234
V

Thế tay

x

Esus4

23

Thế tay

x

Gbm/Db

34

Thế tay

x

Gbm7

1234

Thế tay

x

Bsus4

23

Thế tay

x

A/Db

1234
VI

Thế tay

x

D/Gb

1235

Thế tay

 

Hợp âm dạo (Elvis Phương 2) – Capo I.:

[A]-[Dbm]-[D][D][D]-[Dbm]-[A][A]

[B] | [B] | [A]-[Abm]-[E7] | [E7][A][D][E]

Bài thánh ca [D] đó còn nhớ không [A] em [Esus4][D]
Noel năm nào chúng mình [A] có nhau [Dbm][Bm]
Long lanh sao trời đẹp thêm môi [E] mắt
Áo trắng em bay như cánh [A] thiên thần
Giọt môi [Bm] hôn dưới tháp [Dbm] chuông ngân [C][Bm7]

Cùng nhau quỳ [E] dưới tượng Chúa cao [A] sang [A/E][D]
Xin cho đôi mình suốt đời [A] có nhau [Dbm][D]
Vang trong đêm [D/Gb] lạnh bài ca Thiên [E] Chúa
Khẽ hát theo câu đêm thánh [A] vô cùng
Ôi giọng [E] hát em mênh [A] mang buồn [D][A]

Rồi mùa giá buốt cũng qua [E] mau
Lời hẹn đầu ai nhớ dài [D] lâu
Rồi một chiều áo trắng thay [A] màu
Em qua [Bm] cầu xác pháo bay [E] sau
Lời nguyện mình Chúa có nghe [Db7] không
Sao bây [Dbm] giờ mình hoài xa [Gb] vắng
Bao nhiêu đêm Chúa xuống dương [Bm] gian
Bấy nhiêu [E] lần anh nhớ người [A] yêu [D][Dbm]-[Bm]-[A]

Rồi những đêm thánh đường đón [A] Noel [Esus4][D]
Lang thang qua  miền giáo đường [A] dấu yêu [Dbm][Bm]
Tiếng thánh ca [D/Gb] ngày xưa vang đêm [E] tối
Nhớ quá đi thôi giọng hát ai [A] buồn
Đêm thánh vô [E] cùng lạnh giá [D] hồn tôi [D][A]

[E] | [A] | [A] | [D][D] | [A] | [A] | [Bm]

[Bm] | [E][E] | [A][E] | [D][D][A]

Rồi mùa giá buốt cũng qua [E] mau
Lời hẹn đầu ai nhớ dài [D] lâu
Rồi một chiều áo trắng thay [A] màu
Em qua [Bm] cầu xác pháo bay [E] sau
Lời nguyện mình Chúa có nghe [Db7] không
Sao bây [Dbm] giờ mình hoài xa [Gb] vắng
Bao nhiêu đêm Chúa xuống dương [Bm] gian
Bấy nhiêu [E] lần anh nhớ người [A] yêu [D][Dbm]-[Bm]-[A]

Rồi những đêm thánh đường đón [A] Noel [Esus4][D]
Lang thang qua  miền giáo đường [A] dấu yêu [Dbm][Bm]
Tiếng thánh ca [D/Gb] ngày xưa vang đêm [E] tối
Nhớ quá đi thôi giọng hát ai [A] buồn
Đêm thánh vô [E] cùng lạnh giá [D] hồn tôi [D][Bm]

Tiếng thánh ca [Bm] ngày xưa vang đêm [E] tối
Nhớ quá đi thôi giọng hát ai [A] buồn
Đêm thánh vô [Bm] cùng lạnh [E] giá [E/G] hồn [D] tôi [D][A]

[A][E7] | [E][A]

 

x

Dbm

1234

Thế tay

x

Abm

1234

Thế tay

x

Esus4

23

Thế tay

x

D/Gb

1235

Thế tay

x

Db7

1234

Thế tay

Bình luận yêu cầu hợp âm

3 bình luận
Sắp xếp theo
  admin
  admin : Đã có bài hát nổi tiếng này cho anpham rồi nhé...
    Trả lời   2018-11-03 16:22:37
  anpham
  anpham : Thanks ad,hồi xưa thời nghe CD mỗi lần Noel về mà đầy ắp kỉ niệm với mấy bài này
    Trả lời   2018-11-03 20:25:09
  admin
  admin : @anpham : Lại sắp Noel rồi, hình ảnh những ngày lạnh giá xa nhà lại hiện hữu :(
    Trả lời   2018-11-03 21:17:12

Video hợp âm liên quan