BÀI THÁNH CA BUỒN

Ảnh nhạc sĩ Nguyễn Vũ
Sáng tác : Nguyễn Vũ
Giai điệu : Ballad : Slow
Đã xem :
Avatar thành viên bantinhcamuadong
Người đăng : bantinhcamuadong
Level :
Số bài đăng : 929
Sheet nhạc

 

BÀI THÁNH CA BUỒN - Elvis Phương

Hợp âm dạo (Slow):

[B] | [E] | [Ebm] | [Dbm] | [B] | [Dbm] | [A] | [Gb] | [A] | [Gb]

Bài thánh ca [Amaj7] đó còn nhớ không [B] em [B][E]
Noel năm nào chúng mình [B] có nhau [Gb][Dbm]
Long lanh sao trời đẹp thêm môi [Gb] mắt
Áo trắng em bay như cánh [B] thiên thần
Giọt môi [Dbm] hôn dưới tháp [Gb] chuông ngân [Ebm][Gb]

Cùng nhau quỳ dưới tượng Chúa [B] cao sang [Gb] | [E]
Xin cho đôi mình suốt đời [B] có nhau [B/Gb] | [Dbm]
Vang trong đêm lạnh bài ca Thiên [Gb] Chúa
Khẽ hát theo [Db] câu đêm thánh vô [B] cùng
Ôi giọng [Gb] hát em mênh [B] mang buồn [Dbm][B]

Rồi mùa giá [Ebm] buốt cũng qua [Gb] mau
Lời hẹn đầu ai nhớ [E] dài lâu
Rồi một chiều áo trắng thay [B] màu
Em qua [Gb] cầu xác pháo bay sau
Lời nguyện [B] mình Chúa có nghe [Gb] không
Sao bây giờ mình hoài xa [B] vắng
Bao nhiêu [Ab] đêm Chúa xuống dương [Dbm] gian
Bấy nhiêu [Gb] lần anh nhớ [B] người yêu [E][B]

Rồi những đêm thánh đường đón [B] Noel [B][E]
Lang thang qua  miền giáo đường [B] dấu yêu [B][Dbm]
Tiếng thánh ca ngày xưa vang đêm [Gb] tối
Nhớ quá đi thôi giọng hát [B] ai buồn
Đêm thánh [Gb] vô cùng lạnh giá [B] hồn tôi [Dbm][B]

[B] | [B] | [B] | [E] | [B] | [Gb] | [Gb] | [Dbm] | [Dbm]

[Gb] | [Gb] | [B] | [Gb] | [B] | [Dbm] | [B] | [Dbm] | [B]-[E]

[Ebm] | [Dbm] | [B] | [Dbm][A] | [Gb][E] | [B]

Rồi [Gbm] mùa giá buốt cũng qua [Gb] mau
Lời hẹn [Db] đầu ai nhớ dài [E] lâu
Rồi một chiều áo trắng thay [B] màu
Em qua [Gb] cầu xác pháo bay sau
Lời nguyện [B] mình Chúa có nghe [Gb] không
Sao bây giờ mình hoài xa [B] vắng
Bao nhiêu [Ab] đêm Chúa xuống dương [Dbm] gian
Bấy nhiêu [Gb] lần anh nhớ [B] người yêu [E][B]

Rồi những đêm [A] thánh đường đón [B] Noel [B][E]
Lang thang qua  miền giáo đường [B] dấu yêu [B][Dbm]
Tiếng thánh ca ngày xưa vang đêm [Gb] tối
Nhớ quá đi thôi giọng hát [B] ai buồn
Đêm thánh [Gb] vô cùng lạnh giá [B] hồn tôi

[Dbm] | [B][Dbm]-[E] | [Ebm][Dbm] | [B]

[Dbm] | [B] | [Dbm]-[E] | [Ebm][Dbm] | [B]

Chơi Slow Ballad:

[Asus4] | [Asus4] | [Asus4] | [A] | [D] | [D][Bm][E]

[A] | [A] | [A][A] | [D] | [D] | [Bm][E] | [A][A][A]

Bài thánh ca [B] đó còn nhớ [A] không em [A][Dbm]
Noel năm [D] nào chúng mình [A] có nhau [A][Gbm]
Long lanh sao [Bm] trời đẹp thêm môi [E] mắt
Áo trắng em [Gb] bay như cánh [B] thiên thần
Giọt môi [Bm] hôn dưới tháp [Cm] chuông ngân [E][Dbm]

Cùng nhau quỳ [E/B] dưới tượng Chúa [A] cao sang [A][A]
Xin cho đôi [D] mình suốt đời [Gbm/A] có nhau [A][D]
Vang trong đêm [Bm] lạnh bài ca Thiên [Esus4] Chúa
Khẽ hát theo [Dbm] câu đêm thánh vô [Gbm] cùng
Ôi giọng [E] hát em mênh [A] mang buồn [F][A]

Rồi mùa giá [Gbm] buốt cũng qua [Bm] mau
Lời hẹn [Dbm] đầu ai nhớ [D] dài lâu
Rồi một chiều áo trắng [Dbm] thay màu
Em qua [Bm] cầu xác pháo [E] bay sau
Lời nguyện mình Chúa có [Bm] nghe không
Sao bây [Db] giờ mình hoài [Bm/Gb] xa vắng
Bao nhiêu [Gbm/Db] đêm Chúa xuống [Bm] dương gian
Bấy nhiêu [E] lần anh nhớ [A] người yêu [A][E]

Rồi những đêm thánh đường đón [A] Noel [A][A]
Lang thang qua [D] miền giáo đường [Gbm/A] dấu yêu [A][Gbm7]
Tiếng thánh ca [Bm] ngày xưa vang đêm [A] tối
Nhớ quá đi [Dbm] thôi giọng hát [Gbm] ai buồn
Đêm thánh [Bsus4] vô cùng lạnh [A] giá hồn [F] tôi [A]

[E] | [A] | [D] | [A/Db][D] | [A] | [D] | [Gbm7]

[Bm] | [E][Dbm] | [Gbm][Bm] | [A][F][G]

Rồi mùa [Dbm] giá buốt cũng qua [Bm] mau
Lời hẹn [Db] đầu ai nhớ [D/Gb] dài lâu
Rồi một [D] chiều áo trắng [Dbm] thay màu
Em qua [Bm] cầu xác pháo [E] bay sau
Lời nguyện [Gb] mình Chúa có [Bm] nghe không
Sao bây [Dbm] giờ mình hoài [Bm] xa vắng
Bao nhiêu [Gbm] đêm Chúa xuống [Bm] dương gian
Bấy nhiêu [E] lần anh nhớ [A] người yêu [Em][A]

Rồi những đêm thánh đường đón [A] Noel [A][A]
Lang thang qua [D] miền giáo đường [Gbm] dấu yêu [A][D]
Tiếng thánh ca [Bm] ngày xưa vang đêm [Esus4] tối
Nhớ quá đi [Dbm] thôi giọng hát [Gbm] ai buồn
Đêm thánh [B] vô cùng lạnh giá [A] hồn tôi [F] | [A]

Tiếng thánh ca [Bsus4] ngày xưa vang đêm [Esus4] tối
Nhớ quá đi [Dbm] thôi giọng hát [Gbm] ai buồn
Đêm thánh [E] vô cùng lạnh [A] giá hồn tôi [F][A/Db]

Tiếng thánh ca [Bsus4] ngày xưa vang đêm [Esus4] tối
Nhớ quá đi [Dbm] thôi giọng hát [Gbm] ai buồn
Đêm thánh [E] vô cùng lạnh [A] giá hồn tôi …

 

Hợp âm dạo (Elvis Phương 2) – Capo I.:

[A]-[Dbm]-[D][D][D]-[Dbm]-[A][A]

[B] | [B] | [A]-[Abm]-[E7] | [E7][A][D][E]

Bài thánh ca [D] đó còn nhớ không [A] em [Esus4][D]
Noel năm nào chúng mình [A] có nhau [Dbm][Bm]
Long lanh sao trời đẹp thêm môi [E] mắt
Áo trắng em bay như cánh [A] thiên thần
Giọt môi [Bm] hôn dưới tháp [Dbm] chuông ngân [C][Bm7]

Cùng nhau quỳ [E] dưới tượng Chúa cao [A] sang [A/E][D]
Xin cho đôi mình suốt đời [A] có nhau [Dbm][D]
Vang trong đêm [D/Gb] lạnh bài ca Thiên [E] Chúa
Khẽ hát theo câu đêm thánh [A] vô cùng
Ôi giọng [E] hát em mênh [A] mang buồn [D][A]

Rồi mùa giá buốt cũng qua [E] mau
Lời hẹn đầu ai nhớ dài [D] lâu
Rồi một chiều áo trắng thay [A] màu
Em qua [Bm] cầu xác pháo bay [E] sau
Lời nguyện mình Chúa có nghe [Db7] không
Sao bây [Dbm] giờ mình hoài xa [Gb] vắng
Bao nhiêu đêm Chúa xuống dương [Bm] gian
Bấy nhiêu [E] lần anh nhớ người [A] yêu [D][Dbm]-[Bm]-[A]

Rồi những đêm thánh đường đón [A] Noel [Esus4][D]
Lang thang qua  miền giáo đường [A] dấu yêu [Dbm][Bm]
Tiếng thánh ca [D/Gb] ngày xưa vang đêm [E] tối
Nhớ quá đi thôi giọng hát ai [A] buồn
Đêm thánh vô [E] cùng lạnh giá [D] hồn tôi [D][A]

[E] | [A] | [A] | [D][D] | [A] | [A] | [Bm]

[Bm] | [E][E] | [A][E] | [D][D][A]

Rồi mùa giá buốt cũng qua [E] mau
Lời hẹn đầu ai nhớ dài [D] lâu
Rồi một chiều áo trắng thay [A] màu
Em qua [Bm] cầu xác pháo bay [E] sau
Lời nguyện mình Chúa có nghe [Db7] không
Sao bây [Dbm] giờ mình hoài xa [Gb] vắng
Bao nhiêu đêm Chúa xuống dương [Bm] gian
Bấy nhiêu [E] lần anh nhớ người [A] yêu [D][Dbm]-[Bm]-[A]

Rồi những đêm thánh đường đón [A] Noel [Esus4][D]
Lang thang qua  miền giáo đường [A] dấu yêu [Dbm][Bm]
Tiếng thánh ca [D/Gb] ngày xưa vang đêm [E] tối
Nhớ quá đi thôi giọng hát ai [A] buồn
Đêm thánh vô [E] cùng lạnh giá [D] hồn tôi [D][Bm]

Tiếng thánh ca [Bm] ngày xưa vang đêm [E] tối
Nhớ quá đi thôi giọng hát ai [A] buồn
Đêm thánh vô [Bm] cùng lạnh [E] giá [E/G] hồn [D] tôi [D][A]

[A][E7] | [E][A]

 

Cuộn trang
Tốc
độ
1 2 3 4 5
Chia sẻ:
Bình luận
3 bình luận
Sắp xếp theo
admin admin (2018-11-03 16:22:37)

Đã có bài hát nổi tiếng này cho anpham rồi nhé...

anpham anpham (2018-11-03 20:25:09)

Thanks ad,hồi xưa thời nghe CD mỗi lần Noel về mà đầy ắp kỉ niệm với mấy bài này

admin admin (2018-11-03 21:17:12)

@anpham : Lại sắp Noel rồi, hình ảnh những ngày lạnh giá xa nhà lại hiện hữu :(

Hợp âm cùng ca sĩ

Sheet nhạc

MỜI EM BẢN TANGO

Sáng tác: Hoàng Cầm & Nguyên Chi
Hợp âm MỜI EM BẢN TANGO Intro (Elvis Phương, tone: Ebm): [Eb] | [Eb] | [Eb] | [Eb] | [F] | [Bbm] | [Ebm]  [Ebm] | [F] | [Bbm] | [Ebm] | [Abm] 1. Mời người tình khúc tango [Ebm] buồn, [Fm] Cho môi run theo nhịp đời [Eb] g...
Sheet nhạc

THÚ YÊU THƯƠNG

Sáng tác: Nino Rota & Larry Kusik
THÚ YÊU THƯƠNG - Elvis Phương Nhạc Pháp - điệu: Slow Ballad Tình như thoáng [Cm] mây Tình đến cùng [Fm] ta, âm thầm không [Cm] ngờ Tình như cánh hoa, tình chiếm hồn ta Đâu ngờ là [Fm] tình. Tình như mưa [G] gió, thoảng v...

CHIA TAY NGÀY HÈ

Sáng tác: Huy Liêu
Hợp âm dạo (Elvis Phương): [Dm] | [Bb] | [Gm6]-[A] | [Dm] | [A]-[Dm] | [Dm] Phượng rơi trong nắng, [Asus4] Nhắc chúng [Dm] ta sắp phải xa [Dm] trường [Dsus4] Nhìn [Dm] nhau lưu [Bb] luyến biết nói chi Lúc mình [Dm] chia...
Sheet nhạc

XIN LÀM NGƯỜI TÌNH CÔ ĐƠN

  Rồi một mình đi lang [Am] thang Trên đường [Dm] xưa phố vắng đêm [Am] dài Tình nào [C] buồn xin cho tôi Xin một đêm với giấc mơ [Am] thôi Còn đâu nữa mà mong [Dm] nhớ Khi tình yêu vỗ cánh đi [Am] rồi Khi gọi tên v...
Sheet nhạc

BÊN KIA SÔNG

BÊN KIA SÔNG - Elvis Phương Intro (Chachacha): [G] | [G] | [Am] | [Am] | [D] | [D] | [G] [G] Này người yêu, người yêu anh ơi! Bên kia [D/Gb] sông là ánh mặt [G] trời Này người yêu, người yêu anh [D] hỡi! Bên kia đồi, cỏ...
Sheet nhạc

QUÊ NGHÈO

Sáng tác: Phạm Duy
Hợp âm dạo (Elvis Phương): [Am] | [Am7] | [F6] | [Am] | [F] [G] | [Gm] | [C] | [C] | [C] | [C] Làng [C] tôi không xa [F] kinh kỳ sáng [C] chói Có [Dm] những cánh đồng cát [G] dài Có [Dm] lũy tre già tả [F] tơi [G] Ruộng...

TRẢ LÃI ĐỜI NHAU

Hợp âm dạo (Elvis Phương): [Dm] | [Dm] | [Gm] | [Bb] | [C] | [C] | [F] | [F]  [Gm] | [C] | [F] | [Dm] | [Dm/A] | [A] | [Dm] | [Dm] Tôi đã [Dm] vay em niềm tin yêu bất tận [Dm] | [D] Để bây [Dm] giờ tôi trả [Gm] lãi thiên...
Sheet nhạc

BÀI TANGO CHO EM

Sáng tác: Lam Phương
  Hợp âm dạo (Elvis Phương & Ái Vân): [G] | [ F#] | [F] | [E] | [F] | [E] | [ D]  [A] | [D] | [D] | [G] | [ E] | [G] Từ ngày có em [G] về, [D] Nhà mình toàn ánh trăng [Am] thề. [C] Dòng nhạc tình đang tắt [D] lâu, Tu...
Sheet nhạc

BƯỚC TÌNH HỒNG

Sáng tác: Nguyễn Trung Cang
  Này [A] đây bước chân xin tìm đến [F#m] người Này [Bm7] đây cánh tay xin chào đón [E] người Này [A7] đây cỏ cây xanh gợn ý [D] tình Này [E7] đây gió mây nghe hồn tái [A] sinh Này [A] đây cánh hoa xin dâng đến [F#m...

LỜI TRĂN TRỐI TÌNH YÊU

Sáng tác: Quan Chí Thành
Intro (Elvis Phương): [Em] | [C] | [Em] | [Bm] | [Em] | [C] | [Em] [Bm7]-[Em] | [Am] | [Bm] | [Em7]-[Am] | [D]-[Em] [Em] Nếu tôi là viên [D] sỏi đá [G]-[C] Xin [B] lặng yên ngóng chờ bên con [C] đường em [G] đi qua [B]-[...

Hợp âm cùng giai điệu

Sheet nhạc

XIN ĐỪNG IM LẶNG

Sáng tác: Dương Khắc Linh
Hợp âm dạo: [Ab] | [Ab] | [Bb] | [Gm7] | [Gm7] | [Cm] [Gm] | [Fm] | [Bb] | [Bb] | [Bb] | [Cm] | [Cm] | [Cm] | [Ab] 1. Anh vẫn nhớ phút [Bb] ấy khi anh rời xa Người chẳng nói [Gm] một lời Cchỉ đứng [Cm] yên vậy [Eb] thôi....

MISSING YOU - PHƯƠNG LY

Sáng tác: Phương Ly
MISSING YOU - Phương Ly & Tinle Nhịp: 3/4, tempo: 104, điệu: Ballad ===== [C] | [E] | [Am7] | [Fm] | [C] | [E] | [Am] | [Fm] | [C] | [E] Verse 1: Chẳng biết anh đang [C] thế nào Hôm nay của anh [Em] ra sao Chẳng biết...
Sheet nhạc

MỘT LẦN NỮA THÔI

Sáng tác: Trúc Hồ
Intro: [Em] | [Am] | [Dm] | [F] | [G] | [C] | Từng ngày [Em] qua từng ngày nhớ mong về [Am] em Những tháng [Em] năm sống bên [Dm] nhau không đầm [Em] ấm Dù ngày [C] qua mình đã [Em] sống không cần [Am] nhau Sống bơ [Em]...

HÃY TRẢ LẠI ANH

Sáng tác: Hồ Hải
Hợp âm guitar HÃY TRẢ LẠI ANH   Hợp âm dạo: [Am] | [Em] | [F] | [C] | [Dm] | [E] | [G] [Em] | [Am] | [Em] | [F] | [C] | [D] | [G/B] | [E] | [E] | [E] Người ơi anh muốn [A] nói nói yêu em trọn [G] đời Mà [Dm/A] sao c...

NGÀY MƯA RƠI (下雨天)

Sáng tác: Khuyết danh
[Eb] | [Eb] | [Dm7] | [Gm] | [Cm] | [F] | [F] Lời 1: Làm sao [F] để không [Bb] thôi nghĩ đến những [Gm] ngày mưa rơi [Gm]  Mưa mang [Eb] theo kỷ niệm Mưa [D] tràn ngập trong ký [Gm] ức [Gm]  Anh chẳng thể [Eb] biết mưa đ...
Sheet nhạc

CHỨNG NHÂN TÌNH YÊU

Sáng tác: Lm. Nguyễn Duy
CHỨNG NHÂN TÌNH YÊU - Thiên Phú Hợp âm dạo - Slow: [C] | [D] | [G] | [C] | [C] | [B] | [Em] | [Em] [B] | [Em] | [C] | [D] | [G] | [C] | [Am] | [B] | [Em] [Em] Khi con nghe tiếng kêu mời gọi [A] con đi gieo niềm tin [G] m...

ANH CHƯA TỪNG

Sáng tác: Ns Vương Anh Tú
Hợp âm dạo: [B] | [B] | [Bm7] | [Db] | [Abm7] | [B] | [B] [Bbm] | [Bb] | [Bb] | [Bbm] | [Bbm] | [Abm] [Bbm7] | [B] | [B] | [Db] | [Db] | [Db] | [Gb] 1. Ở một [Gb] nơi, nơi mà [Db] mình sẽ mất [Gb] nhau [E] Anh chắc cũng...

THỊNH VƯỢNG VIỆT NAM SÁNG NGỜI

Sáng tác: Bùi Trường Linh
THỊNH VƯỢNG VIỆT NAM SÁNG NGỜI - buitruonglinh Nhịp: 4/4, tempo:116, điệu: Ballad ===== 1. Việt [D] Nam sáng trong bao lời ca À [Bm] ơi ới [A]a ru [D] hời [E] [G] Đây nắng tre xanh [D] mưa chân trời Rừng [E] sâu, biển rộ...

CHẠM ĐÁY NỖI ĐAU

Sáng tác: Mr. Siro
Hợp âm dạo: [G] | [C] | [F] | [Dm7] | [Em] | [E7] [C] Luôn bên em là tôi Lâu [Em] nay không chút thay đổi Thế nhưng bây giờ [F] em muốn chia tay Vì [Em7] tôi vẫn còn trẻ [C] con. [Am] Babe! Kaji-[C] ma Stay here [Em7] wi...
Sheet nhạc

YÊU THÌ PHẢI NÓI

Sáng tác: Emcee L 
  YÊU THÌ PHẢI NÓI - Emcee L (Da LAB) & Badbie Nhịp: 4/4, tempo: 118, điệu: Ballad ===== Capo III., chơi tone: C (Intro: Emcee L) [C] Nếu yêu nhau thì cần phải [Am] nói Ta cứ đợi [F] mãi một người chạy đến bên n...

Video hợp âm liên quan