Hợp âm dạo (Elvis Phương): [B] | [E] | [D#m] [C#m] | [B] | [C#m] | [A] | [F#] | [A] | [F#] Bài thánh ca [Amaj7] đó còn nhớ không [B] em [B][E] Noel năm nào chúng mình [B] có nhau [F#][C#m] Long lanh sao trời đẹp thêm môi [F#] mắt Áo trắng......