ANH ĐÃ YÊN BÌNH, TÔI BIẾT THƯƠNG MÌNH

Ns Phạm Hồng Phước
Sáng tác Ns Phạm Hồng Phước
Nhịp điệu Ballad
Thể loại Nhạc trẻ
Đã xem 173

Người đăng :

TRAN Imrich

Level:

Số bài đăng: 2812

Phiên bản

Intro:

[D] | [A] | [A] | [Db] | [Db] | [D] | [D] | [A] | [A] | [E] | [A] | [A] | [Bm]

[Gbm] | [E] | [E] | [D] | [D] | [D] | [E] | [E] | [E] | [E] | [E] | [E]

1. [A] Nghe  Adele ngồi hát về chuyện tình [D] cũ, [D]
Không sao đâu cô sẽ tìm người giống như [Gbm7] người lúc xưa. [Bm]
Và chợt cô [E] nghe xung quanh,
Anh đã tìm được bình [A] yên và kết hôn rồi.
Thời [Gbm] gian dần trôi... mọi [D] thứ vẫn hệt như [E] vậy.

[A] Tôi không thể yêu giống như là Ade-[D] le,
Rằng [D7] sau chia tay, tôi sẽ [Gbm] tìm người [D] giống như [A] người lúc [E] xưa.
Tại [Gbm] sao phải [Dbm] sống...
Với quá khứ hình [E] ảnh ngày [Gbm] xưa đã khiến ta đau,
Học [D] thêm cả cách chấp nhận vì đời [E] vẫn trôi. [E]

Học cách yêu [A] thương thì thật dễ lắm,
Học cách chia [Gbm7] tay sao quá khó [E] khăn.
Trò chuyện giữa [Gbm] đêm mình tôi... tự [E] nhiên sao [Dbm7] quá hiu quạnh. [Gbm]
Ánh trăng rọi soi, rặng [D] cây, hàng [E] rào
Cả những cây cột [Dbm] điện và cả thế [D] giới.
Chỉ có tôi ngồi đây chới [Bm] với ngay dưới [E] hiên nhà [E] .

Buồn trọn hết [A] đêm rồi ngày sẽ [Db7] đến.
Bật đĩa hát [Gbm] lên riêng tôi nhảy [Em7] nào.
Ừ thì ở [D] sân nhà tôi, sợ chi ai [Dbm] nói ai nhìn. [Gb]
Cánh tay tự [D] ôm trên thân cô [Dbm/E] độc.
Chúng ta bỏ [Dbm] nhau ở lại thế [Am] giới.
Thế giới [D] riêng mà từ hôm nay... riêng [E] tôi [E] | [E] ... phải [A] bước đi. [A]

[Gbm] | [Gb7] | [Bm7] | [D] | [E] | [E]

2. [D/A] Tôi không thể yêu giống như là Adele, [D]
Rằng sau [Bm] chia tay, tôi sẽ tìm người giống như [E] người lúc xưa. [D]
Tại sao phải [Dbm] sống...
Với quá khứ hình ảnh ngày [Gbm7] xưa đã khiến ta đau,
Học thêm cả cách chấp [D] nhận vì đời [E] vẫn trôi. [D]

Học cách yêu [A] thương thì thật dễ lắm,
[Dbm] Học cách chia tay sao [E] quá khó khăn.
Trò chuyện giữa [D] đêm mình tôi... tự nhiên sao quá [Dbm] hiu quạnh. [E]
Cánh tay tự [Gb] ôm trên thân cô [Bm] độc.
Chúng ta bỏ [Dbm] nhau ở lại thế [E] giới.
Thế giới [D] riêng mà từ hôm [Bm7] nay... riêng [E] tôi phải bước [A] đi. [A] | [A] | [A]

Học cách yêu [A] thương thì thật dễ lắm,
Học cách chia tay sao quá khó khăn.
Trò chuyện giữa [D] đêm mình tôi... tự [E] nhiên sao quá hiu [Dbm] quạnh
Ánh [D/Gb] trăng rọi soi, rặng cây, hàng [E] rào
Cả những cây cột [Dbm] điện và cả thế [Gbm7] giới.
Chỉ có [D] tôi ngồi đây chới [Bm7] với ngay [Dbm] dưới hiên [E] nhà tôi.

Buồn trọn hết [A] đêm rồi ngày sẽ tới,
Chỉ [Dbm] có tôi khiêu vũ với [Gbm] tôi thôi.
Ừ thì ở [D] sân nhà tôi, [D/Gb] sợ chi ai [Dbm] nói ai nhìn, [E]
Cánh tay tự [D] ôm trên thân cô [Bm] độc.
Chúng ta bỏ [Dbm] nhau ở lại trong [E/B] thế giới...

[E/B] | [E/B] | [A] | [A]

Thế giới [D] riêng mà từ hôm [A] nay... riêng [Bm7] tôi phải [A] bước... đi.

[A] | [A] | [E/Ab] | [E/Ab] | [Gbm] | [Gbm] | [D] | [E] | [A]

x

Gbm7

1234

Thế tay

x

Dbm

1234

Thế tay

x

Dbm7

234

Thế tay

x

Db7

1234

Thế tay

x

D/Gb

1235

Thế tay

Bình luận yêu cầu hợp âm

0 bình luận
Sắp xếp theo
  • Hãy để lại bình luận đầu tiên cho bài hát này!