ALWAYS SOMEWHERE

Ns Scorpions
Sáng tác Ns Scorpions
Nhịp điệu Slow Surf
Thể loại Nhạc Anh
Đã xem 2362

Người đăng:

TRAN Imrich

Level:

Số bài đăng: 2223

Intro:

[C] | [G] | [F] | [Em]-[Am][C] | [G] | [F] | [Em]-[Am]

[C] | [G] | [F] | [Em]-[Am][C] | [G] | [F] | [E]-[Am][C] |

[G] | [F] | [Em]-[Am] | [C] | [G] | [F] | [Em]-[Am][Am7][C]

Arrive at [G] seven the [Em7] place feels [Am] good [C]
No time to [G] call you [Am] today [Am][C]
Encores till [G] eleven then [F6] chi-[Em7] nese [Am] food [C]
Back to the [G] hotel a-[Am] gain. [Am]

[C] | [G] | [F6] | [Em]-[Am][C] | [G] | [F] | [Am][Am][C]

I call your [G] number the [Fm] line ain't [Em] free [C]
I like to [G] tell you come to [Am] me [Am][C]
A night [G] without you [F] seems like a lost [Am] dream [C]
Love I can't [G] tell you how I [Am] feel. [Am][C]

Always [G] somewhere [Am]
Miss you where I've been [F]
I'll be [G] back to love you [C] again. [G][C]

Always [G] somewhere [Am]
Miss you where I've [A] been [F]
I'll be [G] back to love you [C] again. [G][G]

[C] | [G] | [F] | [Em]-[Am][C] | [G] | [F] | [Em]-[Am]

[C] | [G] | [F] | [Em]-[Am][C] | [G] | [F] | [E]-[Am][C]

Another [G] morning another [Am] place [C]
The only [G] day off is far [Am] away [Am][C]
But every [G] city has [F] seen me in the [Am] end [C]
And brings me [G] to you a-[Asus4] gain. [Am][C]

Always [G] somewhere [Am]
Miss you where I've [A] been [F]
I'll be [G] back to love you [C] again. [G]-[C]

Always [G] somewhere [Am]
Miss you where I've [Am] been [F]
I'll be [G] back to love you [C] again. [G] ...[G] uh

[C] | [G] | [F] | [Em]-[Am][C] | [C/G] | [F] | [E]-[Am]

 

x

Asus4

12

Thế tay

x

C/G

1234

Thế tay

Bình luận yêu cầu hợp âm

0 bình luận
Sắp xếp theo
  • Hãy để lại bình luận đầu tiên cho bài hát này!

Video hợp âm liên quan